• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Чи має право завідувач господарства здо працювати за сумісництвом

03.04.2020 73 0 0

Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на кількох підприємствах, в установах, закладах, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін (ст. 21 КЗпП).

Робота за сумісництвом регулюється постановою КМУ від 03.04.93 р. № 245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ та організацій» (далі – Постанова № 245). Відповідно до п. 1 Постанови № 245 робітники, спеціалісти і службовці державних підприємств, установ та організацій мають право працювати за сумісництвом, тобто виконувати крім своєї основної роботи також й іншу роботу на умовах трудового договору. За сумісництвом працівники можуть працювати на тому самому або іншому підприємстві, в установі, організації – у вільний від основної роботи час.

Обмеження на сумісництво можуть запроваджуватися керівниками державних підприємств, установ та організацій разом із профспілковими комітетами лише щодо працівників окремих професій та посад, зайнятих на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, додаткова робота на яких може призвести до наслідків, що негативно позначаться на стані їхнього здоров’я та безпеці виробництва. Обмеження також поширюються на осіб, які не досягли 18 років, та вагітних жінок згідно з Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженого спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінфіну від 28.06.93 р. № 43 (далі – Положення № 43).

Не можуть працювати за сумісництвом і працівники, посади яких віднесено до керівних. Згідно з наказом Мінпраці від 29.12.04 р. № 336, посада завгоспа належить до керівних працівників. А це означає, що працівник, який обіймає цю посаду, не має права працювати за сумісництвом, суміщати посади або виконувати обов’язки тимчасово відсутніх працівників.

Проте Переліком робіт, які не є сумісництвом, наведеному в додатку до Положення № 43, зазначено, що сумісництвом не вважається робота, яка виконується, коли на основній роботі працівник зайнятий неповний робочий день і відповідно до цього отримує неповний оклад (ставку), якщо оплата його праці за основною та іншою роботами не перевищує повного окладу (ставки) за основним місцем роботи.

Згідно з додатком 11 до наказу МОН від 26.09.05 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів установ освіти та наукових установ» посадовий оклад завідувача господарства ЗДО встановлюється за 7–8-м тарифними розрядами ЄТС (далі – т. р.), а прибиральника службових приміщень – за 1–2-м т. р. (додаток 12 до цього Наказу).

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали