• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Інші способи надходження основних засобів

05.06.2020 35 0 0

Бібліотека Баланс № 11 «Основні засоби: облік від визнання до списання»

У консультації розглянемо особливості обліку основних засобів (далі – ОЗ), отриманих безплатно від резидента або нерезидента, а також як вклад до статутного капіталу (далі – СК) господарського товариства.

Відповідно до п. 10 П(С)БО 7 при безплатному отриманні первісна вартість об’єктів ОЗ дорівнює їх справедливій вартості на дату отримання з урахуванням витрат, передбачених п. 8 цього стандарту.

Тобто первісну вартість безплатно отриманого об’єкта ОЗ формують дві складові:

  • справедлива вартість об’єкта;
  • витрати, визначені п. 8 П(С)БО 7 (за їх наявності). Це, зокрема, витрати на транспортування, монтаж, налагодження, страхування та доведення об’єкта ОЗ до стану, у якому він стане придатним до експлуатації, непрямі податки (якщо вони не відшкодовуються підприємству). Так, при безплатному отриманні легкового автомобіля, який підлягає першій реєстрації в Україні, отримувач сплачує пенсійний збір за ставками, зазначеними в п. 8 ст. 4 Закону від 26.06.97 р. № 400/97-ВР (від 3 % до 5 % – залежно від вартості автомобіля). А якщо ОЗ надходять від нерезидента, то до названих витрат додадуться витрати на сплату ввізного мита та інших платежів на митниці, витрати на зберігання на митному складі, оплату послуг митного брокера та ін.

Повна версія доступна тільки передплатникам