Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Виробництво та реалізація шкур свиней: який код діяльності слід відкрити?

Алла Варнідіс

05.01.2015 584 0 0

Сільгосппідприємство займається розведенням свиней (відкрито КВЕД 01.46 «Розведення свиней»), а також здійснює реалізацію живих свиней, їх м’яса (сільгосппідприємство має свій забійний цех) та інших частин, зокрема шкур. Підпадає така діяльність під зазначений код Чи потрібно для реалізації шкур відкривати інший код?

Підприємство може здійснювати один або декілька видів економічної діяльності, які можуть бути віднесені до однієї або декількох позицій КВЕД. Тому при класифікуванні діяльності за КВЕД розрізняють основну, другорядну та допоміжну діяльність і пов’язаний із нею результат – кінцеву продукцію (товари або послуги).

Основною є діяльність, що забезпечує максимальну частку загальної доданої вартості на підприємстві (у галузі сільськогосподарського виробництва зазвичай використовують показник кількості відпрацьованих годин або чисельності персоналу). Другорядна – це будь-яка інша діяльність, результатом якої є товари або послуги, призначені для реалізації на ринку. Допоміжною вважається діяльність, результати якої використовуються (споживаються) самим підприємством з метою забезпечення основної та другорядної діяльності. Така діяльність за КВЕД не кодується.

З точки зору організації виробництва розрізняють вертикальну або горизонтальну інтеграцію видів діяльності. Вертикальна інтеграція має місце, коли різні етапи виробництва здійснюються підприємством послідовно: продукція, вироблена на одному етапі, стає ресурсом для іншого етапу виробництва. Горизонтальна інтеграція має місце, коли різні види діяльності використовують однакові фактори виробництва.

Як вертикальна, так і горизонтальна інтеграція при класифікуванні трактується як будь-яка інша форма комплексної діяльності підприємства, результатом якої є вироблена продукція (товари або послуги), що реалізуються на ринку. Крім того, слід зазначити, що діяльність, у процесі якої здійснюється суттєве змінювання сировини з метою випуску нової продукції, є діяльністю з перероблення.

Таким чином, класифікація видів діяльності сільгосппідприємства залежить від продукції, що реалізується. Тому за КВЕД-2010 класифікується окремо: у позиції 01.46 «Розведення свиней» – вирощування свиней, результатом якого є реа-лізація свиней живих; у позиції 01.49 «Розведення інших тварин» – реалізація сирої (необробленої) шкури свиней.

Діяльність із подальшого перероблення сільськогосподарської продукції класифікується в секції C «Переробна промисловість», зокрема в позиціях: 10.11 «Виробництво м’яса» – забій худоби, оброблення та фасування м’яса, виробництво свіжого, охолодженого або замороженого м’яса в тушах або у відрубах; 10.13 «Виробництво м’ясних продуктів» – виробництво м’ясних продуктів, ковбасних виробів та м’ясних напівфабрикатів; 15.11 «Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра» – дублення шкур та оздоблення шкіри.

Отже, у наведеній ситуації сільгосппідприємству слід додатково відкрити коди 01.49 та 10.11 за КВЕД-2010.

Коди 01.49 та 10.11 КВЕД підпадають під дію спецрежиму з ПДВ, але за умови їх унесення до реєстру суб’єктів спецрежиму. Для внесення нових кодів у цей реєстр слід подати заяву за формою № 1-РС (додаток 8 до Положення, затвердженого наказом Мінфіну від 14.11.14 р. № 1130) із позначкою «перереєстрація».

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Агро»

Надійні рішення з бухобліку, податках і праву

2936 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали