• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Ліцензування пального: пам’ятка суб’єкту господарювання

21.01.2021 413 0 2

Ліцензування діяльності, пов’язаної з обігом пального, передбачено Закону від 19.12.95 р. № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (далі – Закон № 481).


Порядок отримання ліцензії

Усі суб’єкти господарювання (далі – СГ) будь-якої форми власності, які планують або провадять господарську діяльність із виробництва, зберігання, роздрібної та/або оптової торгівлі, а також імпорту та/або експорту пального, повинні отримати ліцензію. Винятків щодо сільгоспвиробників і строку зберігання пального законодавством не передбачено. Отже, аграріям, які зберігають пальне для власних потреб, необхідно отримати ліцензію на право зберігання пального (далі – ліцензія).

Таблиця 1. Перелік видів діяльності, які підлягають обов’язковому ліцензуванню

Вид діяльності

Пояснення

1

2

Виробництво

Діяльність із перероблення нафти, газового конденсату, природного газу та їх суміші, внаслідок якої отримується пальне або інші продукти перероблення

Зберігання

Зберігання пального (власного або отриманого від інших осіб) зі зміною/без зміни його фізико-хімічних характеристик

Оптова
торгівля

Придбання та подальша реалізація пального зі зміною/без зміни його фізико-хімічних характеристик СГ (у т. ч. іноземним СГ, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) роздрібної та/або оптової торгівлі та/або іншим особам

Роздрібна
торгівля

Придбання або отримання та подальший продаж або відпуск пального зі зміною/без зміни його фізико-хімічних характеристик з АЗС, автогазозаправної та газонаповнювальної станцій, газонаповнювального пункту та інших місць роздрібної торгівлі через паливо- та/або оливороздавальні колонки та/або реалізація скрапленого вуглеводневого газу в балонах для побутових потреб населення та інших споживачів

Найчастіше аграрії зберігають пальне, а не займаються його торгівлею чи виробництвом. Ліцензія отримується на кожне місце зберігання, яким визначено місце (територія), де розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, які використовуються для зберігання пального на праві власності або користування (ст. 1 Закону № 481).

Аграрій отримує одну ліцензію, якщо декілька споруд або ємностей для зберігання пального розташовані на одній земельній ділянці, за однією адресою (ЗІР, категорія 113.04). Тож за однією адресою можна розташувати безліч ємностей/бочок із пальним, маючи при цьому одну ліцензію із зазначенням загального об’єму зберігання.

Потрібно знати! У ліцензії наводиться граничний об’єм пального, яке перебуває на зберіганні у ліцензіата, за даними, які він указав у заяві на її отримання. Зберігати менше допустимого дозволяється. А от перевищення об’єму пального розцінюється як зберігання пального без ліцензії і карається штрафом у розмірі 500 тис. грн. Щоб уникнути його, варто внести зміни до ліцензії, зазначивши більший об’єм пального, і вже після цього зберігати пальне.

Ліцензія не потрібна на місця зберігання, що використовуються (ч. 19 ст. 15 Закону № 481):

  • підприємствами, установами та організаціями, які повністю утримуються за кошти державного чи місцевого бюджетів;
  • підприємствами системи державного резерву;
  • СГ для зберігання пального, що споживається для власних виробничо-технологічних потреб виключно на нафто- та газовидобувних майданчиках, бурових платформах та не реалізується через місця роздрібної торгівлі.

Увага! Жоден із винятків не стосується сільгоспвиробників, тому вони повинні мати ліцензію.

Крім того, у разі зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним виключно у споживчій тарі до 5 л отримувати ліцензію не потрібно. Якщо пальне переливається в інший від споживчої тари резервуар та його об’єми разом становлять більше 5 л, то без ліцензії не обійтися.

Документи, необхідні для отримання ліцензії

Щоб отримати ліцензію, слід звертатися:

  • у разі виробництва пального – до ДПС;
  • зберігання, оптової чи роздрібної торгівлі – до ДПС в області.

Таблиця 2. Перелік необхідних документів, строк дії та вартість ліцензій

Вид діяльності, яка підлягає
ліцензуванню

Документи для отримання

Строк дії

Вартість

1

2

3

4

Виробництво
пального

Разом із заявою подаються засвідчені копії:

1) установчих документів;

2) документів, які підтверджують право власності/користування або будь-яке інше право на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт виробництва пального, з відповідним до діяльності заявника цільовим призначенням;

3) акта введення/готовності об’єкта до експлуатації або сертифіката про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів щодо кожного об’єкта виробництва;

4) дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

5) документа, що підтверджує акредитацію випробувальної лабораторії з визначення показників якості пального, виданого вповноваженим органом, та договору з акредитованою відповідно до законодавства лабораторією (за відсутності власної акредитованої лабораторії);

6) технологічної документації (стандарти, регламенти) стосовно виробництва та зберігання;

7) технічних умов виробництва пального заданої якості;

8) квитанції про внесення річної плати за ліцензію

5 років

780 грн
на рік

Зберігання,
роздрібна
та оптова
торгівля

Разом із заявою подаються засвідчені копії:

1) документів, які підтверджують право власності/користування або будь-яке інше право на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт продажу або зберігання пального, з відповідним до діяльності заявника цільовим призначенням;

2) акта введення/готовності об’єкта до експлуатації або сертифіката про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів щодо кожного об’єкта продажу або зберігання;

3) дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

4) квитанції про внесення річної плати за ліцензію.

Увага! У заяві на роздрібну торгівлю додатково зазначаються: адреса місця торгівлі, перелік РРО/КОРО, інформація про них та дата початку їх обліку в податковій

5 років (щодо кожного об’єкта окремо)

Зберігання пального –
780 грн на рік.

Роздрібна торгівля – 2 000 грн на рік за кожне місце торгівлі.

Оптова торгівля:

– 5 000 грн за наявності
місця торгівлі (за кожне);

– 10 000 грн за відсутності місця торгівлі

Зберігання пального (спрощена
процедура)

За одночасного виконання двох умов (пальне використовується виключно для потреб власного споживання чи промислового перероблення та не реалізується іншим особам) СГ може отримати ліцензію за спрощеною процедурою.

Тоді всі перелічені вище документи не подаються, а подаються тільки:

1) заява;

2) квитанція на оплату ліцензії.

Окрім загальних відомостей про заявника у заяві вказуються:

– мета використання пального (для потреб власного споживання чи перероблення);

– загальна місткість резервуарів/ємностей, які використовуються для зберігання пального;

– розташування місць зберігання пального (резервуарів/ємностей).

Важливо! Вимагати подання інших документів, окрім вищенаведених, забороняється (ст. 15 Закону № 481)

5 років (щодо кожного об’єкта окремо)

780 грн на рік

Ліцензія або рішення про відмову видається протягом 20 календарних днів (далі – к. д.) із дня подання заяви та, за потреби, документів. У межах дії певної ліцензії СГ має право здійснювати імпорт та експорт пального.

Дія ліцензії призупиняється у разі несвоєчасної сплати чергового платежу, на підставі чого видається письмове розпорядження органу, який її видавав. Строк призупинення – до сплати заборгованості. Дія ліцензії поновлюється з моменту зарахування річної плати до бюджету. Рекомендуємо повідомити податкову листом про сплату чергового платежу із додаванням квитанції.

За порушення строку сплати чергового платежу більш ніж на 30 к. д. від моменту призупинення дії ліцензії вона анулюється. До отримання ліцензії СГ варто не зберігати пальне.

Увага! Зберігання пального дозволяється за умови існування чинної ліцензії. Призупинення дії ліцензії може розцінюватися фіскалами як зберігання пального без активної ліцензії. Під час перевірки дати дії/призупинення ліцензії та документів стосовно наявності пального на зберіганні для власних потреб велику увагу приділятимуть тому, чи мав у певний період діяльності підприємства факт зберігання пального без активної ліцензії. Якщо так – отримаєте штраф у розмірі 500 тис. грн за провадження діяльності зі зберігання без ліцензії.

Окрім ліцензування обіг пального контролюється за допомогою заявок про переміщення пального. А переміщення пального транспортним засобом (далі – ТЗ), який не є акцизним складом (далі – АС) пересувним, митною територією України без попереднього подання заявки за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 08.05.19 р. № 188 (далі – заявка), забороняється.

Слід знати! Перебування пального в баку ТЗ не вважається його зберіганням чи переміщенням.

Тобто в разі переміщення пального із місця зберігання на іншу територію (земельну ділянку, склад тощо) в ємності, яка спеціально передбачена для його транспортування (бочка, цистерна бензовоза тощо), з метою його подальшого відвантаження власник пального напередодні такого перевезення повинен подати заявку. Зауважимо, що текстове наповнення заявки не привертає особливої уваги податківців. Голов­не – її подати.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Агро»

Надійні рішення з бухобліку, податках і праву

2936 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали