• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Унесено зміни до типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку

16.10.2019 4258 0 1

Бухоблік за П(С)БО та МСФЗ


До Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Мінфіну від 29.12.15 р. № 1219 (далі – Типова кореспонденція), унесено низку змін. Зокрема, деякі її пункти викладено в новій редакії, а деякі доповнено новими бухгалтерськими проведеннями, на які ми так давно з вами чекали та які прописували у своїх Робочих планах. Тепер же ми можемо ними користуватися, офіційно посилаючись на Типову кореспонденцію.

Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку

Таблиця 1. Пункти Типової кореспонденції, що викладені в новій редакції

Пункт

 

Зміст операції

 

Кореспонденція рахунків

 

Дт

 

Кт

 

1      3 4

Розділ 1

 

1.12

 

Відображення вартості безоплатно отриманих основних засобів (далі – ОЗ) за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності

10 «Основні засоби»;

11 «Інші необоротні матеріальні активи»

51 «Внесений капітал»

 

 

Відображення нарахованої суми зносу на ОЗ, що отримані безоплатно за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності

5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» (5521 «Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду»);

5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису» (5522 «Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)»)

1411 (1421) «Знос основних засобів»;

1412 (1422) «Знос інших необоротних матеріальних активів»;

1414 (1424) «Знос інвестиційної нерухомості»

1.13

 

Відображення вартості безоплатно переданих ОЗ за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності

 

51

 

10, 11

 

Віднесення до фінрезультатів суми амортизації ОЗ, нарахованої у місяці вибуття

5511 (5521)

8014 (8024), 8114 (8124) «Амортизація»

 

Відображення нарахованої суми зносу на ОЗ, що безоплатно передані за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності

 

1411 (1421), 1412 (1422), 1414 (1424)

 

5511 (5521), 5512 (5522)

 

Розділ 2

2.7

 

Відображення вартості безоплатно отриманих нематеріальних активів (далі – НМА) за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності

 

12 «Нематеріальні активи»

 

51

 

Відображення нарахованої суми накопиченої амортизації на НМА, що отримані безоплатно від суб’єктів держсектору

 

5511 (5521), 5512 (5522)

 

1413 (1423) «Накопичена амортизація нематеріальних активів»

 

2.8

Відображення вартості безоплатно переданих НМА за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності

 

51

 

12

 

Віднесення до фінрезультатів суми амортизації НМА, нарахованої у місяці вибуття

 

5511 (5521)

8014 (8024, 8114, 8124)

 

Відображення нарахованої суми накопиченої амортизації на НМА, що безоплатно передані суб’єктам держсектору

 

1413 (1423)

 

5511 (5521), 5512 (5522)

 

Розділ 3

3.2

 

За операціями з внутрівідомчої передачі запасів відображено суми переданих виробничих запасів та інших нефінансових активів, у т. ч. тих, які придбавалися за рахунок коштів фінансування заходів цільового призначення (у разі якщо це визначено цілями бюджетної програми)

 

2711 «Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками» (2721 «Дебіторська заборгованість за операціями з переміщення активів»)

 

15 «Виробничі запаси», 18 «Інші нефінансові активи»

 

3.3

 

Отримання виробничих запасів та інших нефінансових активів за операціями з внутрівідомчої передачі запасів, у т. ч. тих, які придбавалися за рахунок коштів фінансування заходів цільового призначення, у випадках, передбачених законодавством

 

15, 18

 

6611 «Зобов’язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів»

(6621 «Зобов’язання за внутрішніми розрахунками за операціями з переміщення активів»)

Розділ 8

8.2

 

Нарахування стипендій

 

8011 «Витрати на оплату праці»;

8511 «Витрати за необмінними операціями»

6512 «Розрахунки з виплати стипендій, пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню»

Таблиця 2. Нові бухгалтерські проведення, якими доповнено Типову кореспонденцію

Пункт  

 Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дт

 

Кт

 

1          2  4

Розділ 1

1.14

 

Відображення вартості безоплатно переданих капітальних інвестицій в об’єкти незавершеного будівництва за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності, у випадках, передбачених законодавством

 

5511 (5521), 5512 (5522)

 

1311 (1321) «Капітальні інвестиції в основні засоби»;

1312 (1322) «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи»;

1324 «Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення»

Віднесення до фінрезультатів коштів цільового фінансування, що спрямовувались на об’єкти незавершеного будівництва

 

54 «Цільове фінансування»

 

5511 (5521), 5512 (5522)

 

1.15

 

Відображення вартості безоплатно отриманих капітальних інвестицій в об’єкти незавершеного будівництва за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності, у випадках, передбачених законодавством

 

1311 (1321), 1312 (1322)

 

5511 (5521), 5512 (5522)

 

1.16

 

Зарахування об’єктів незавершеного будівництва, безоплатно отриманих за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності, у випадках, передбачених законодавством, до складу ОЗ після введення в експлуатацію

10, 11

1311 (1321), 1312 (1322)

 

Водночас проведення другого запису

 

5511 (5521), 5512 (5522)

 

51

 

1.34

 

Переведення об’єктів ОЗ з операційної нерухомості до інвестиційної нерухомості

 

1010 «Інвестиційна нерухомість»

 

1011 «Земельні ділянки»;

1013 «Будівлі, споруди та передавальні пристрої»

 

Відображення нарахованої суми зносу на об’єкти ОЗ, які переведені з операційної нерухомості до інвестиційної нерухомості

1411

 

1414

1.35

 

Переведення об’єктів ОЗ з інвестиційної нерухомості до операційної нерухомості

 

1011, 1013

 

1010

 

Відображення нарахованої суми зносу на об’єкти ОЗ, які переведені з інвестиційної нерухомості до операційної нерухомості

 

1414

 

1411

 

1.36

 

Переведення інвестиційної нерухомості до складу запасів з метою реалізації:

– віднесення до запасів балансової вартості

1815 «Активи для розподілу, передачі, продажу»

 

1010

 

– списання суми зносу

 

1414

 

1010

 

– віднесення до накопичених фінрезультатів балансової вартості інвестиційної нерухомості при переведенні її до складу запасів

 

51

 

5512

 

Розділ 3

 

3.4

Віднесення до капінвестицій вартості запасів, отриманих за операціями з внутрівідомчої передачі, які придбавалися за рахунок коштів фінансування заходів цільового призначення, у випадках, передбачених законодавством

 

1311 (1321), 1312 (1322)

 

1815 (1825)

 

3.5

 

Зменшення зобов’язань за розрахунками з внутрівідомчої передачі запасів, отриманих за операціями з внутрівідомчої передачі, які придбавалися за рахунок коштів фінансування заходів цільового призначення, у випадках, передбачених законодавством, після введення в експлуатацію необоротних активів

 

6611 (6621)

 

54

 

3.6

 

Зменшення дебіторської заборгованості за внут­рішніми розрахунками на суму вартості переданих запасів, які придбавалися за рахунок коштів фінансування заходів цільового призначення, суб’єктом держсектору, що їх передав, після введення в експлуатацію необоротних активів установою-отримувачем

54

 

2711 (2721)

 

Розділ 5

 

5.3

Надходження коштів місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

 

2311 (2321) «Поточні рахунки в банках»; 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки»

7512 (7522) «Трансферти»

 

5.4

Вилучення з доходу звітного періоду трансфертів у сумі, що включається до первісної вартості не­оборотних активів, придбаних за рахунок коштів місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

 

7512 (7522)

 

54

Наказ Мінфіну від 17.09.19 р. № 386 набуває чинності з дня опублікування. 

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали