Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Унесено зміни до НП(С)БО 1, 25, 31 

19.07.2019 641 0 0


Нормативні документи з бухобліку погоджено зі ст. 6 Закону від 16.07.99 р. № 996-XIV  (далі – Закон № 996). Зокрема, унесено зміни:

 • до наказу Мінфіну від 25.02.2000 р. № 39, яким затверджено НП(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність» (нова назва). Норми стандарту застосовуються  мікропідприємствами, малими підприємствами, непідприємницькими товариствами, представництвами іноземних суб’єктів госпдіяльності та підприємствами, які ведуть спрощений бухоблік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства (далі – підприємства-спрощенці), крім підприємств, які складають фінзвітність за МСФЗ, зокрема для складання:
 • фінзвітності малого підприємства: малими підприємствами – юрособами,  яких визнано такими Законом № 996 (крім підприємств-спрощенців); представництвами іноземних суб’єктів госпдіяльності;
 • фінзвітності  мікропідприємства: мікропідприємствами-юрособами, яких визнано  такими Законом № 996;  підприємствами-спрощенцями; непідприємницькими товариствами.

Підприємства, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, відповідно до податкового законодавства, з метою складання фінзвітності визнають доходи і витрати за НП(С)БО.

Додано норму, згідно з якою у статті «Нематеріальні активи» (далі – НА) фінзвітності малого підприємства відображається вартість об’єктів, віднесених до складу НА. Тут наводяться окремо первісна та залишкова вартість НА,  а також нарахована накопичена амортизація. До підсумку  балансу включається залишкова вартість, визначена як різниця між первісною вартістю і сумою накопиченої амортизації, яка наводиться  у дужках.

Уточнено, що в консолідованій спрощеній фінзвітності показники фінрезультату до оподаткування, чистого прибутку і збитку наводяться розгорнуто як сума відповідних показників юросіб, фінзвітність яких включена  до консолідованої фінзвіт­ності.

Унесено зміни в додатки до НП(С)БО 25, які тепер називаються «Фінансова звітність малого підприємства» та «Фінансова звітність мікропідприємства». Форму № 1-м доповнено новими позиціями: нематеріальні активи –  1000; первісна вартість – 1001; накопичена амортизація – 1002;

 • наказу Мінфіну від 29.11.2000 р. № 302. Типова форма № 5, затверджена цим наказом, не застосовується юрособами, яких Законом № 996 визнано мікропідприємствами, малими підприємствами, непідприємницькими товариствами, підприємствами-спрощенцями;
 • наказу Мінфіну від  19.04.01 р. № 186, яким затверджено Спрощений План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств (нова назва). Уточнюється, що Спрощений План рахунків можуть застосовувати юрособи, яких Законом № 996 визнано мікропідприємствами, малими підприємствами, непідприємницькі товариства, підприємства-спрощенці,  а також представництва іноземних суб’єктів госпдіяльності, у разі складання ними фінзвітності за НП(С)БО 25;

Інструкції про застосування Плану рахунків, затвердженої наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291, зокрема:

 • рахунки класу 9 «Витрати діяльності» тепер ведуться всіма підприємствами з відкриттям за власним рішенням рахунків класу 8 «Витрати за елементами»;
 • юрособи, яких відповідно до Закону № 996 визнано мікропідприємствами, малими підприємствами, непідприємницькі товариства, підприємства-спрощенці,  а також представництва іноземних суб’єктів госпдіяльності можуть застосовувати спрощений План рахунків;

у класі 8 виключено норми, згідно з якими:

 • СМП, а також інші організації, які не ведуть комерційної діяльності, для обліку витрат могли використовувати тільки рахунки класу 8 із списанням до дебету  рахунка 23 «Виробництво» щомісячно сум прямих і виробничих накладних витрат (загальновиробничих витрат) та до дебету рахунка 79 «Фінансові результати» наприкінці року або щомісяця сум адміністративних, збутових та інших операційних витрат;
 • рахунок 85 ведуть лише ті підприємства та організації, які не застосовують рахунки класу 9, сальдо на ньому закривається наприкінці року або щомісяця  в кореспонденції з дебетом рахунка 79;
 • П(С)БО 31. Уточнюється, що фінансові витрати визнаються юрособами, яких відповідно до Закону № 996 визнано мікропідприємствами, малими підприємствами, непідприємницькими товариствами, підприємствами-спрощенцями, а також представництвами іноземних суб’єктів госпдіяльності, витратами того звітного періоду, за який вони були нараховані (визнані зобов’язаннями);
 • НП(С)БО 1. Уточнюється, що для мікропідприємств, малих підприємств, визнаних такими Законом № 996, непідприємницьких товариств, представництв іноземних суб’єктів госпдіяльності та підприємств-спрощенців установлюється скорочена за показниками фінзвітність у складі балансу і звіту про фінрезультати, форма і порядок складання яких визначаються НП(С)БО 25. Зазначені суб’єкти господарювання (далі – СГ) можуть самостійно визначати доцільність складання фінзвітності за формами, наведеними  у цьому стандарті.

Наказ Мінфіну від 31.05.19 р. № 226 набуває чинності з дня опублікування. 

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали