Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Затверджено Порядок ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ

Редакція

01.02.2017 331 0 0

Уряд прийняв постанову від 25.01.17 р. № 26 "Про затвердження Порядку ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість".

Документ забезпечив нормативно-правове регулювання реалізації Податкового кодексу України стосовно прозорого порядку бюджетного відшкодування платникам податку на додану вартість. Кабінет Міністрів затвердив Порядок ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість. Це створить сприятливі умови для ведення бізнесу, оскільки передбачає безумовний механізм бюджетного відшкодування ПДВ усім без виключень платникам податку.

Зокрема постановою, з урахуванням норм Податкового кодексу України, передбачено:

- формування та ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування на підставі баз даних ДФС та Казначейства;

- визначення чітких даних, які відносяться до такого реєстру;

- автоматичне внесення заяв до реєстру, що здійснюється протягом операційного дня у хронологічному порядку їх надходження;

- публікація реєстру на офіційному веб-сайті Мінфіну.

еспечил нормативно-правовое регулирование реализации Налогового кодекса Украины относительно прозрачного порядка бюджетного возмещения плательщикам налога на добавленную стоимость. Кабинет Министров утвердил Порядок ведения Реестра заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость. Это создаст благоприятные условия для ведения бизнеса, поскольку предусматривает безусловный механизм бюджетного возмещения НДС всем без исключения налогоплательщикам.

В частности постановлением, с учетом норм Налогового кодекса Украины, предусмотрено:

- формирование и ведение Реестра заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения на основании баз данных ГФС и Казначейства;

- определение четких данных, которые относятся к такого реестра;

- автоматическое внесение заявлений в реестр, осуществляется в течение операционного дня в хронологическом порядке их поступления;

- публикация реестра на официальном веб-сайте Минфина.

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали