Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Застосування штрафів до суб'єктів ЗЕД: проєкт від ДПС

02.09.2020 67 0 0

Державна податкова служба України, як розробник проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку застосування податковими органами заходів впливу у вигляді штрафних санкцій до юридичних осіб (крім уповноважених установ) за порушення вимог валютного законодавства» (далі – проект постанови), повідомляє пророзміщення проекту постанови на офіційному веб-порталі ДПС  (www.tax.gov.ua) у підрозділі «Проєкти регуляторних актів» розділу «Регуляторна політика».

Проєкт постанови розроблено відповідно до абзаців першого та третього частини першої статті 15 Закону України від 21 червня 2018 року № 2473-VІІ «Про валюту і валютні операції» з метою визначення механізму застосування податковими органами заходів впливу (штрафних санкцій) до юридичних осіб (крім уповноважених установ) за порушення вимог валютного законодавства.

Реалізація проєкту постанови не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

Зокрема, проєктом постанови передбачається встановити штрафні санкції у розмірі 25 % суми операції, проведеної з порушенням валютного законодавства, а при повторному порушенні вимог валютногозаконодавства протягом року, розмір штрафної санкції збільшується до 50 %, а саме за:

  • здійснення розрахунків на території України в іноземній валюті, крім розрахунків за операціями, визначеними у частині другій статті 5 Закону;
  • здійснення розрахунків між резидентами і нерезидентами за поточними торговельними операціями та операціями, пов’язаними з рухом капіталу, без участі уповноважених установ;
  • здійснення розрахунків за зовнішньоекономічним договором з експорту/імпорту товарів за допомогою електронного платіжного засобу, якщо сума операції за одним таким договором в один операційний день перевищує розмір фінансових операцій під фінмоніторингом;
  • здійснення транскордонного переказу валютних цінностей без участі уповноважених установ.

З метою налагодження всебічного громадського обговорення зауваження та пропозиції стосовно змісту проєкту постанови надавати у письмовій та електронній формі протягом місяця з дня публікації цього повідомлення за наступною адресою:

Державна податкова служба України: 04053, м. Київ-53, Львівська площа, 8, e-mail: irobak@tax.gov.ua.

tax.gov.ua

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали