Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

НКЦПФР схвалила нову редакцію Положення про встановлення ознак фіктивності

Редакція

23.11.2016 174 0 0

НКЦПФР схвалила нову редакцію «Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності».

В новій редакції Положення фахівцями Комісії доопрацьовано перелік ознак фіктивності для емітентів простих іменних цінних паперів та корпоративних інвестиційних фондів.

Відповідно до вимог Положення, відповідність емітента простих іменних цінних паперів (крім страховиків) або корпоративного інвестиційного фонду щонайменше трьом ознакам фіктивності (в окремих випадках двом) може стати підставою для прийняття рішення про включення емітента до Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності та зупинення обігу його цінних паперів.

В документі також термін капіталізації викладено в новій редакції, розширено перелік емітентів, на яких не поширюється дія Положення.

Документ буде опубліковано на офіційному веб-сайті НКЦПФР в розділі «Проекти регуляторних актів» http://nssmc.gov.ua/law/projects для ознайомлення з ним учасників ринку і надання протягом 10 днів своїх пропозицій та зауважень.

Джерело: http://www.nssmc.gov.ua/

новую редакцию «Положения об установлении признаков фиктивности эмитентов ценных бумаг и включения таких эмитентов в список эмитентов, имеющих признаки фиктивности».

В новой редакции Положения специалистами Комиссии доработан перечень признаков фиктивности для эмитентов простых именных ценных бумаг и корпоративных инвестиционных фондов.

В соответствии с требованиями Положения, соответствие эмитента простых именных ценных бумаг (кроме страховщиков) или корпоративного инвестиционного фонда, по меньшей мере, трем признакам фиктивности (в отдельных случаях двум) может стать основанием для принятия решения о включении эмитента в Список эмитентов, имеющих признаки фиктивности и приостановлении обращения его ценных бумаг.

В документе также срок капитализации изложен в новой редакции, расширен перечень эмитентов, на которых не распространяется действие Положения.

Документ будет опубликован на официальном веб-сайте НКЦБФР в разделе «Проекты регуляторных актов» http://nssmc.gov.ua/law/projects для ознакомления с ним участников рынка и предоставления в течение 10 дней своих предложений и замечаний.

Источник: http://www.nssmc.gov.ua/

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали