Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Мінфін оновив НП(С)БО у держсекторі

Редакція

25.07.2017 446 0 0

Мінфін прийняв наказ від 13.06.2017  № 571 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі».

Зокрема, цими змінами встановлено, що витрати за необмінними операціями визнаються одночасно з вибуттям активів (коштів, товарів, робіт, послуг), що призводить до зменшення майбутніх економічних вигід та/або потенціалу корисності, пов’язаних з використанням цього активу, та за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Крім цього, з’явилися нові субрахунки:

    7112 «Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі»;

    7122 «Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі» (ведеться облік доходів від оприбуткування основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів й інших нефінансових активів, які виявлені в результаті інвентаризації, отримані внаслідок демонтажу, отримані в результаті списання майна тощо та використовуватимуться для потреб установи);

    7512 «Трансферти» (ведеться облік розпорядниками бюджетних коштів надходжень, пов’язаних із перерахуванням сум трансфертів, і коштів, отриманих для виконання цільових заходів).

На рахунку 18 «Інші нефінансові активи» обліковується також канцелярське приладдя (папір, олівці тощо).

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали