Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Зміни в законодавстві, що діють із листопада 2021 року

27.10.2021 661 0 0

Із 1 листопада набуло чинності Положення про систему єдиної ідентифікації учасників фінансового ринку України, вимоги якого поширюються на українські банки, філії/представництва іноземних банків на території України, небанківські фінансові установи та інших осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги. Нацбанк реєструє код ID НБУ за учасником фінансового ринку, його відокремленим підрозділом під час першого внесення відомостей про такого учасника, його відокремленого підрозділу до інформаційних систем НБУ. Чинні коди банків із 1 листопада уважаються кодами ID НБУ (постанова Правління НБУ від 30.08.2021 № 92).

Із 5 листопада набуває чинності Технічний регламент щодо вимог до газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей, затверджений постановою КМУ від 29.07.2020 № 667. Установлено, що державний ринковий нагляд щодо зазначених видів продукції здійснює Держекоінспекція. До 5 травня 2022 року (протягом 6 місяців із дня набуття чинності цієї постанови) допускається надання на ринку газу скрапленого, який було введено в обіг до 5 листопада 2021 року і показники якості якого не відповідають усім чи окремим вимогам цього Техрегламенту.

До 6 листопада можуть бути надані на ринку обігрівачі приміщень, комбіновані обігрівачі, комплекти з обігрівача приміщень, регулятора температури і сонячної установки та комплекти з комбінованого обігрівача, регулятора температури і сонячної установки, які введені в обіг до 6 травня 2021 року і не відповідають усім чи окремим вимогам Технічного регламенту, затвердженого наказом Міненергетики від 07.10.2020 № 646.

Із 7 листопада набуває чинності Закон від 15.07.2021 № 1689-IX, яким визначено особливості надання публічних (електронних публічних) послуг (далі – послуга). Зокрема, установлено, що в разі якщо законодавством для отримання послуги вимагається подання документів та/або інформації, що:

 • містяться в інформаційно-телекомунікаційних системах (далі – ІТС) – такі документи та/або інформація не подаються, а в заяві (зверненні, запиті) про надання публічної (електронної публічної) послуги (далі – заява) зазначаються відомості, необхідні для надання такої послуги.

У такому випадку документи та/або інформація, необхідні для надання відповідної послуги, отримуються суб’єктом надання послуг (без участі суб’єкта звернення) шляхом доступу до відповідних ІТС або автоматично шляхом електронної інформаційної взаємодії ІТС через систему електронної взаємодії цих систем у порядку, визначеному КМУ;

 • не містяться в ІТС та видані/створені або перебувають у володінні та/або користуванні та/або розпорядженні суб’єкта надання послуг, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, держреєстраторів, суб’єктів держреєстрації, державних та комунальних підприємств, установ та організацій, – такі документи та/або інформація не подаються, а в заяві зазначаються відомості, необхідні для надання такої послуги, або до такої заяви додаються копії відповідних документів, засвідчені підписом суб’єкта звернення.

У такому випадку суб’єкт надання послуг або програмні засоби ІТС в автоматичному режимі надсилають до суб’єкта, який видав документ (правонаступнику, відповідному державному нотаріальному архіву тощо), запит про підтвердження видачі такого документа та/або достовірності відомостей через систему електронної взаємодії електронних ресурсів.

Для реалізації норм цього Закону Кабмін має визначити:

 • порядок надання публічних (електронних публічних) послуг без подання заяви (звернення, запиту) про надання такої послуги;
 • порядок надання електронних публічних послуг, перелік публічних послуг, що надаються на підставі заяви (звернення, запиту), поданої виключно у паперовій формі, публічних послуг, результати надання яких оформлюються виключно у паперовій формі;
 • перелік електронних публічних послуг, що надаються в автоматичному режимі;
 • випадки, у яких суб’єкт надання публічних (електронних публічних) послуг не може надавати зазначені послуги за замовчуванням тощо.

Із 7 листопада набуває чинності Закон від 17.10.2019 № 208-IX, яким унесено зміни до законодавства у сфері поводження з радіоактивними відходами з метою його вдосконалення, зокрема:

 • радіоактивні відходи поділено на такі класи: дуже низькоактивні; низькоактивні; середньоактивні; високоактивні. Віднесення радіоактивних відходів до відповідних класів здійснюється згідно із нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки;
 • уточнено, що зберігання та захоронення радіоактивних відходів дозволяється виключно у спеціально призначених для цього сховищах відповідного типу, а саме: поверхневому сховищі, приповерхневому сховищі, сховищі для захоронення радіоактивних відходів на середніх глибинах, геологічному сховищі. Тип сховища для захоронення радіоактивних відходів визначається відповідно до класу радіоактивних відходів;
 • радіоактивні відходи підлягають захороненню з обов’язковим переведенням їх у форму, що гарантує виконання норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки.

Із 7 листопада набуває чинності Технічний регламент обмеження використання свинцю у лакофарбових матеріалах і сировинних компонентах, затверджений постановою КМУ від 28.04.2021 № 432. Установлено, що лакофарбові матеріали і сировинні компоненти, які введені в обіг до 7 листопада 2021 року і не відповідають усім чи окремим вимогам цього Технічного регламенту, можуть бути надані на ринку протягом одного року – до 7 листопада 2022 року. Державний ринковий нагляд щодо лакофарбових матеріалів здійснює Держпродспоживслужба.

Із 8 листопада обов’язковим профілактичним щепленням проти COVID-19 на період дії карантину, встановленого КМУ з метою запобігання поширенню на території України COVID-19, підлягають працівники:

 • центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;
 • місцевих держадміністрацій та їх структурних підрозділів;
 • закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням, застосовується із застереженням – у разі відсутності абсолютних протипоказань до проведення профілактичних щеплень відповідно до Переліку, затвердженого наказом МОЗ від 16.09.2011 № 595 (наказ МОЗ від 04.10.2021 № 2153).

До 15 листопада завершиться експериментальний проєкт щодо автоматизації процесів подання заяв для надання, переоформлення, зупинення дії, анулювання дозволів на провадження митної брокерської діяльності, який розпочався 15 лютого поточного року. За результатами проведення проєкту будуть унесені зміни до Порядку подання та розгляду заяв і надання дозволу на провадження митної брокерської діяльності та контролю за нею, затвердженого наказом Мінфіну від 04.08.2015 № 693 (наказ Мінфіну від 04.02.2021 № 58).

До 15 листопада Нацбанк погоджує програму капіталізації/реструктуризації банку, оцінка стійкості якого у 2021 році проводилась із застосуванням трьох етапів, за умови відповідності програми капіталізації/реструктуризації банку встановленим вимогам (постанова Правління НБУ від 19.08.2021 № 88).

Із 16 листопада аудит безпеки автомобільних доріг є обов’язковим на національних автомобільних дорогах (Закон від 17.10.2019 № 200-IX).

Із 21 листопада Законом від 01.07.2021 № 1618-IX (далі – Закон № 1618) скасовується режим вільної економічної зони «Крим» на тимчасово окупованій території України (далі – ТОТ) та встановлюються особливості економічних відносин на цій території. Так, змінами, унесеними до Закону від 15.04.2014 № 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (далі – Закон № 1207), зокрема, установлено, що:

 • громадяни України, які проживають на ТОТ, мають право на безоплатну вторинну правову допомогу для захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізосіб у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації та тимчасовою окупацією території України, у порядку, встановленому Законом від 02.06.2011 № 3460-VI;
 • юрособам, фізособам-підприємцям та фізособам, які провадять незалежну професійну діяльність, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є ТОТ, дозволяється здійснювати господарську діяльность виключно після зміни податкової адреси на іншу територію України;
 • правочин, стороною якого є суб’єкт господарювання (далі – СГ), місцезнаходженням (місцем проживання) якого є ТОТ, уважається нікчемним та на нього не поширюється дія абзацу другого ч. 2 ст. 215 Цивільного кодексу;
 • під час режиму тимчасової окупації СЕП НБУ та внутрішньодержавні платіжні системи, платіжними організаціями яких є резиденти України, не застосовуються на ТОТ. На цю територію поширюються норми Закону від 05.04.2001 № 2346-III з урахуванням того, що електронні платіжні засоби, емітовані на ТОТ, не можуть використовуватися для переказу коштів;
 • заборонено: залучення на території України вкладів (депозитів) та/або надання позик (кредитів), виражених у валюті держави-окупанта; переказ коштів між ТОТ та іншою територією України; будь-яка діяльність операторів державних лотерей та організаторів азартних ігор;
 • ліцензії, сертифікати та/або дозволи, надані СГ відповідно до діючого на момент їх видачі законодавства України, вважаються недійсними на ТОТ; можуть використовуватися для проведення господарської (підприємницької) діяльності на іншій території України до закінчення строку їх дії за умови перереєстрації суб’єктів на іншій території України); не можуть бути продовженими. На товари, вироблені на ТОТ, не може бути видано сертифікат українського походження;
 • особа не несе юридичної відповідальності за невиплату або затримку виплати зарплати працівникам згідно із законодавством України, якщо така невиплата (затримка) виникла внаслідок тимчасової окупації (обставин непереборної дії);
 • особливості переміщення товарів на/з ТОТ.

Також упродовж строку тимчасової окупації особи, які проживають на ТОТ або перемістилися з неї, звільняються від обов’язку погашення основної суми іпотечного кредиту та нарахованих відсотків за ним, якщо об’єктом іпотеки є майно, розташоване (зареєстроване) на території, яка після укладення такого іпотечного договору була тимчасово окупована. НБУ приймає рішення про зміну класифікації таких іпотечних кредитів або інші рішення з метою недопущення погіршення ліквідності (фінансового стану) кредитора (норма не поширюються на нерухоме житлове майно, загальна площа якого перевищує показники, установлені ст. 265 Податкового кодексу (далі – ПК).

Із 21 листопада у зв’язку з набуттям чинності Закону № 1618 діють зміни, унесені Законом від 01.07.2021 № 1617-IX до законодавства, зокрема:

1. До ПК. Тимчасово, на період дії Закону № 1207, для платників податків, які на 21 листопада мають податкову адресу та/або об’єкти оподаткування на ТОТ АР Крим та м. Севастополя, ПК застосовується з урахуванням особливостей, визначених у п. 26 підрозд. 10 розд. ХХ, викладеному в новій редакції. Установлено, що на ТОТ, зокрема:

 • не справляються загальнодержавні та місцеві податки і збори та військовий збір;
 • платники податків із податковою адресою на ТОТ звільняються від подання до контролюючих органів декларацій, звітності та інших документів щодо обчислення і сплати податків і зборів;
 • не проводяться контролюючими органами камеральні, документальні та фактичні перевірки;
 • зупиняється застосування до платників податків норм ст. 59, 60 та 87–101 ПК;
 • зупиняється нарахування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені за несвоєчасне погашення грошових зобов’язань та інші порушення податкового, митного та іншого законодавства.

Контролюючий орган здійснює без подання платником заяви списання податкового боргу (у т. ч. штрафів, пені та несплачених процентів) платника податків із податковою адресою на ТОТ, який за даними ІТС ДПС виник у період із 20 лютого 2014 року (дати початку тимчасової окупації) та залишився несплаченим/непогашеним станом на дату прийняття рішення про списання такого боргу.

Зупиняється застосування норм п. 213.2, 213.3 та ст. 225, 226, 229–233 ПК до платників податків:

 • податковою адресою яких є ТОТ;
 • податковою адресою яких є інша територія України, а місцем здійснення діяльності є ТОТ (щодо діяльності, яка здійснюється за таким місцем та/або об’єктів, які розташовані на ТОТ).

2. До п. 93 розд. VIII Закону від 08.07.2010 № 2464-VI. Платники ЄСВ із місцезнаходженням (місцем проживання) на ТОТ звільняються від виконання обов’язків платника ЄСВ, визначених ст. 6 цього Закону; мають право на добровільну сплату ЄСВ у порядку, визначеному КМУ.

3. До ст. 16 Закону від 21.06.2018 № 2473-VIII. На період дії особливого правового режиму тимчасової окупації НБУ надано право встановити порядок транскордонного переміщення готівкової валюти держави-окупанта та/або порядок здійснення операцій із готівковою валютою держави-окупанта на території України (новий п. 12).

Із 21 листопада банку (філії, відділенню) заборонено здійснювати касові операції з приймання готівки іноземної валюти держави-окупанта для зарахування на вкладні (депозитні) рахунки фізосіб на період дії Закону № 1207. Відповідне доповнення унесено до п. 9 розд. I Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління НБУ від 25.09.2018 № 103 (постанова Правління НБУ від 08.10.2021 № 103).

Із 21 листопада у зв’язку з набуттям чинності Закону № 1618 норми Митного кодексу (далі – МК) застосовуються з урахуванням вимог Закону № 1207. До закінчення режиму тимчасової окупації АР Крим та м. Севастополя митні платежі, установлені МК, щодо товарів, які переміщуються через митний кордон України з/на ТОТ АР Крим та з/до м. Севастополя, не справляються (Закон від 01.07.2021 № 1619-IX).

Із 25 листопада в рамках реалізації експериментального проєкту щодо отримання держреєстратором за допомогою Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про держреєстрацію права власності на таке майно, що знаходяться у БТІ на паперових носіях, набули чинності окремі зміни:

1. До Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна, затвердженого постановою КМУ від 05.07.2004 № 830. Зокрема, уточнено відомості про нерухоме майно, які вносяться до Державного реєстру прав, а саме:

 • про земельну ділянку – її кадастровий номер (автоматично, на підставі відомостей, отриманих із Держземкадастру);
 • об’єкт будівництва (закінчений будівництвом об’єкт): ідентифікатор об’єкта в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (далі – Е-система) (у разі присвоєння об’єкту відповідного ідентифікатора); назва та тип об’єкта; загальна, житлова площа приміщень об’єкта (за наявності показників); адреса нерухомого майна (для закінчених будівництвом об’єктів); кадастровий номер земельної ділянки, на якій розташований об’єкт (за певних умов). У разі використання Е-системи певні відомості про об’єкт будівництва автоматично вносяться на підставі відомостей, отриманих Е-системи.

2. До Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою КМУ від 25.12.2015 № 1127, зокрема:

 • установлено, що держреєстрація права власності на закінчений будівництвом об’єкт проводиться за наявності відомостей про його технічну інвентаризацію, що отримані держреєстратором з Е-системи;
 • уточнено особливості держреєстрації права власності на закінчені будівництвом об’єкти нерухомого майна (постанова КМУ від 28.04.2021 № 509).

Із 25 листопада набувають чинності Авіаційні правила України «Правила сертифікації цивільних аеродромів України». Правила є обов’язковими для всіх юросіб незалежно від форм власності та відомчої належності, які здійснюють експлуатацію цивільних аеродромів (вертодромів) або аеродромів спільного використання, що використовуються для польотів повітряних суден цивільної авіації (наказ Державіаслужби від 01.04.2021 № 536).

Із 27 листопада набувають чинності документи, затверджені наказом Мінфіну від 04.06.2021 № 322:

1. Порядок створення особистого кабінету суб’єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу. Згідно з Порядком, ІТС «е-кабінет системи фінмоніторингу» доступна в Інтернеті за посиланням cabinet.fiu.gov.ua. Держфінмоніторинг на своєму офіційному вебпорталі розміщує гіперпосилання на адресу е-кабінету.

Е-кабінет системи фінмоніторингу:

 • включає відкриту (загальнодоступну) частину та приватну частину (особистий кабінет);
 • працює постійно (24 години на добу), крім часу на техобслуговування;
 • взаємодіє з іншими ІТС Держфінмоніторингу та державними електронними інформаційними ресурсами;
 • забезпечує захист даних (у т. ч. персональних та таких, що становлять таємницю фінмоніторингу) від несанкціонованого доступу, витоку, перехоплення, втрати, знищення, модифікації та блокування.

2. Порядок інформаційної взаємодії суб’єкта первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингу. Визначено механізм взаємодії під час обміну інформацією щодо фінмоніторингу, а також вимоги та формати повідомлень такого обміну.

До 29 листопада завершиться реалізація експериментального проєкту щодо застосування електронного посвідчення водія та електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (далі – ТЗ), які можуть пред’являтися поліцейським замість посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію ТЗ, виготовлених на бланках, для підтвердження водієм права керування та права користування ТЗ (постанова КМУ від 09.12.2020 № 1227).

30 листопада закінчується мораторій на застосування окремих норм Закону від 17.02.2011 № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності»:

 • п. 1, 2, 11 ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 224, п. 1, 8 ч. 2 та ч. 11 ст. 261, п. 1, 2, 10 ч. 8 ст. 262 (не застосовуються з 1 грудня 2019 року);
 • абзацу тринадцятого ч. 3 ст. 37, абзацу третього ч. 3 та ч. 4 ст. 393 Закону (не застосовуються з 1 березня 2020 року);
 • п. 2 ч. 8 ст. 31, п. 2 ч. 9 ст. 36, другого речення абзацу третього ч. 2 та п. 2 ч. 4 ст. 39 (не застосовуються з 1 грудня 2020 року) (Закон від 17.10.2019 № 199-IX).

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали