Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Держстат оновив Перелік форм звітності, які можуть подаватись в електронному вигляді у 2021-2022 роках

21.10.2021 462 0 0

Держстат на офіційному вебсайті оприлюднив оновлений Перелік форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності, які можуть подаватись респондентами в електронному вигляді у 2021-2022 роках

з/п

Назва форми

Коротка назва форми

Код шаблону форми

Звітний період дії шаблону форми

Економічна діяльність

1.

Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами

№ 1-Б (річна)

S0210114

для звіту за 2021 рік

2.

Звіт про виконання будівельних робіт

№ 1-кб (місячна)

S0701115

зі звіту за січень 2022 року

3.

Звіт про роботу міського електротранспорту

№ 2-етр (місячна)

S1600214

зі звіту за січень 2022 року

4.

Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом

№ 51-авто (місячна)

S1605113

зі звіту за січень 2022 року

5.

Звіт про роботу підприємства водного транспорту

№ 51-вод (місячна)

S1805110

зі звіту за січень 2022 року

6.

Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства

№ 51-ца (місячна)

S2105112

зі звіту за січень 2022 року

7.

Звіт про використання та запаси палива

№ 4-мтп (місячна)

S1904110

зі звіту за січень 2022 року

8.

Звіт про використання та запаси палива

№ 4-мтп (річна)

S1904415

для звіту за 2021 рік

9.

Звіт про постачання та використання енергії

№ 11-мтп (річна)

S1901113

для звіту за 2021 рік

10.

Звіт про використання добрив і пестицидів

№ 9-сг (річна)

S2702012

для звіту за 2021 рік

11.

Звіт про добування водних біоресурсів

№ 1-риба(річна)

S2701714

для звіту за 2021 рік

12.

Звіт про об’єкти погосподарського обліку

6-сільрада (річна)

S2703114

для звіту за 2021 рік

13.

Звіт про перероблення винограду на виноматеріали

1-виноград (річна)

S2703208

для звіту за 2021 рік

14.

Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин

№ 24-сг (місячна)

S2702414

зі звіту за січень 2022 року

15.

Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами

№ 24 (річна)

S2702315

для звіту за 2021 рік

16.

Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

№ 21-заг(річна)

S2702515

для звіту за 2021 рік

17.

Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

№ 21-заг (місячна)

S2701415

зі звіту за січень 2022 року

18.

Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції

№ 1П-НПП (річна)

S0403513

для звіту за 2021 рік

19.

Звіт про виробництво промислової продукції за видами

№ 1-П (місячна) (юр., фіз.)

S0423118-юр S0423119-фіз

зі звіту за січень 2022 року

Макроекономічна статистика

20.

Обстеження ділової активності підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів

№ 2К-Т (квартальна)

S0603304

зі звіту за І квартал 2022 року

21.

Обстеження ділової активності промислового підприємства

№ 2К-П (місячна)

S0404513

зі звіту за січень 2022 року

22.

Обстеження ділової активності сільськогосподарського підприємства

№ 2К-С (квартальна)

S2703604

зі звіту за І квартал 2022 року

23.

Обстеження ділової активності будівельного підприємства

№ 2К-Б (квартальна)

S0703004

зі звіту за І квартал 2022 року

24.

Обстеження ділової активності підприємства сфери послуг

№ 2К-СП (квартальна)

S2601104

зі звіту за І квартал 2022 року

25.

Обстеження ділової активності промислового підприємства (інвестиції)

№ 2К-П інв (два рази на рік)

S1001404

зі звіту за І квартал 2022 року

Ціни

26.

Звіт про ціни виробників промислової продукції

№ 1-ціни (пром) (місячна)

S0401210

зі звіту за січень 2022 року

Ринок праці

27.

Звіт про заборгованість з оплати праці

№ 3-борг (місячна)

S0220102

зі звіту за січень 2022 року

Фінансова звітність

28.

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

№ 1 (річна, квартальна)

S0100114

зі звіту за 9 місяців 2021 року

29.

Звіт про фінансові результати(Звіт про сукупний дохід)

№2 (річна, квартальна)

S0100214

зі звіту за 9 місяців 2021 року

30.

Звіт про рух грошових коштів за (за прямим методом)

№ 3 (річна)

S0100310

зі звіту за 2021 рік

31.

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

№ 3-н (річна)

S0103354

зі звіту за 2021 рік

32.

Звіт про власний капітал

№ 4 (річна)

S0104009

зі звіту за 2021 рік

33.

Примітки до річної фінансової звітності

№ 5 (річна)

S0105008

зі звіту за 2021 рік

34.

Додаток до приміток до річної фінансової звітності

№ 6 (річна)

S0106006

зі звіту за 2021 рік

35.

Фінансовий звіт малого підприємства. Баланс

№ 1-м (річна, квартальна)

S0110013

зі звіту за 9 місяців 2021 року

36.

Фінансовий звіт малого підприємства. Звіт про фінансові результати

№ 2-м (річна, квартальна)

S0110013

зі звіту за 9 місяців 2021 року

37.

Фінансовий звіт мікропідприємства. Баланс

№ 1-мс (річна, квартальна)

S0111006

зі звіту за 2021 рік

38.

Фінансовий звіт мікропідприємства. Звіт про фінансові результати

№ 2-мс (річна, квартальна)

S0111006

зі звіту за 2021 рік

з/п

Назва форми

Коротка назва форми

Код шаблону форми

Звітний період дії шаблону форми

Економічна діяльність

1.

Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами

№ 1-Б (річна)

S0210114

для звіту за 2021 рік

2.

Звіт про виконання будівельних робіт

№ 1-кб (місячна)

S0701115

зі звіту за січень 2022 року

3.

Звіт про роботу міського електротранспорту

№ 2-етр (місячна)

S1600214

зі звіту за січень 2022 року

4.

Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом

№ 51-авто (місячна)

S1605113

зі звіту за січень 2022 року

5.

Звіт про роботу підприємства водного транспорту

№ 51-вод (місячна)

S1805110

зі звіту за січень 2022 року

6.

Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства

№ 51-ца (місячна)

S2105112

зі звіту за січень 2022 року

7.

Звіт про використання та запаси палива

№ 4-мтп (місячна)

S1904110

зі звіту за січень 2022 року

8.

Звіт про використання та запаси палива

№ 4-мтп (річна)

S1904415

для звіту за 2021 рік

9.

Звіт про постачання та використання енергії

№ 11-мтп (річна)

S1901113

для звіту за 2021 рік

10.

Звіт про використання добрив і пестицидів

№ 9-сг (річна)

S2702012

для звіту за 2021 рік

11.

Звіт про добування водних біоресурсів

№ 1-риба(річна)

S2701714

для звіту за 2021 рік

12.

Звіт про об’єкти погосподарського обліку

6-сільрада (річна)

S2703114

для звіту за 2021 рік

13.

Звіт про перероблення винограду на виноматеріали

1-виноград (річна)

S2703208

для звіту за 2021 рік

14.

Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин

№ 24-сг (місячна)

S2702414

зі звіту за січень 2022 року

15.

Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами

№ 24 (річна)

S2702315

для звіту за 2021 рік

16.

Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

№ 21-заг(річна)

S2702515

для звіту за 2021 рік

17.

Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

№ 21-заг (місячна)

S2701415

зі звіту за січень 2022 року

18.

Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції

№ 1П-НПП (річна)

S0403513

для звіту за 2021 рік

19.

Звіт про виробництво промислової продукції за видами

№ 1-П (місячна) (юр., фіз.)

S0423118-юр S0423119-фіз

зі звіту за січень 2022 року

Макроекономічна статистика

20.

Обстеження ділової активності підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів

№ 2К-Т (квартальна)

S0603304

зі звіту за І квартал 2022 року

21.

Обстеження ділової активності промислового підприємства

№ 2К-П (місячна)

S0404513

зі звіту за січень 2022 року

22.

Обстеження ділової активності сільськогосподарського підприємства

№ 2К-С (квартальна)

S2703604

зі звіту за І квартал 2022 року

23.

Обстеження ділової активності будівельного підприємства

№ 2К-Б (квартальна)

S0703004

зі звіту за І квартал 2022 року

24.

Обстеження ділової активності підприємства сфери послуг

№ 2К-СП (квартальна)

S2601104

зі звіту за І квартал 2022 року

25.

Обстеження ділової активності промислового підприємства (інвестиції)

№ 2К-П інв (два рази на рік)

S1001404

зі звіту за І квартал 2022 року

Ціни

26.

Звіт про ціни виробників промислової продукції

№ 1-ціни (пром) (місячна)

S0401210

зі звіту за січень 2022 року

Ринок праці

27.

Звіт про заборгованість з оплати праці

№ 3-борг (місячна)

S0220102

зі звіту за січень 2022 року

Фінансова звітність

28.

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

№ 1 (річна, квартальна)

S0100114

зі звіту за 9 місяців 2021 року

29.

Звіт про фінансові результати(Звіт про сукупний дохід)

№2 (річна, квартальна)

S0100214

зі звіту за 9 місяців 2021 року

30.

Звіт про рух грошових коштів за (за прямим методом)

№ 3 (річна)

S0100310

зі звіту за 2021 рік

31.

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

№ 3-н (річна)

S0103354

зі звіту за 2021 рік

32.

Звіт про власний капітал

№ 4 (річна)

S0104009

зі звіту за 2021 рік

33.

Примітки до річної фінансової звітності

№ 5 (річна)

S0105008

зі звіту за 2021 рік

34.

Додаток до приміток до річної фінансової звітності

№ 6 (річна)

S0106006

зі звіту за 2021 рік

35.

Фінансовий звіт малого підприємства. Баланс

№ 1-м (річна, квартальна)

S0110013

зі звіту за 9 місяців 2021 року

36.

Фінансовий звіт малого підприємства. Звіт про фінансові результати

№ 2-м (річна, квартальна)

S0110013

зі звіту за 9 місяців 2021 року

37.

Фінансовий звіт мікропідприємства. Баланс

№ 1-мс (річна, квартальна)

S0111006

зі звіту за 2021 рік

38.

Фінансовий звіт мікропідприємства. Звіт про фінансові результати

№ 2-мс (річна, квартальна)

S0111006

зі звіту за 2021 рік

www.ukrstat.gov.ua

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали