• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Заповнення Звіту про виробництво та реалізацію промислової продукції

ред. Uteka.ua

01.02.2017 4863 0 0

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

від 15.07.2016 р. N 17.4-12/7

Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1П-НПП (річна) "Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції"

I. Загальні положення

1. Ці Роз'яснення містять інформацію про показники форми державного статистичного спостереження N 1П-НПП (річна) "Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції" (далі - форма).

2. Показники форми за позиціями Номенклатури продукції промисловості (далі - Номенклатура), затвердженої на звітний рік наказом Держстату, які у графі 4 мають позначку "р", характеризують:

обсяг виробленої промислової продукції (на власних або орендованих потужностях) з власної сировини та/або сировини замовника за звітний і попередній роки;

кількість та вартість реалізованої у звітному році промислової продукції, виробленої з власної сировини;

вартість промислових послуг за звітний рік.

У рамках договору про спільну діяльність показники форми містять дані тієї сторони договору, на потужностях якої (власних чи орендованих) вироблена продукція, і які охоплюють загальний обсяг її виробництва.

Дані замовників, які вступають у договірні відносини з підрядниками щодо виконання частини виробничого процесу або навіть повного виробничого процесу виробництва промислової продукції, форма не вміщує.

3. Значення показників форми за графами 1, 2, 4, 6 мають формат представлення в числах залежно від одиниці вимірювання продукції, зазначеної у графі 3 Номенклатури:

за одиницями вимірювання, в назвах яких присутні слова "мільйон", "тисяча", - з одним десятковим знаком (після коми);

за іншими одиницями вимірювання - у цілих числах.

Значення показників форми за графами 3, 5 (одиниця вимірювання - тисяча гривень) мають формат представлення в числах з одним десятковим знаком (після коми).

4. Показники форми ґрунтуються на даних первинної документації (відомості, накладні, акти, картки, книги обліку) та даних бухгалтерського обліку.

5. Рядки для пояснення передбачені для інформації про вироблену на підприємстві продукцію, яка не передбачена Номенклатурою (назва продукції, дані щодо показників).

II. Показники форми

1. Графи 1, 6 за позиціями відповідно до Номенклатури, які відображені у натуральному вираженні, містять дані про валовий випуск продукції (у т. ч. супутньої, побічної), уключаючи продукцію, призначену для подальшої переробки на власному підприємстві (внутрішньозаводський оборот), за звітний та попередній роки відповідно.

2. Графи 1, 6 за позиціями відповідно до Номенклатури, які відображені у вартісному вираженні, містять:

при виробництві продукції з власної сировини та/або виконанні робіт з оброблення купованої продукції - вартість валового випуску;

при виробництві продукції із сировини замовника та/або виконанні робіт з оброблення продукції, наданої замовником, - вартість промислових послуг, уключаючи вартість витрачених допоміжних матеріалів підприємства-виробника, які необхідні йому для виконання цих робіт, без вартості сировини замовника та/або вартості продукції, наданої замовником для оброблення;

при виконанні робіт з ремонту й технічного обслуговування - вартість виконаних робіт з ремонту й технічного обслуговування без вартості запасних частин (власного виробництва, купованих, наданих замовником) та вартості витрачених допоміжних матеріалів, без вартості ремонту власного виробничого обладнання, який здійснює відповідний підрозділ підприємства;

при виконанні робіт з установлення та монтажу купованих та/або наданих замовником складових частин (компонентів) - вартість виконаних робіт з установлення та монтажу, включаючи вартість витрачених допоміжних матеріалів (зокрема елементів кріплення), без вартості складових частин (компонентів).

3. Графа 2 уміщує дані щодо кількості виробленої продукції із сировини замовника за звітний рік.

4. Графа 3 уміщує дані щодо вартості реалізованих промислових послуг (виконаних робіт) за звітний рік:

при виробництві продукції із сировини замовника та/або виконанні робіт з оброблення продукції, наданої замовником, - вартість промислових послуг, уключаючи вартість витрачених допоміжних матеріалів підприємства-виробника, які необхідні йому для виконання цих робіт, без вартості сировини замовника та/або вартості продукції, наданої замовником для оброблення;

при виконанні робіт з ремонту й технічного обслуговування - вартість виконаних робіт з ремонту й технічного обслуговування без вартості запасних частин (власного виробництва, купованих, наданих замовником) та вартості витрачених допоміжних матеріалів, без вартості ремонту власного виробничого обладнання, який здійснює відповідний підрозділ підприємства;

при виконанні робіт з установлення та монтажу купованих та/або наданих замовником складових частин (компонентів) - вартість виконаних робіт з установлення та монтажу, включаючи вартість витрачених допоміжних матеріалів (зокрема елементів кріплення), без вартості складових частин (компонентів).

5. Графа 4 уміщує дані щодо кількості реалізованої у звітному році продукції, виробленої з власної сировини (незалежно від періоду виробництва).

6. Графи 2, 4 не містять дані за позиціями відповідно до Номенклатури, які відображені у вартісному вираженні.

7. Графи 1, 2, 4, 6 за позиціями відповідно до Номенклатури, які відображені. у кілограмах, тоннах тощо, містять дані про чисту вагу продукції без ваги пакувального матеріалу.

8. Графа 5 уміщує дані про вартість реалізованої у звітному році продукції, виробленої з власної сировини, та/або обробленої купованої продукції (незалежно від періоду виробництва та/або оброблення) за ціною продажу франко-завод, про що зазначено в оформлених для розрахунку з покупцем (замовником) документах (без ПДВ, акцизу, інших непрямих податків, оптових знижок з ціни продажу), включаючи витрати на пакування продукції, які можуть сплачуватися окремо (у тому числі вартість тари власного виробництва та/або купованої, крім вартості зворотної тари), без окремо сплачених витрат на транспортування продукції.

9. Форма містить інформацію про роботи з оброблення продукції, зокрема фарбування, вибілювання, оздоблення, сушіння, просочування, нанесення покриттів, поліграфічні роботи тощо, які не передбачають перетворення продукції в інший вид.

У випадку виконання робіт з оброблення продукції власного виробництва (частина виробничого процесу) форма містить дані за відповідними позиціями Номенклатури щодо виробництва готової продукції та її реалізації, яка включає вартість такого оброблення.

При виконанні робіт з друкування на папері та/або картоні показники форми уміщують дані, як і при виробництві продукції (продукція віддрукована).

10. За позиціями Номенклатури, в яких відображені деталі з пластмас для машин, устатковання, транспортних засобів, апаратури й приладів тощо та деталі, отримані способом лиття, кування, об'ємного штампування, листового штампування, порошкової металургії, механічного (у тому числі токарного) оброблення, форма містить інформацію про напівфабрикати (виливки, заготовки та ін.), тобто продукцію, яка підлягає подальшій обробці або використовується як складова частина іншого складнішого виду продукції. За такими позиціями показники форми щодо виробництва (зокрема для власних потреб, на замовлення тощо) і реалізації уміщують дані, як і при виробництві готової продукції, залежно від одиниці вимірювання продукції відповідно до Номенклатури та від використаної сировини.

Для готових литих виробів та напівфабрикатів, які були піддані подальшій обробці, передбачені відповідні позиції Номенклатури.

11. Показники форми вміщують дані про обсяги виробництва та реалізації запасних частин власного виробництва, на які виставлені рахунки в акті виконаних робіт з ремонту й технічного обслуговування, за відповідними позиціями Номенклатури.

12. При установленні та монтажу складових частин (компонентів) власного виробництва за відповідними позиціями Номенклатури показники форми містять дані про виробництво цих складових частин (компонентів) та їх реалізацію, яка включає вартість установлення, монтажу, витрачених допоміжних матеріалів (зокрема елементів кріплення).

13. При випуску продукції з тривалим циклом виробництва показники форми містять дані щодо обсягів виробництва та реалізації готової продукції.

14. У випадку здійснення підприємством складання продукції з купованих комплектуючих показники форми містять дані щодо обсягів виробництва та реалізації готової продукції.

15. Форма не вміщує інформації щодо видів економічної діяльності, які не відносяться до промисловості, та, зокрема, не охоплює:

закупівлю, очищення, охолодження та теплову обробку (пастеризацію) молока для подальшої реалізації на молокопереробні підприємства;

перепродаж матеріалів, напівфабрикатів, виробів (у тому числі запасних частин, лікарських засобів "in bulk"), які закуплені підприємством (навіть при здійсненні перевірки їх якості, розливу у пляшки, розфасування, пакування, маркування та інших подібних операцій);

ремонт автотранспортних засобів, крім відновлення протектора шин і капітальний ремонт шин;

ремонт комп'ютерів, побутових виробів (у тому числі електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення) і предметів особистого вжитку.

16. Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1П-НПП (річна) "Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції" від 23.10.2015 N 17.4-12/17 є недійсними.

 

В. о. директора департаменту
статистики виробництва Держстату

І. С. Петренко

 

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали