• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

За товар платить третя особа: на кого постачальникові оформляти податкову накладну?

08.11.2019 457 0 0

На практиці часто зустрічаються ситуації, коли договором постачання передбачено, що постачальник відвантажує товар одній особі, а оплачує цей товар інша особа. В Індивідуальній податковій консультації ДПС від 18.10.19 р. № 839/6/99-00-07-03-02-15/ІПК (далі – ІПК № 839) розглянуто порядок обкладення ПДВ саме в такій ситуації.

Отже, на кого постачальник повинен оформити податкову накладну (далі – ПН) у цій ситуації: на отримувача товару або ж на того, хто оплатив постачання? За загальним правилом ПН оформляється при постачанні товару на покупця. Нагадаємо, що постачанням товару є передача права іншій особі розпоряджатися товаром як власник (пп. 14.1.191 Податкового кодексу). У нашій ситуації товар передано покупцеві (отримувачеві товару). Отже, на отримувача товару і треба оформляти ПН.

Також в ІПК № 839 податкова акцентує увагу на тому, що в ПН слід зазначити реквізити постачальника і покупця (отримувача) товару. Тобто якщо, наприклад, ТОВ «А» відвантажує товар ТОВ «Б», але оплату за цей товар отримує від ТОВ «В», то ПН оформляється на ТОВ «Б». 

У ІПК № 839 розглянуто ситуацію, коли покупцем товару є один нерезидент, а платить за товар другий нерезидент. Тобто ми маємо справу з операцією експорту. Тому постачальник оформляє ПН на нерезидента-покупця з типом причини «07» та умовним ІПН «300000000000».


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 18.10.2019 р. № 839/6/99-00-07-03-02-15/ІПК

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо складання податкової накладної при постачанні пиломатеріалу, якщо за умовами контракту отримувачем товару є третя особа нерезидент, а оплата за такий товар здійснена іншою особою нерезидентом, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Відповідно до пункту 1.1 статті 1 розділу І ПКУ відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ.

Основні засади господарювання в Україні і господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання, регулюються Господарським кодексом України (далі - ГКУ).

Статтею 67 ГКУ встановлено, що відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів та митних платежів, регулюються нормами ПКУ та Митного кодексу України (далі - МКУ) (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ і пункт 2 статті 1 розділу І МКУ).

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Згідно з підпунктами «а», «б» і «г» пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з:

  • постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України;
  • вивезення товарів за межі митної території України.

Правила формування податкових зобов'язань з ПДВ та складання податкової накладної / розрахунку коригування до податкової накладної визначено статтями 187 і 201 розділу V ПКУ та Порядком заповнення податкової накладної, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267 (далі - Порядок № 1307).

Відповідно до підпункту 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 розділу V ПКУ операції з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі експорту оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою.

При цьому товари вважаються вивезеними за межі митної території України, якщо таке вивезення підтверджене в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, митною декларацією, оформленою відповідно до вимог МКУ.

Згідно з пунктами 201.1 і 201.10 статті 201 розділу V ПКУ при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) у встановлений ПКУ термін.

У податковій накладній зазначаються в окремих рядках такі обов'язкові реквізити, як порядковий номер та дата складання податкової накладної, повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, - продавця товарів/послуг.

Крім того, відповідно до підпунктів «г» та «д» пункту 201.1 статті 201 розділу V ПКУ зазначаються податковий номер платника податку (продавця та покупця) та повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, - покупця (отримувача) товарів/послуг.

З урахуванням вищезазначеного, податкова накладна за операцією з постачання товарів/послуг повинна складатися і реєструватися в ЄРПН особою, яка здійснює постачання таких товарів/послуг, на особу, яка вказана в договорі як покупець та якій здійснюється постачання товарів/послуг, та за конкретною господарською операцією з постачання товарів/послуг.

Отже, незалежно від того, що згідно з умовами контракту виконання обов’язку щодо оплати за пиломатеріали покладено на одного нерезидента, податкова накладна складається на нерезидента - покупця (отримувача) товару.

Відповідно до Порядку № 1307 така податкова накладна не підлягає наданню отримувачу (покупцю) та в ній робиться позначка 07 - Складена на операції з вивезення товарів за межі митної території України.

У графі «Отримувач (покупець)» зазначаються найменування (П. І. Б.) нерезидента та через кому — країна, в якій зареєстрований покупець (нерезидент), а у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «300000000000», рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється.

У графі 8 табличної частини розділу Б податкової накладної зазначається код ставки ПДВ - 901.

У графі 10 зазначається обсяг постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ.

Графа 11 в такій накладній не заповнюється (нулі, прочерки та інші знаки чи символи у цій графі не проставляються).

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які визначені ПКУ.

Пунктом 44.1 статті 44 ПКУ визначено, що для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Податкова консультація — має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.2 статті 52 розділу II ПКУ).

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали