Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

З 1 березня Фонд соцстраху проводить тільки позапланові перевірки

07.03.2018 528 0 0

З 1 березня 2018 призупинено всі перевірки використання коштів Фонду страхувальниками, крім позапланових, які здійснюються за погодженням виконавчої дирекції Фонду за результатами моніторингу заяв-розрахунків (за винятком випадків зняття страхувальників з обліку, перевірки за бажанням страхувальника, за рішеннями судових органів).

Виконавча дирекція Фонду має на меті ввести нові форми заяви-розрахунку, яку надає страховик для проведення фінансування матеріального забезпечення, пропонується створити єдиний документ, яким буде визначатися порядок фінансування страхувальників для проведення виплат застрахованим особам за рахунок коштів Фонду.

Доручено керівникам управлінь 11 областей, де Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності був введений пілотний проект Єдиного реєстру листків непрацездатності, забезпечити проведення перевірки встановленого програмного продукту в установах охорони здоров'я, робочих органах виконавчої дирекції Фонду та технічного стану баз даних. За результатами цієї роботи необхідно надати пропозиції щодо можливості обміну інформацією між закладами охорони здоров'я і Фондом, а також про доцільність використання зазначеного Реєстру, достовірності внесених до нього даних і його подальшого впровадження.

Відповідна інформація була озвучена на селекторній нараді керівного складу виконавчої дирекції Фонду та начальників управлінь виконавчої дирекції Фонду в областях і місті Києві.

http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/index

Зразок формулювання пунктів договору аутстафінгу

Назва пункту договору:

Приклад формулювання пунктів договору:

«Обов’язки аутстафера»

«У межах суми винагороди, отриманої від Клієнта, Аутстафер несе відповідальність за виплату наданим працівникам винагороди та інших виплат. Розрахунок, нарахування та сплату податків та інших обов`язкових платежів до бюджетів усіх рівнів, що нараховуються у зв`язку з виплатою наданим працівникам винагороди здійснює Аутстафер. Аутстафер є податковим агентом щодо податку на доходи фізичних осіб з виплат працівникам, що виплачуються безпосередньо Аутстафером».

«Праця та оформлення правовідносин з найманими працівниками»

«Аутстафер зобов`язаний належним чином вести кадровий облік усіх працівників. Обов`язок з належного оформлення трудових чи інших договорів зі своїми працівниками повністю лежить на Аутстафері. Аутстафер несе відповідальність за неоформлення або неналежне оформлення найманих працівників відповідно до норм чинного законодавства».

«Розмір винагороди осіб, що надають послуги аутстафінгу»

Аутстафер має право встановлювати працівникам винагороду та розмір інших виплат на свій розсуд з урахуванням рекомендацій клієнта таі вимог чинного законодавства.

«Права аутстафера щодо заміни осіб, які надають послуги аутстафінгу»

Аутстафер має право без узгодження з клієнтом залучати для виконання цього договору третіх осіб, замінювати їх, попередивши клієнта письмово за три календарних дні.

«Обов’язки клієнта»

Клієнт зобов’язаний забезпечити своєчасне приймання наданих Аутстафером працівників і забезпечити їх роботою.

«Права клієнта щодо заміни персоналу»

Клієнт має право повідомляти Аутстафера про невиконання або неналежне виконання працівником Аутстафера обов’язків за договором. У разі порушення працівником Аутстафера посадової інструкції клієнт має право вимагати в Аутстафера замінити такого працівника на іншого протягом п’яти календарних днів із дня отримання письмового повідомлення Аутстафером від клієнта.

 

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали