Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Розрахунок амортизації основних засобів

Редакція

21.09.2017 408 0 0

ДФС у листі від 25.07.2017 р. N 16192/6/99-99-13-01-02-15 нагадала, що розрахунок амортизації основних засобів та нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу нарахування амортизації, за яким річна сума амортизації визначається діленням первісної вартості об'єкта основних засобів та нематеріальних активів, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів та нематеріальних активів.

Мінімально допустимий строк корисного використання об'єкта основних засобів та нематеріальних активів визначено пп. 177.4.9 п. 177.4 ст. 177 Кодексу.

При цьому зазначаємо, що відповідно до п. 177.10 ст. 177 Кодексу фізичні особи - підприємці зобов'язані вести Книгу обліку доходів і витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження товару.

Форма Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи - підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність (далі - Книга) та порядок її ведення (далі - Порядок) затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 16.09.2013 р. N 481.

Відповідно до пп. 8 п. 6 Порядку у графі 8 Книги відображається сума фактично понесених інших витрат, безпосередньо пов'язаних з одержанням доходу, які не зазначені в графах 6 та 7, зокрема витрати на сплату послуг, зв'язку, орендних та комунальних платежів тощо. При цьому у графі 1 Книги відображається період обліку (день, місяць, квартал, рік).

Враховуючи викладене, а також норми п. 29 Стандарту "Основні фонди", відповідно до якого нарахування амортизації проводиться щомісячно, фізична особа - підприємець має право (за власним бажанням) щомісячно нараховувати амортизацію основних фондів та нематеріальних активів, які безпосередньо використовуються платником в господарській діяльності з метою отримання доходу. Місячна сума амортизації при застосуванні прямолінійного методу визначається діленням річної суми амортизації на дванадцять.

При цьому зазначаємо, що нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання.

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали