• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Перевізник відшкодував єдиннику втрату вантажу – що з єдиним податком?

27.08.2019 229 0 0

Отриману підприємством від перевізника суму компенсації вартості завданих збитків від втрати вантажу замовника включають до доходу підприємства та оподатковують єдиним податком


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 16.08.2019 р. № 3850/6/99-99-12-02-03-15/ІПК

Державна фіскальна служба України на звернення Товариства, надіслане Головним управлінням ДФС-у Дніпропетровській області, керуючись п. 52.5 ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Товариство повідомило, що є платником єдиного податку третьої групи та надає замовникам послуги з транспортного експедирування із залученням третіх осіб (експедиторів, перевізників, далі - Перевізник) за згодою замовників.

У зв’зку з втратою вантажа Товариство від замовника отримало претензію та, в свою чергу, вставило претензію Перевізнику згідно з договором перевезення між Товариством та Перевізником.

Товариство отримало відшкодування завданих збитків від Перевізника і вважає, що кошти, отримані від Перевізника за компенсацію завданих збитків по втраті вантажу замовника, є транзитними.

Товариство зацікавлене у з’ясуванні питання оподаткування єдиним податком сум коштів, які надійшли Товариству від Перевізника як компенсація завданих замовнику збитків.

Пунктом 1 ст. 929 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) визначено, що за договором.. транспортного експедирування одна сторона (експедитор) зобов'язується за плату і за рахунок другої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов’язаних з перевезенням вантажу.

Експедитор має право залучити до виконання своїх обов'язків інших осіб. У разі залучення експедитором до виконання своїх обов'язків за договором транспортного експедирування інших осіб експедитор відповідає перед клієнтом за порушення договору (ст. 932 Цивільного кодексу України).

Таким чином, відповідальність за договором транспортного експедирування перед Замовником несе не третя особа - Перевізник, яка залучена Товариством -експедитором до виконання його обов'язків за договором транспортного експедирування, а саме Товариство.

При цьому, як зазначалося Товариством у його зверненні, воно залучало до виконання договору транспортного експедирування Перевізника на основі окремого договору перевезення між Товариством та Перевізником, тому суми коштів, які компенсує Перевізник Товариству, отримані в межах взаємовідносин між цими двома особами.

Згідно п. 4 част.1 ст.611 ЦКУ встановлено, що у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, відшкодування збитків.

Боржник, який порушив зобов'язання, має відшкодувати кредиторові завдані цим збитки. Розмір збитків, завданих порушенням зобов'язання, доказується кредитором. Збитки визначаються з урахуванням ринкових цін, що існували на день добровільного задоволення боржником вимоги кредитора (част. 1-3 ст.623 ЦКУ).

Кодексом не передбачено врахування витрат при визначенні доходу платника єдиного податку третьої групи.

Згідно з п.п. 2 п. 292.1 ст. 292 Кодексу доходом платника єдиного податку для юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Кодексу.

Для платників єдиного податку третьої групи (юридичних осіб) дохід визначається на підставі даних обліку (спрощеного бухгалтерського обліку) (п. 292.13 ст. 292, п.п. 296.1.3 п. 296.1 ст. 296 Кодексу), який здійснюється згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та/або іншими нормативно-правовими актами Мінфіну України з питань бухгалтерського обліку.

Відповідно до Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 № 290, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 грудня 1999 р. за № 860/4153 (далі - П(С)БО 15), дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства) за умови, що оцінку доходу може бути достовірно визначено.

Суми відшкодування збитків і компенсацій відображаються в бухгалтерському обліку у складі інших операційних доходів (п.7 П(С)БО 15) за кредитом субрахунку 715 «Одержані штрафи, пені, неустойки».

Отже, отримана Товариством від Перевізника сума компенсації вартості завданих збитків від втрати вантажу Замовника включається до доходу Товариства та оподатковується єдиним податком.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватись виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали