Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Cтосовно врахування в інформаційних базах ДФС податкової інформації

Редакція

22.11.2016 174 0 0

Лист ДФС

від 14.11.2016 № 24505/6/99-99-14-03-03-15

Про надання податкової консультації

 Державна фіскальна служба України розглянула лист …… від ……… № ……….. про надання податкової консультації щодо дій контролюючих органів стосовно врахування в інформаційних базах ДФС податкової інформації та заходів щодо її коригування, а також усунення суперечностей у висновках актів (довідок) перевірок (звірок) різних платників податків (вх. ДФС …..від …..) та повідомляє таке.

Що стосується питань:

яким способом та відповідно до положень яких нормативно-правових актів можуть бути усунені суперечності у різних за змістом висновках актів (довідок) перевірок (звірок) постачальників та покупців товарів (робіт, послуг);

чи спростовують висновки довідок перевірок покупців висновки актів (довідок) перевірок (звірок) постачальників товарів (робіт, послуг) за умови, що довідки перевірок покупців складені контролюючими органами вже після складання актів (довідок) перевірок (звірок) постачальників.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Компетенцію контролюючих органів, повноваження їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю визначено Податковим кодексом України (далі – Кодекс).

Згідно з пунктом 20.1.4. статті 20 Кодексу контролюючі органи мають право проводити перевірки та зустрічні звірки за наявності обставин та у порядку, передбаченому Кодексом та іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України.

Перевірка кожного платника податків проводиться на підставі: податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов’язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків (підпункт 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 Кодексу).

При цьому якщо висновки акта перевірки не визнані протиправними та не скасовані за результатами розгляду заперечень до цього акта або в судовому порядку, вони не можуть вважатись неправомірними лише на підставі того, що висновки акта (довідки) контрагента суперечать їм.

У разі незгоди платника податків або його законних представників з висновками перевірки чи фактами і даними, викладеними в акті (довідці) перевірки, вони мають право подати заперечення у терміни, передбачені абзацом 1 пункту 86.7 статті 86 Кодексу.

Крім того, відповідно до пункту 56.1 статті 56 Кодексу рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку.

Водночас слід зазначити, що згідно з абзацом п’ятим пункту 86.7 статті 86 Кодексу контролюючим та іншим державним органам забороняється використовувати акт перевірки як підставу для висновків стосовно взаємовідносин платника податків з його контрагентами, якщо за результатами складення акта перевірки податкове повідомлення-рішення не надіслано (не вручено) платнику податків або воно вважається відкликаним відповідно до статті 60 цього Кодексу.

Що стосується питань:

можливості контролюючих органів за місцем податкового обліку постачальників (робіт, послуг) у разі встановлення факту відображення в АІС „Податковий блок” довідок перевірок покупців з підтвердженням реальності проведення господарських операцій між покупцями та постачальниками здійснювати заходи щодо поновлення в Інтегрованій автоматизованій системі „Податковий блок” показників  податкових декларацій з ПДВ постачальникам товарів (робіт, послуг);

які саме дії (заходи) повинні або можуть бути вжиті контролюючими органами за місцем податкового обліку постачальників товарів (робіт, послуг) з метою усунення розбіжностей та поновлення показників податкових декларацій постачальників у разі отримання інформації про відображення довідок перевірок покупців в Інтегрованій автоматизованій системі „Податковий блок”;

щодо необхідності контролюючих органів за місцем податкового обліку постачальників з метою усунення розбіжностей та поновлення постачальникам показників податкових декларацій з ПДВ отримувати копії довідок перевірок покупців, та хто саме повинен їх направляти: органи державної фіскальної служби за місцем податкового обліку покупців або достатньо, якщо копії цих довідок будуть направлені до контролюючих органів безпосередньо покупцями.

Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих органів – комплекс заходів щодо збору, опрацювання та використання інформації, необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, визначено у статті 71 Кодексу.

Для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючого органу використовується інформація, що надійшла зокрема: від платників податків та податкових агентів, що міститься в податкових деклараціях, розрахунках, звітах про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, визначеної пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу, інших звітних документах (підпункт 72.1.1.1 пункту 72.1 статті 72 Кодексу); за результатами

податкового контролю (підпункт 72.1.1.5 пункту 72.1 статті 72 Кодексу) тощо.

Пунктом 74.1 статті 74 Кодексу зазначено, що посадові (службові) особи контролюючих органів можуть зберігати та опрацьовувати в інформаційних базах контролюючих органів податкову інформацію, зібрану відповідно до Кодексу.

Перелік інформаційних баз, а також форми і методи опрацювання інформації визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Отже, питання стосовно заходів щодо відображення, поновлення, а також усунення розбіжностей (коригування показників), що містяться в автоматизованих базах та системах контролюючих органів, у тому числі за матеріалами перевірок (звірок) платників податків, відповідно до пункту 74.1 статті 74 Кодексу є компетенцією контролюючих органів.

Згідно з пунктами 52.1 та 52.2 статті 52 Кодексу контролюючі органи надають платникам податків безоплатно консультації з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства. Податкові консультації мають індивідуальний характер і можуть використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Зібрана податкова інформація та результати її опрацювання відповідно до пункту 74.2 статті 74 Кодексу використовуються для виконання покладених на контролюючі органи функцій та завдань.

 

Голова                                                                                                       Р.М. Насіров

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали