Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Щодо призначення осіб на період дії карантину на посади тимчасово відсутніх держслужбовців, які перебувають у соціальній відпустці

26.10.2020 193 0 0

У зв’язку з ситуацію, яка склалася через карантин, суб’єкт призначення чи керівник держслужби з метою безперебійного функціонування держоргану на період заміщення тимчасово відсутнього держслужбовця, який використовує право на соціальну відпустку, може прийняти рішення про оголошення добору на таку посаду держслужби на період дії карантину. Добір і призначення осіб на вакантні посади державної служби здійснюються у виняткових випадках, пов’язаних із необхідністю виконання завдань і функцій державних органів на період дії карантину відповідно до п. 2 Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, затвердженого постановою КМУ від 22.04.20 р. № 290. У такому разі посада держслужби зберігається за тимчасово відсутнім держслужбовцем.

Види соціальних відпусток передбачено п. 4 ч. 1 ст. 4 Закону від 15.11.96 р. № 504/96-ВР «Про відпустки», а саме:

 • відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами (ст. 17);
 • відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (ст. 18);
 • відпустка у зв’язку з усиновленням дитини (ст. 181); 
 • додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгруп А І групи (ст. 19). 

У разі виходу на службу тимчасово відсутній держслужбовець зобов’язаний письмово повідомити про це керівника держслужби на пізніше ніж за 14 календарних днів. Призначений на тимчасове заміщення держслужбовець звільняється з посади в останній робочий день перед днем виходу на службу тимчасово відсутнього державного службовця, який використовує право на соціальну відпустку (ч. 2 ст. 85 Закону від 10.12.15 р. № 889-VIII «Про державну службу»).

Роз’яснення НАДС від 06.10.20 р. № 121-р/з


РОЗ’ЯСНЕННЯ 

Національного агентства України з питань державної служби

від 06.10.20 р. № 121-р/з

Щодо призначення на посади державної служби на період дії карантину, 
установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
на період соціальної відпустки

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 13 Закону України «Про державну службу» (далі – Закон) НАДС роз’яснює.

Згідно із пунктом 8 розділу II Закону України від 13 квітня 2020 року № 553-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» тимчасово, на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, зупинено дію положень Закону України «Про державну службу» в частині проведення конкурсів на посади державної служби та призначення на посади державної служби за результатами конкурсу.

Установлено, що у період, визначений в абзаці першому цього пункту у разі відсутності або відхилення суб’єктом призначення або керівником державної служби кандидатур, запропонованих Комісією з питань вищого корпусу державної служби або конкурсною комісією за результатами процедур конкурсного відбору, суб’єкт призначення або керівник державної служби може призначити на посади державної служби особу шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу, оголошеного згідно з абзацом шостим цього пункту.
Призначення на посади державної служби здійснюється в установленому Кабінетом Міністрів України порядку, який визначає механізм добору на посади державної служби шляхом проведення співбесід з визначеними суб’єктом призначення посадовими особами.

Пунктом 2 Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290 (далі – Порядок), визначено, що добір і призначення осіб на вакантні посади державної служби відповідно до цього Порядку здійснюється у виняткових випадках, пов’язаних з необхідністю виконання завдань і функцій державних органів на період дії карантину.

Разом з тим, пунктом 4 частини першої статті 4 Закону України «Про відпустки» (далі – Закон про відпустки) передбачено такі види соціальних відпусток, як:

 • відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами (стаття 17 Закону про відпустки);
 • відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (стаття 18 Закону про відпустки);
 • відпустка у зв'язку з усиновленням дитини (стаття 181 Закону про відпустки);
 • додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи (стаття 19 Закону про відпустки).

Відповідно до статті 17 Закону про відпустки на підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю 70 календарних днів до пологів та після пологів – 56 календарних днів починаючи з дня пологів.

Відповідно до статті 20 Закону про відпустки тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами обчислюється сумарно і становить 126 календарних днів (140 календарних днів – у разі народження двох і більше дітей та в разі ускладнення пологів). Вона надається повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів.

Слід звернути увагу, що згідно з пунктом 1 частини сьомої статті 10 Закону про відпустки жінкам перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї надаються щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням працівника.

Частиною першою статті 31 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» передбачено, що підставою для призначення допомоги з тимчасової непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.

Статтею 18 Закону про відпустки також передбачено, що після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Така відпустка може бути використана повністю або частинами також батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів.

Частиною третьою статті 20 Закону про відпустки встановлено, що відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається за заявою жінки або осіб, зазначених у частині третій статті 18 цього Закону, повністю або частково в межах установленого періоду та оформляється наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.

Крім того, зазначаємо, що відповідно до пункту 18 Типового контракту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290, дія цього контракту припиняється:

 • у разі закінчення строку, на який укладено цей контракт;
 • за ініціативою державного органу у разі невиконання або неналежного виконання завдань, визначених відповідно до абзацу третього пункту 6 цього контракту, протягом двох місяців підряд;
 • у разі припинення державної служби з підстав і в порядку, визначених частиною першою статті 83 Закону.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 83 Закону державна служба припиняється у разі закінчення строку призначення на посаду державної служби (стаття 85 Закону).

Частиною другою статті 85 Закону передбачено, що державний службовець, призначений на посаду державної служби на період заміщення тимчасово відсутнього державного службовця, за яким зберігалася посада державної служби, звільняється з посади в останній робочий день перед днем виходу на службу тимчасово відсутнього державного службовця. У такому разі тимчасово відсутній державний службовець зобов’язаний письмово повідомити керівника державної служби не пізніш як за 14 календарних днів про свій вихід на службу.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про зайнятість населення» вакансія – це вільна посада (робоче місце), на яку може бути працевлаштована особа.

Враховуючи вищевикладене та ситуацію, яка склалася у країні у зв’язку із установленим карантином, суб’єкт призначення чи керівник державної служби з метою безперебійного функціонування державного органу на період заміщення тимчасово відсутнього державного службовця, у разі використання таким державним службовцем права на соціальну відпустку, на думку НАДС, може прийняти рішення про оголошення добору на таку посаду державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

Разом з тим, звертаємо увагу, що добір і призначення осіб на вакантні посади державної служби мають здійснюватися у виняткових випадках, пов’язаних з необхідністю виконання завдань і функцій державних органів на період дії карантину. 

Окремо повідомляємо, що роз’яснення міністерств, інших центральних органів виконавчої влади мають лише інформаційний характер і не встановлюють правових норм.

Голова
Наталія АЛЮШИНА

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали