Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Помилкове зарахування коштів на рахунок ФОП: як відкоригувати дохід?

12.06.2020 519 0 0

Фізична особа - підприємець -  платник єдиного податку може здійснити перерахунок доходу у звітному періоді, в якому відбулось повернення, лише за умови наявності документів підтверджуючих помилкове зарахування коштів, зокрема, письмового пояснення установи банку або іншого суб’єкта господарювання про помилкове зарахування коштів


ГУ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 19.05.2020 р. № 2088/13-01-33.1-07/ІПК

Головним управлінням ДПС у Львівській області розглянуто запит та керуючись ст. 52 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ) в межах компетенції надає індивідуальну податкову консультацію щодо відображення фізичною особою - підприємцем платником єдиного податку третьої групи повернутої суми коштів.

Особливості застосування спрощеної системи оподаткування регламентоваг о розд. XIV ПКУ.

Відповідно до пп. 1 п. 292.1 ст. 292 ПКУ доходом платника єдиного податі у для фізичної особи - підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ

Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) (п, 292.6 ст. 292 ПКУ).

Дохід визначається на підставі даних обліку, який ведеться відповідно до ст. 296 ПКУ (п. 292.13 ст. 292 ПКУ).

Порядок ведення книги обліку доходів платників єдиного податку, зокрема третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 579 (далі - Порядок).

Згідно п. 5 Порядку записи у книзі виконуються за підсумками робочого де я, протягом якого отримано дохід, зокрема про кошти, які надійшли на поточний рахунок платника податку та/або які отримано готівкою, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

Відповідно до п.6 Порядку платник податку заносить до книги відомості в такому порядку:

  • у графі 1 зазначається дата запису;
  • у графах 2-6 щоденно відображається дохід від провадження господарської діяльності, що оподатковується за ставками, встановленими відповідно до пункту 293.2 та підпункту 2 пункту 293.3 статті 293 глави 1 розділу XIV ПКУ, із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік, зокрема отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (окремо в готівковій та безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі;
  • у графі 2 зазначається отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги;
  • у графі 3 вказується сума повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або передплати;
  • у графі 4 зазначається скоригована сума доходу за продані товари, виконані роботи, надані послуги на суму повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або передплати та розраховується як різниця граф 2 і 3;
  • у графі 5 вказується вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг);
  • у графі 6 відображається загальна сума доходу як сума граф 4 і 5;
  • у графах 7 і 8 відображаються відповідно вид та сума доходу, до оподатковується за ставкою 15 % відповідно до підпунктів 1-5 пункту 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV ПКУ.

Дані книги обліку доходів (обліку доходів і витрат) використовуються платником податку для заповнення податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578, зі змінами та доповненнями.

До складу доходу, визначеного ст. 292 ПКУ, не включаються суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) - платит ку єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товг ру (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів (пп. 5 п. 292 11 ст. 292 ПКУ).

Згідно із ст. 1 Закону України від 05 квітня 2001 року № 2346-ІІІ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» із змінами та доповненнями помилковий переказ - рух певної суми коштів, внаслідок якого з вини банку або іншого суб’єкта переказу відбувається її списання з рахунку неналежного платника та/або зарахування на рахунок неналежного отримувача чи видача йому цієї суми у готівковій формі.

Отже, якщо зарахування та повернення коштів, які помилково надійшли за розрахунковий рахунок фізичної особи - підприємця - платника єдиного подай у, відбулося в одному звітному періоді (за умови наявності письмового пояснен ІЯ установи банку або іншого суб’єкта господарювання про помилкове зарахування коштів), такі кошти не включаються до доходу платника єдиного податку.

У разі якщо повернення помилково зарахованих коштів на розрахунковий рахунок відбулося в наступному звітному періоді, то така фізична особа - підприємець - платник єдиного податку повинна врахувати їх у складі доходу.

При цьому, фізична особа - підприємець - платник єдиного податку може здійснити перерахунок доходу у звітному періоді в якому відбулось їх повернення, лише за умови наявності документів підтверджуючих помилкове зарахування коштів, зокрема, письмового пояснення установи банку або іншого суб’єкта господарювання про помилкове зарахування коштів.

Відповідно до ті. 52.2 ст. 52 ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали