Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Помилка у даті першої події - чи можна ще врятувати ПН?

28.10.2020 174 0 0

У разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.

Розрахунок коригування може бути складений та зареєстрований в ЄРПН тільки до зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної, з дати складання якої не минуло більше як 1095 календарних днів, у тому числі у разі, якщо реєстрацію в ЄРПН такої податкової накладної зупинено.


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 16.09.2020 р. № 3874/ІПК/99-00-05-06-02-06

Державна податкова служба України розглянула звернення, надіслане до ДПС листом ГУ ДПС у Житомирській області, щодо порядку складання податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних, при складанні яких допущено помилку, та, керуючись статтею 52 розділу ІІ Податкового Кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Як викладено у зверненні, на виконання умов Договору замовником була оплачена перша частина робіт, що підтверджується платіжним дорученням. При складанні податкової накладної підприємством було допущено помилку у визначенні дати першої події. Кошти від замовника було перераховано на розрахунковий рахунок 24.03.2020, натомість податкова накладна була складена 23.03.2020. Реєстрація в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) такої податкової накладної була зупинена відповідно до пункту 201.16 статті 201 розділу V Кодексу.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами Кодексу (пункт 1.1 статті 1 розділу І Кодексу).

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX Кодексу.

Відповідно до пункту 187.1 статті 187 розділу V Кодексу датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

  • дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
  • дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Відповідно до пункту 201.1 статті 201 розділу V Кодексу на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений Кодексом термін.

При цьому пунктом 201.7 статті 201 розділу V Кодексу передбачено, що податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).

Правила складання податкової накладної регулюються статтею 201 розділу V Кодексу та регламентуються Порядком заповнення податкової накладної, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267 (із змінами та доповненнями) (далі - Порядок № 1307).

Відповідно до пункту 192.1 статті 192 розділу V Кодексу у разі якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в ЄРПН.

Пунктом 192.1 статті 192 розділу V Кодексу передбачено можливість складання розрахунку коригування до податкової накладної також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.

Щодо питання 2

Податкова накладна складається окремо на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс), на дату виникнення податкових зобов’язань.

Отже, на дату зарахування коштів від покупця (24.03.2020) постачальник зобов’язаний скласти податкову накладну та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений Кодексом термін.

Щодо питання 1, 3

Згідно із пунктом 21 Порядку № 1307 у разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, відповідно до статті 192 розділу V Кодексу постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі - розрахунок коригування) за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.

Порядок складання розрахунку коригування та його реєстрації в ЄРПН аналогічний порядку, передбаченому для податкових накладних.

Розрахунок коригування може бути складений та зареєстрований в ЄРПН тільки до зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної, з дати складання якої не минуло більше як 1095 календарних днів.

Враховуючи вищенаведене, розрахунок коригування до податкової накладної може бути зареєстрований в ЄРПН лише після реєстрації в ЄРПН податкової накладної, до якої його складено, у тому числі у разі, якщо реєстрацію в ЄРПН такої податкової накладної зупинено згідно з пунктом 201.16 статті 201 розділу V Кодексу.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 розділу ІІ Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали