Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Про обкладення ПДФО стипендії, яка виплачується докторанту

25.10.2023 16 0 0

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що відповідно до п. 3 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановою КМУ від 23.03.2016 № 261 (далі – Порядок № 261), підготовка осіб в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі здійснюється за рахунок видатків держбюджету у державних закладах вищої освіти (далі – ЗВО) чи наукових установах (держзамовлення) та за рахунок видатків місцевих бюджетів у державних та комунальних ЗВО чи наукових установах (регіональне замовлення). 

До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема, публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей (п. 39 Порядку № 261). 

До аспірантури (ад’юнктури) на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (п. 19 Порядку № 261). 

Згідно з п. 17 Порядку № 261 аспіранти (ад’юнкти) та докторанти мають право брати участь у конкурсах на отримання грантової підтримки наукових досліджень та стипендій, заснованих на честь видатних діячів науки, освіти, культури, громадських діячів, а також заснованих Президентом України, Кабміном, державними чи недержавними органами, підприємствами, установами чи організаціями. 

Підпунктом 165.1.26 Подаькового кодексу (далі – ПК) передбачено, що до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума стипендії (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону), яка виплачується учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад’юнкту, але не вище ніж сума, визначена в абзаці першому пп. 169.4.1 ПК. 

Разом з тим, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються інші доходи, крім зазначених у ст. 165 ПК (пп. 164.2.20 ПК). 

Ураховуючи викладене, стипендія, яка виплачується докторантам, підлягає обкладенню ПДФО. 

 ГУ ДПС у Дніпропетровській області

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали