Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Про порядок оподаткування ПДВ послуг, що надаються оператором електронної системи закупівель

Редакція

11.11.2016 199 0 0

Лист ДФС

від 06.10.2016 № 21765/6/99-99-15-03-02-15

Про розгляд листа

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист платника щодо порядку оподаткування ПДВ послуг, що надаються оператором електронної системи закупівель в межах функціонування електронної системи закупівель та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади визначено Законом України від 25 грудня 2015 року № 922-VIII "Про публічні закупівлі" (далі – Закон № 922)..

Порядок функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 166 (далі – Порядок № 166).

Згідно з пунктом 2 Порядку № 166 адміністратор електронної системи закупівель (далі − адміністратор) − юридична особа, визначена Мінекономрозвитку (далі − Уповноважений орган) відповідальною за забезпечення функціонування та наповнення веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель.

Авторизований електронний майданчик − авторизована Уповноваженим органом інформаційно-телекомунікаційна система, яка є частиною електронної системи закупівель та забезпечує реєстрацію осіб, автоматичне розміщення, отримання і передання інформації та документів під час проведення процедур закупівель, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет (підпункт 1 пункту 1 статті 1 Закону № 922).

Оператор авторизованого електронного майданчика (далі – оператор) − юридична особа, зареєстрована в установленому законом порядку на території України, що має право на використання такого електронного майданчика.

Користувач − учасник, постачальник товарів, надавач послуг, виконавець робіт, замовник, орган оскарження, органи, які уповноважені здійснювати контроль у сфері закупівель, і Казначейство та його територіальні органи в межах своїх повноважень та інші заінтересовані особи (пункт 2 Порядку № 166).

Оператор діє на підставі договору з адміністратором, у якому визначено  порядок та умови здійснення плати, що справляється адміністратором з оператора на забезпечення функціонування та розвиток веб-порталу Уповноваженого органу за подання тендерної пропозиції, та винагороди,  що сплачується оператору адміністратором за  розміщення оголошення про проведення процедури закупівлі (крім переговорної процедури), результатом якої є сформований електронною системою закупівель звіт про результати проведення процедури закупівлі (пункти 5 та 6 Порядку № 166).

Оператор надає користувачам послуги з реєстрації, автоматичного розміщення, отримання і передання інформації та документів під час проведення процедур закупівель.

За подання тендерної пропозиції та/або пропозиції учасника процедури закупівлі, що була розкрита електронною системою закупівель, оператором справляється плата з користувача (учасника тендерної пропозиції), розмір якої встановлено пунктом 4 Порядку № 166.

Відповідно до пункту 1.1 статті 1 ПКУ відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються ПКУ.

Податок на додану вартість є загальнодержавним податком, справляння якого в Україні здійснюється за нормами, встановленими ПКУ (стаття 9 ПКУ).

Чинні норми ПКУ передбачають, що сума податку на додану вартість додається до ціни товарів/послуг, а реалізація товарів/послуг платниками податку на додану вартість покупцям/споживачам здійснюється з урахуванням суми такого податку  (підпункт 194.1.1 пункту 194.1 статті 194 ПКУ).

Платники податку на додану вартість, здійснюючи операції з постачання товарів/послуг (у тому числі лікарських засобів), включають податок на додану вартість до складу вартості таких товарів/послуг та сплачують суму податку до бюджету, а покупці/споживачі, які їх придбавають/споживають, компенсують вартість товарів/послуг продавцям за цінами разом з податком на додану вартість.

При цьому пунктом 201.8 статті 201 ПКУ встановлено, що право на нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники податку в порядку, передбаченому статтею 183 ПКУ.

Підпунктом "б" пункту 185.1 статті 185 ПКУ визначено, що об'єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 ПКУ.

Згідно з підпунктом 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 ПКУ постачання послуг − будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.

Відповідно до підпункту 197.1.18 пункту 197.1 статті 197 ПКУ звільняються від оподаткування операції з постачання державних платних послуг фізичним або юридичним особам органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також іншими особами, уповноваженими такими органами або законодавством надавати зазначені послуги, обов'язковість отримання (надання) яких установлюється законодавством, включаючи плату за реєстрацію, видачу ліцензії, сертифікатів у вигляді зборів, державного мита тощо.

Враховуючи те, що участь підприємств у тендері не є законодавчо встановленим обов’язком, а визначається учасником тендеру самостійно та на добровільних засадах, операції з постачання оператором послуг в межах проведення процедур закупівель (тендерних процедур) з метою застосування підпункту 197.1.18 пункту 197.1 статті 197 ПКУ не є операціями з постачання державних платних послуг та підлягають оподаткуванню ПДВ на загальних підставах.

 

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали