Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Чи потрібно подавати до контролюючого органу одноразову (спеціальну) добровільну декларацію з нульовими значеннями?

04.07.2022 22 0 0

Головне  управління ДПС у м. Києві повідомляє що одноразова (спеціальна) добровільна декларація (далі – Декларація) подається фізичною особою у випадку наявності у такої особи активів, які були придбані за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні, та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування, а отже в разі відсутності таких активів подавати зазначену Декларацію з нульовими значеннями фізична особа не зобов’язана.

Відповідно до п. 1 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ Податкового кодексу (далі – ПК) одноразове (спеціальне) добровільне декларування – це особливий порядок добровільного декларування фізичною особою, визначеною п. 3 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ ПК, належних їй активів, розміщених на території України та/або за її межами, якщо такі активи фізичної особи були одержані (набуті) такою фізичною особою за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування та/або міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та/або які не були задекларовані в порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 01.01.2021.

Об’єктами одноразового (спеціального) добровільного декларування можуть бути визначені підпунктами 14.1.280 і 14.1.281 п. 14.1 ст. 14 ПК активи фізичної особи, що належать декларанту на праві власності (в тому числі на праві спільної часткової або спільної сумісної власності) і знаходяться (зареєстровані, перебувають в обігу, є на обліку тощо) на території України та/або за її межами станом на дату подання Декларації (п. 4 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ ПК).

Крім того, пп. 6.1 п. 6 підрозд. 9 прим. 4 розділу ХХ ПК передбачено, що в Декларації відображається, зокрема, така інформація (дані):

  • відомості про об’єкти декларування, визначені пп. «а» п. 4 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ ПК, в обсязі, достатньому для ідентифікації кожного з них;
  • відомості  про  об’єкти декларування, визначені підпунктами «б» – «е» п. 4 підрозд. 9 прим. розд. ХХ ПК, із зазначенням інформації, що дає змогу їх ідентифікувати;
  • самостійно визначена декларантом у національній валюті база для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування (далі – Збір);
  • ставка та сума Збору.

Отже, у разі відсутності активів, які підлягають декларуванню, подавати Декларацію фізична особа не зобов’язана.

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали