Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Готівковий та безготівковий дохід: як заповнити книгу обліку

24.05.2019 715 0 0

У разі отримання доходу в готівковій та безготівковій, матеріальній або нематеріальній формі фізичною особою - підприємцем - платником єдиного податку запис у книзі обліку доходів здійснюється окремими рядками за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, у гривнях з копійками.


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 02.05.2019 р. № 1919/З/99-99-13-02-03-14/ІПК

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), розглянула Ваше звернення щодо окремих питань здійснення підприємницької діяльності та з урахуванням фактичних обставин, викладених у зверненні, повідомляє таке.

Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлено у главі 1 розділу XIV ПКУ.

Відповідно до п. 296.1 ст. 296 ПКУ платники єдиного податку першої -третьої груп ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 296.1.1 - 296.1.3 п. 296.1 ст. 296 ПКУ.

Підпунктом 296.1.1 п. 296.1 ст. 296 ПКУ передбачено, що платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Порядок ведення книги обліку доходів платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, затверджені наказом Міністерства фінансів України 19.06.2015 № 579 (далі - Порядки № 579).

Записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, зокрема про кошти, які надійшли на поточний рахунок платника податку та/або які отримано готівкою, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) (п. 5 Порядку № 579).

Відповідно до п. 6 Порядку № 579 платник податку заносить до Книги відомості в такому порядку:

1) у графі 1 зазначається дата запису;
2) у графах 2-6 щоденно відображається дохід від провадження господарської діяльності, що оподатковується за ставками, встановленими відповідно до пункту 293.2 та підпункту 2 пункту 293.3 статті 293 глави 1 розділу XIV ПКУ, із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік, зокрема отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (окремо в ГОТІВКОВІЙ та безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі;
4) у графі 3 вказується сума повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або передплати;
5) у графі 4 зазначається скоригована сума доходу за продані товари., виконані роботи, надані послуги на суму повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або передплати та розраховується як різниці граф 2 і 3;
6) у графі 5 вказується вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг);
7) у графі 6 відображається загальна сума доходу як сума граф 4 і 5;
8) у графах 7 і 8 відображаються відповідно вид та сума доходу, що оподатковується за ставкою 15 % відповідно до підпунктів 1-5 пункту 293 статті 293 глави 1 розділу XIV ПКУ.
Дані Книги заповнюються у гривнях з копійками та використовуються платником податку для заповнення податкової декларації платника єдиного податку (п. 8 Порядку № 579).

Отже, у разі отримання доходу в готівковій та безготівковій, матеріальній або нематеріальній формі фізичною особою - підприємцем - платником єдиного податку запис в Книзі здійснюється окремими рядками за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, у гривнях з копійками.

Разом з цим, відповідно до ст. 164 прим. 1 Кодексу України про адміністративне правопорушення від 7 грудня 1984 року № 8073 (далі - КупАП) до фізичних осіб - підприємців - платників єдиного податку, які не ведуть або ведуть з порушенням облік доходів та витрат, застосовується відповідальність у вигляді адміністративного штрафу, зокрема попередження або накладення штрафу у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою ст. 164 прим. 1 КУпАП, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали