• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Чи можна середньоденний ліміт каси встановити у п’ятикратному розмірі? На думку ДФС – ні!

30.07.2019 1035 0 0

Читайте за темою:

Касові операції та РРО: вивчаємо зміни


Питанню визначення ліміту каси присвячено норми п. 50–56 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.17 р. № 148 (далі – Положення № 148). Проте чіткого алгоритму розрахунку тут немає, а лише дозволено самостійно визначати особливості встановлення такого ліміту. 

Водночас в п. 50 Положення № 148 зазначено, що в розрахунку ліміту враховується строк здавання підприємством готівкової виручки (готівки) для її зарахування на рахунки в банках, визначений договором банківського рахунка (однак не враховується готівка, унесена через платіжні пристрої, що належать небанківським фінансовим установам!). Але не сказано, як саме має проводитись таке врахування.

Право здавати готівку в банк раз на 5 робочих днів мають лише підприємства з населених пунктів, де немає банків (пп. 3 п. 48 Положення № 148).

Тож якщо буквально трактувати прописане регулятором, то виходить, що підприємство, розташоване в населеному пункті, де немає банків, розраховуючи ліміт каси, має право збільшити середньоденний показник у 5 разів.

А податківці на сьогодні іншої думки. Так, в Індивідуальній податковій консультації ДФС від 02.07.19 р. № 3032/ІПК/14-29-14-06-15 зазначено, що враховувати такий графік здавання виручки в банк, пропорційно збільшуючи щоденний ліміт каси, підприємство не має права. На їхню думку, у такій ситуації підприємство повинне встановити ліміт залишку готівки в касі, виходячи зі середньоденного надходження готівки до каси або її середньоденної видачі з каси. А застосування кратних коефіцієнтів податківці вважають недопустимим. Натомість підприємство має право тримати в касі готівкову виручку, яка перевищує самостійно встановлений ліміт, протягом 5 робочих днів, уключаючи день, в який уперше виникло перевищення, та 5-й робочий день включно.

Однак хочемо нагадати, що саме НБУ визначає порядок ведення касових операцій підприємств та організацій (п. 6 ст. 33 Закону від 20.05.99 р. № 679-ХІV «Про Національний банк України»). І у своєму повідомленні (див.https://bank.gov.ua/control/uk/publis... ) на момент оприлюднення Положення № 148 НБУ говорив про ліберизацію деяких вимог щодо ведення касових операцій. Зокрема, й про встановлення лімітів каси.

Про встановлення ліміту у п’ятикратному розмірі середньоденних надходжень готівки йдеться в попереднику Положення № 148 – Положенні про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженому постановою Правління НБУ від 15.12.04 р. № 637.

Здавалося б, нове Положення № 148 мало б спростити роботу з готівкою суб’єктам господарювання. Однак через методичні «прогалини» Положення трактувати правила готівкового обігу можна двояко.

Для прояснення ситуації та уникнення непорозумінь із контролерами ми підготували відповідний запит до НБУ. Тож про позицію регулятора з цього питання напишемо одразу, як отримаємо відповідь. 

А що все-таки буде, якщо такий ліміт перевищити й залишити в касі на кінець дня більшу суму?

Наразі фінансових санкцій не буде. Варто нагадати, що з 23.06.19 р. скасовано Указ Президента від 12.06.95 р. № 436/95, яким було встановлено відповідальність за перевищення ліміту каси. А самим Положенням № 148 окремі санкції за це не передбачено.

Однак в КУпАП передбачено відповідальність за здавання виторгу торговельними підприємствами всіх форм власності, які реалізують товари за готівку, з порушенням термінів, установлених правилами розрахунків і ведення касових операцій (на відповідальних осіб) – штраф у розмірі від 289 до 1 496 грн., а за ті самі дії, вчинені особою повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за те саме порушення, – від 731 до 2 975 грн (ч. 1 ст. 1644 КУпАП). Протоколи про адмінпорушення за ст. 1644 КУпАП мають право складати уповноважені на те посадові особи органів внутрішніх справ (тобто особи Національної поліції) (ст. 255 КУпАП). Справи про такі порушення також розглядають органи Нацполіції (ст. 222 КУпАП). 


ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 02.07.2019 р. № 3032/ІПК/14-29-14-06-15

Головне управління ДФС у Миколаївській області на Ваш лист від [...] надає індивідуальну податкову консультацію щодо роз'яснення можливості встановлення підприємством ліміту залишку готівки в касі помноженого на 5.

Статтями 6 та 19 Конституції України передбачено, що органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцієюмежах і відповідно до законів України, Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи діють у межах повноважень та спосіб, що визначені Конституцією та законами України.

Відповідно до п. 15 розділу II Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України 29 грудня 2017 року № 148 (змінами та доповненнями, далі - Положення № 148), установи/підприємства мають право тримати в позаробочий час у своїх касах готівкову виручку (готівку) у межах, що не перевищують самостійно встановлений ними ліміт каси. Готівкова виручка (готівка), що перевищує самостійно встановлений ліміт каси, здається до банків для її зарахування на банківські рахунки.

Відповідно до п. 16 розділу II Положення № 148, суб'єкти господарювання здають готівкову виручку (готівку) для переказу на банківські рахунки суб'єктів господарювання до операторів поштового зв'язку, національних операторів та небанківських фінансових установ, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку.

Готівкова виручка (готівка) здається суб'єктами господарювання самостійно (у тому числі із застосуванням платіжних пристроїв та через пункти приймання готівки) або через відповідні служби, яким згідно із законодавством надано право на перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів, або через підприємства, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації.

Готівкова виручка (готівка) здається для зарахування на будь-який банківський рахунок суб'єкта господарювання на його вибір.

Небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, та підприємства - агенти банків здають готівку (готівкову виручку), отриману через платіжні пристрої та пункти приймання готівки для подальшого переказу, на окремий поточний рахунок/рахунки, відкритий у банку/банках для обліку коштів, прийнятих для подальшого переказу.

Відповідно до пп. 3 п. 48 розділу V Положення № 148, установа/підприємство визначає і встановлює за погодженням з банком (у якому відкрито рахунок установи/підприємства, на який зараховуються кошти) строки здавання ним готівкової виручки (готівки) для її зарахування на рахунки в банках відповідно до таких вимог:

  • для установ/підприємств, розташованих у населених пунктах, де немає банків, - не рідше ніж один раз на п'ять робочих днів.

Відповідно до п. 49 розділу V Положення № 148, Підприємства, які працюють у вихідні та святкові дні і не мають змоги здати одержану ними за ці дні готівкову виручку (готівку) до банку через відсутність відповідної умови у договорі, укладеному з банком на інкасацію коштів, здають таку готівкову виручку (готівку) через банкомати / програмно-технічні комплекси самообслуговування в день її надходження до каси підприємства або безпосередньо до банку протягом операційного часу наступного робочого дня банку та підприємства.

Строки здавання готівкової виручки (готівки), установлені пунктом 48 розділу V цього Положення, узгоджуються установами, підприємствами, небанківськими фінансовими установами з банком і обов'язково визначаються в договорах банківського рахунку між установами, підприємствами, небанківськими фінансовими установами та банками.

Установа/небанківська фінансова установа/підприємство, яка/яке в окремі дні не має перевищення ліміту каси, має право в ці дні не здавати в установлені строки готівку.

Порядок проведення інкасації коштів та випадки непроведення інкасації коштів визначаються в договорі на інкасацію коштів. Сума залишку готівки за день, у якому не було інкасації з вини банку, не є перевищенням ліміту каси установи/підприємства.

Відповідно до п. 50 розділу V Положення № 148, установа, підприємство, небанківська фінансова установа на підставі цього Положення та з урахуванням особливостей роботи зобов'язані розробити та затвердити внутрішнім документом порядок розрахунку ліміту каси установи, підприємства, небанківської фінансової установи та їх відокремлених підрозділів. У розрахунку враховується строк здавання установою, підприємством, небанківською фінансовою установою готівкової виручки (готівки) для її зарахування на рахунки в банках, визначених договором банківського рахунку та не враховується готівка, унесена через платіжні пристрої, що належать небанківським фінансовим установам. Ліміт каси установи, підприємства, небанківські фінансові установи встановлюють на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси або її середньоденної видачі з каси за рішенням керівника установи, підприємства, небанківської фінансової установи або уповноваженої ним особи.

Відповідно до п. 54 розділу V Положення № 148, готівка не вважається понадлімітною в день її надходження, якщо вона здана в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючих банків не пізніше наступного робочого дня банку або видана для використання установою/підприємством відповідно до законодавства (без попереднього здавання її до банку і одночасного отримання з каси банку) наступного дня на потреби, пов'язані з діяльністю установи/підприємства.

Готівка не вважається понадлімітною в день її надходження, якщо вона надійшла до кас підприємств у вихідні та святкові дні та здана в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючих банків наступного робочого дня банку та підприємства або видана для використання підприємством відповідно до законодавства (без попереднього здавання її до банку і одночасного отримання з каси банку) наступного робочого дня на потреби, пов'язані з діяльністю підприємства.

Відповідно до п. 55 розділу V Положення № 148, установлений ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки) можуть переглядатися у зв'язку із змінами законодавства України або за наявності відповідних обставин (зміни в надходженнях/видатках готівки, внутрішнього трудового розпорядку / графіків змінності тощо). Документи [нормативно-правові акти, внутрішні документи (розрахунки) установи/підприємства, затверджені (підписані) керівником або уповноваженою ним особою], на підставі яких переглянуто ліміт каси, строки здавання готівкової виручки (готівки), додаються до відповідних наказів (розпоряджень), договорів банківського рахунку установи/підприємства.

Відповідно до п. 56 розділу V Положення № 148, керівники установ/підприємств несуть відповідальність за дотримання вимог цього Положення щодо встановлення ліміту каси та за достовірність відповідних показників, зазначених у розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі.

Враховуючи вище наведене, сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Промінь», повинно встановити ліміт залишку готівки в касі, виходячи із середньоденного надходження готівки до каси або її середньоденної видачі з каси.

Підприємство не має права встановлювати щоденний ліміт залишку готівки в касі підприємства, який помножений на 5, а має право тримати в касі готівкову виручку, яка перевищує самостійно встановлений ліміт протягом 5 робочих днів, включаючи день, в який вперше виникло перевищення та 5 робочий день включно.

Також, з метою дотримання вимог Положення № 148, в частині дотримання ліміту залишку готівки в касі, підприємство має можливість здавати готівкову виручку (готівку), у межах, що перевищує встановлений ліміт залишку готівки в касі, до операторів поштового зв'язку, національних операторів та небанківських фінансових установ, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, а також через платіжні пристрої та через пункти приймання готівки або через відповідні служби, яким згідно із законодавством надано право на перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів, або через підприємства, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації.

Водночас, для отримання детальних роз'яснень з порушеного питання, пропонуємо звернутись до Правління Національного банку України, як до розробника Положення № 148.

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 ПКУ, індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали