Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Коригування до зайвої ПН

28.10.2019 231 0 0

Якщо ж РК для обнулення зайвої ПН складався до 01.12.18 р. і у платника ПДВ виник показник ∑Перевищ, тоді виходом із ситуації буде оформлення нового РК також із типом причини «20», але з такими особливостями заповнення:

  • у заголовній частині РК зазначається номер і дата оформлення ПН із неправильною датою;
  • розділи А та Б РК не заповнюються;
  • у першому інформаційному полі під таблицею розділу Б РК наводяться дані правильної ПН;
  • у другому інформаційному полі під таблицею розділу Б РК наводяться дані РК, який був складений для обнулення неправильної ПН до 01.12.18 р.

Такий РК реєструється в ЄРПН постачальником і дозволить відкоригувати показник ∑Перевищ і відновити ліміт реєстрації.


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 26.09.2019 р. № 403/6/99-00-07-03-02-15/ІПК

Державна податкова служба України з урахуванням пункту другою постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року № 1200 «Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 682-р «Питання Державної податкової служби України» розглянула звернення, надіслане листом ГУ ДФС у Полтавській області щодо порядку складання розрахунків коригування до податкової накладної, зайво складеної за операцією з постачання товарів/послуг, та, керуючис ь статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Як зазначено у зверненні, платником податку було складено та зареєстровано в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) податкову накладну, у якій невірно зазначено дату складання.

Зазначена помилка була виправлена шляхом складання розрахунку коригування до такої податкової накладної та складання податкової накладної із правильної а датою складання.

Таким чином, у описаній у зверненні ситуації платником податку складено дві податкові накладні за однією операцією з постачанні товарів/послуг (одна з таких податкових накладних була зайво складеною) та зареєстровано їх в ЄРПН.

При цьому реєстрація в ЄРПН таких податкових накладних та розрахунку коригування вплинула на значення показника  Σперевищ при обрахунку суми податку, на яку платник має право зареєструвати в ЄРПН податкові накладні / розрахунки коригування до податкових (далі - -реєстраційна сума).

Основні принципи функціонування системи електронного ) адміністрування ПДВ (далі - СЕА ПДВ) визначено статтею 200-1 ПКУ та регламентовано Порядком електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 №569 «Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість» (далі - Порядок № 569).

Платники ПДВ мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН на суму, обчислену за формулою, встановленою пунктом 2001.3 статті 200-1 ПКУ та пунктом 9 Порядку № 569 (реєстраційну суму).

Обрахунок реєстраційної суми та її складових здійснюється за такою формулою автоматично, відповідно до норм ПКУ.

Однією із складових зазначеної формули є загальна сума перевищення податкових зобов'язань, зазначених платником у поданих податкових деклараціях з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, над сумою податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до таких податкових накладних зареєстрованих в ЄРПН (Σперевищ)

Показник Σперевищ визначається як різниця між сумами податкових зобов'язань за операціями з постачання товарів (послуг) та отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України, та їх подальшого коригування згідно із статтею 192 ПКУ, задекларованими платником у податкових деклараціях з ПДВ з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, та сумами податку, зазначеними платником податку в податкових накладних, що складені за такими операціями (в тому числі податкових накладних, які не видаються отримувачу, а також складених під час отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України), та розрахунках коригування до них, зареєстрованих у ЄРПН.

Показник  Σперевищ розраховується ДФС автоматично після прийняття звітності від платника податку, та при обрахунку позитивного значення вказаного показника на таке значення зменшується реєстраційна сума такого платника.

Такий розрахунок здійснюється окремо за кожний звітний (податковий) період без наростаючого підсумку.

Таким чином, обсяги постачання товарів/послуг та сума податку на додану вартість, зазначені в зайво складеній податковій накладній та у розрахунку коригування до неї, зареєстрованих в ЄРПН, відображенню з податковій звітності з ПДВ не підлягають, однак враховуються у відповідних обсягах при обчисленні реєстраційної суми.

Отже для забезпечення правильності ведення податкового обліку та уникнення непорозумінь в частині розрахунку показника Σперевищ платникам податків необхідно чітко дотримуватись норм чинного законодавства з питань оподаткування та правил ведення бухгалтерського обліку, у тому числі при складанні та реєстрації в ЄРПН податкових накладних.

Правила складання податкових накладних та розрахунків коригуванн і встановлено Порядком заповнення податкової накладної, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 №1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267 (далі - Порядок № 1307).

Особливості складання розрахунків коригування до зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних у разі реєстрації в ЄРПН двох і більше податкових накладних, складених на одну операцію з постачання товарів/послуг (зайво складених податкових накладних), у тому числі якщо до зайво складеної податкової накладної вже був складений та зареєстрований в ЄРПН розрахунок коригування, визначено пунктом 24 Порядку № 1307.

Так, у разі якщо до зайво складеної податкової накладної вже був складений та зареєстрований в ЄРПН розрахунок коригування, в результаті  реєстрації якого показники такої податкової накладної виведено в «0», платник податку з метою приведення показника Σперевищ в СЕА ПДВ у відповідність до податкового обліку платника податку може скласти ще один «інформаційний» розрахунок коригування до такої зайво складеної податкової накладної.

Водночас норми пункту 24 Порядку № 1307 не застосовуються у разі складання розрахунків коригування до податкових накладних, що були складені без факту здійснення господарської операції.

Такі розрахунки коригування складаються у звичайному порядку.

Таким чином, у разі наявності підстав, визначених пунктом 24 Поряд» у № 1307, платник податку з метою приведення показника Σперевищ в СЕА ПДВ у відповідність до податкового обліку може скласти та зареєструвати в ЄРПН відповідний розрахунок коригування у порядку, встановленому зазначеним пунктом.

Загальні роз’яснення щодо особливостей складання та реєстрації в ЄРПН податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних (у тому числі зайво складених за операцією) надано листом ДФО від 27.11.2018 № 36942/7/99-99-15-03-02-17, який розміщено на офіційному веб-порталі ДФС у розділі «Законодавство>Податкове законодавство>Листи» за адресою http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podat....

Зазначені роз’яснення платник податку може використовувати у своїй діяльності.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 ПКУ податкова консультація маг індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали