Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

КЕКВ для відшкодування (стягнення) судових витрат

27.11.2019 2423 0 0

Видатки, які не пов’язані з придбанням товарів та послуг установами, зокрема відшкодування моральних збитків та майнової шкоди юридичним та фізичним особам за рішенням суду (якщо рішенням суду не визначено сутності платежу) та судових витрат, мають здійснюватися за кодом 2800 «Інші поточні видатки».

Відповідно до ч. 1 ст. 139 Кодексу адміністративного судочинства у разі задоволення позову сторони, яка не є суб’єктом владних повноважень, усі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб’єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Згідно зі ст. 25 Бюджетного кодексу Держказначейство здійснює безспірне списання коштів державного та місцевих бюджетів на підставі рішення суду за механізмом, визначеним у Порядку, затвердженому постановою КМУ від 03.08.11 р. № 845.

Безспірне списання коштів із рахунків розпорядників (бюджетних установ) та одержувачів бюджетних коштів, на яких обліковуються кошти загального та спеціального фондів відповідного бюджету, здійснюється в межах бюджетних асигнувань, передбачених у затвердженому кошторисі або плані використання бюджетних коштів, та за наявності на його рахунках для обліку відкритих асигнувань (залишків коштів на рахунках) (п. 26 Порядку № 845). Водночас відповідно до абзацу третього п. 26 Порядку № 845 судові витрати та штрафні санкції безспірно списуються за відповідним КЕКВ бюджету. А якщо в затвердженому кошторисі або плані використання бюджетних коштів розпорядників (бюджетних установ) та одержувачів бюджетних коштів зазначений код не передбачений або за таким кодом до кінця бюджетного періоду сума бюджетних асигнувань менша, ніж сума списання, або відсутні відкриті асигнування (залишки коштів на рахунках), безспірне списання судових витрат і штрафів здійснюється за КЕКВ, за яким стягуються кошти з рахунків розпорядників (бюджетних установ) та одержувачів бюджетних коштів.


ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 17.10.2019 р. № 16-11-11/17870

Державна казначейська служба України розглянула запит на публічну інформацію <...> щодо застосування коду економічної класифікації видатків та в межах компетенції повідомляє.

Згідно з підпунктом 1.1 пункту 1 Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 21.06.2012 № 754), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.03.2012 за № 456/20769 (далі - Інструкція), економічна класифікація видатків бюджету призначена для чіткого розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів за економічними характеристиками операцій, які здійснюються відповідно до функцій держави та місцевого самоврядування.

Економічна класифікація видатків бюджету забезпечує єдиний підхід до всіх учасників бюджетного процесу з точки зору виконання бюджету.

Видатки, які не пов'язані з придбанням товарів та послуг установами, зокрема, відшкодування моральних збитків та майнової шкоди юридичним та фізичним особам згідно з рішенням суду (якщо рішенням суду не визначено сутності платежу) та судових витрат має здійснюватись за кодом 2800 «Інші поточні видатки» (п. 2.6 Інструкції).

Відповідно до ч. 1 ст. 139 Кодексу адміністративного судочинства України при задоволенні позову сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень даного Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб'єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Відповідно до статті 25 Бюджетного кодексу України (далі - Кодекс) Державна казначейська служба України (далі - Казначейство) здійснює безспірне списання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів на підставі рішення суду.

Механізм виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, прийнятих судами, а також іншими державними органами, передбачений Порядком виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 03.08.2011 № 845 (далі - Порядок).

Згідно з пунктом 24 Порядку стягувані за рішеннями про стягнення коштів з рахунків боржника подають документи до органу Казначейства, в якому обслуговується боржник.

Безспірне списання коштів з рахунків розпорядників (бюджетних установ) та одержувачів бюджетних коштів, на яких обліковуються кошти загального та спеціального фондів від повідного бюджету, здійснюється в межах бюджетних асигнувань, передбачених у затвердженому кошторисі або плані використання бюджетних коштів, та у разі наявності на його рахунках для обліку відкритих асигнувань (залишків коштів на рахунках) (п. 26 Порядку).

Водночас відповідно до абзацу 3 п. 26 Порядку судові витрати, штрафні санкції безспірно списуються за відповідним кодом економічної класифікації видатків бюджету.

Коли у затвердженому кошторисі або плані використання бюджетних коштів розпорядників (бюджетних установ) та одержувачів бюджетних коштів зазначений код не передбачений або за таким кодом до кінця бюджетного періоду сума бюджетних асигнувань менша, ніж сума списання або відсутні відкриті асигнування (залишки коштів на рахунках), безспірне списання судових витрат, штрафів здійснюється за кодом економічної класифікації видатків бюджету, за яким здійснюється стягнення коштів з рахунків розпорядників (бюджетних установ) та одержувачів бюджетних коштів.

Враховуючи зазначене, стягнення органами Казначейства судових витрат в безспірному порядку на підставі рішення суду здійснюється за кодом економічної класифікації видатків бюджету 2800 «Інші поточні видатки», а якщо зазначений код не передбачений кошторисом або за таким кодом до кінця бюджетного періоду сума бюджетних асигнувань менша, ніж сума списання або відсутні відкриті асигнування (залишки коштів на рахунках), безспірне списання судових витрат здійснюється за кодом, за яким здійснюється стягнення коштів з рахунків розпорядників (бюджетних установ) та одержувачів бюджетних коштів.

Заступник Голови
     

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали