Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Який порядок відображення назви товару та коду товару згідно з УКТ ЗЕД у первинних та бухгалтерських документах?

22.12.2021 322 0 0

У податковому обліку з ПДВ при заповненні податкової накладної, що складається при здійсненні операції з постачання товару, платник податку обов’язково зазначає у відповідних графах найменування такого товару (номенклатуру, опис) та його код згідно з УКТ ЗЕД. При цьому такі показники відображаються у податковому обліку з ПДВ (зокрема, у податковій накладній) на підставі первинних (бухгалтерських) документів, що були складені за операцією з постачання таких товарів, та повинні відповідати їм.


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 29.11.2021 № 4543/ІПК/99-00-21-03-02-06

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо порядку відображення назви товару та коду товару згідно з УКТ ЗЕД у первинних та бухгалтерських документах, які складаються при здійсненні платником податку господарських операцій, і, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 ПКУ).

Частиною першою статті 9 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 996) встановлено, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи.

Первинний документ – це документ, який містить відомості про господарську операцію (абзац одинадцятий статті 1 Закону № 996).

Перелік обов'язкових реквізитів, які повинні мати первинні документи визначено частиною другою статті 9 Закону № 996.

Порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському обліку, а також зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської та іншої звітності, що ґрунтується на даних бухгалтерського обліку, підприємствами, їх об’єднаннями та госпрозрахунковими організаціями (крім банків) незалежно від форм власності, установ та організацій, основна діяльність яких фінансується за рахунок коштів бюджету, визначено Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.06.1995 за № 168/704 (зі змінами та доповненнями).

Пунктом 44.1 статті 44 ПКУ визначено, що для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим пункту 44.1 статті 44 ПКУ.

Для обрахунку об'єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування (пункт 44.2 статті 44 ПКУ).

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Згідно з підпунктом «а» пункту 185.1 статті 185 ПКУ об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників ПДВ з постачання товарів, місце постачання яких відповідно до статті 186 ПКУ розташоване на митній території України.

Пунктами 201.1 і 201.10 статті 201 ПКУ визначено, що при здійсненні операцій з постачання товарів на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений ПКУ термін. Обов’язковими реквізитами податкової накладної, зокрема, є опис (номенклатура) товарів/послуг, код товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг - код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (підпункти «е», «і» пункту 201.1 статті 201 ПКУ).

Таким чином, у податковому обліку з ПДВ при заповненні податкової накладної, що складається при здійсненні операції з постачання товару, платник податку обов’язково зазначає у відповідних графах найменування такого товару (номенклатуру, опис) та його код згідно з УКТ ЗЕД. При цьому такі показники відображаються у податковому обліку з ПДВ (зокрема, у податковій накладній) на підставі первинних (бухгалтерських) документів, що були складені за операцією з постачання таких товарів, та повинні відповідати їм.

Водночас зазначаємо, що регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (частина друга статті 6 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

Тому з питань відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій, що здійснюються платником податку, а також складання за такими операціями первинних документів, які є підставою для відображення відповідних показників у податковому обліку платника податку (зокрема, зазначення у таких первинних документах назви товарів та кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД), платнику податку доцільно звернутись до Міністерства фінансів України.

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали