Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Які виникають податкові наслідки для юрособи при поверненні коштів фізособі?

29.04.2021 94 0 0

Сума коштів, яка нараховується юридичною особою на користь платника податку – фізичної особи, включається до його загального місячного (річного) оподатковуваного доходу та оподатковується податком на доходи фізичних осіб і військовим збором на загальних підставах. При цьому така юридична особа має виконати усі функції податкового агента, визначені Кодексом.

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 27.04.21 р. № 1755/ІПК/99-00-04-03-03-06

Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), розглянула звернення щодо практичного застосування норм податкового законодавства і в межах компетенції повідомляє.

Платник податків у зверненні повідомив, що надавав послуги по постачанню електричної енергії згідно договору споживачу фізичній особі – підприємцю, який сплачував кошти за електричну енергію по даному договору.

Платник податків просить надати індивідуальну податкову консультацію щодо виникнення податкових наслідків при поверненні коштів фізичній особі.

Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності, здійснюється відповідно до ст. 177 розділу IV Кодексу або глави І розділу XIV Кодексу залежно від обраної системи оподаткування.

Згідно з п. 177.8 ст. 177 Кодексу під час нарахування (виплати) фізичній особі - підприємцю доходу від здійснення нею підприємницької діяльності, суб’єкт господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, не утримують податок на доходи у джерела виплати, якщо фізичною особою - підприємцем, яка отримує такий дохід, надано копію документу, що підтверджує її державну реєстрацію відповідно до закону як суб’єкта підприємницької діяльності.

Таким чином, у разі якщо фізична особа - підприємець для уникнення подвійного оподаткування надає юридичній особі копію документа, підтверджуючого державну реєстрацію фізичної особи - підприємця (витяг або виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в яких зазначаються види діяльності) та у разі необхідності копію витягу з реєстру платників єдиного податку, то сума передоплати, яка повертається підприємцю буде розглядатися як об’єкт оподаткування відповідно до норм ст. 177 розділу IV Кодексу або глави І розділу XIV Кодексу.

Разом з тим, якщо кошти, які були перераховані юридичній особі згідно договору про надання послуг з постачання електричної енергії фізичній особі - підприємцю, повертаються фізичній особі, то сума таких коштів включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків та оподатковується за загальними правилами, встановленими Кодексом для платників податків – фізичних осіб.

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом ІV Кодексу, згідно з п. 162.1 ст. 162 якого платником податку, зокрема, є фізична особа – резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Підпунктом 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 Кодексу передбачено, що об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Перелік доходів, які включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків визначено п. 164.2 ст. 164 Кодексу, зокрема інші доходи, крім зазначених у ст. 165 Кодексу (п.п. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).

Також вказані доходи є об’єктом оподаткування військовим збором (п.п. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) податку на доходи фізичних осіб та військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу.

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок на доходи фізичних осіб та військовий збір із суми такого доходу за його рахунок використовуючи ставку податку 18 відс., визначену в ст. 167 Кодексу, та ставку військового збору 1,5 відс., встановлену в п.п. 1.3 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (п.п. 168.1.1 п.168.1 ст. 168 Кодексу).

Враховуючи викладене, сума коштів, яка нараховується юридичною особою на користь платника податку – фізичної особи, включається до його загального місячного (річного) оподатковуваного доходу та оподатковується податком на доходи фізичних осіб і військовим збором на загальних підставах. При цьому така юридична особа має виконати усі функції податкового агента, визначені Кодексом.

Одночасно зауважуємо, що відповідно до п. 5 розділу I Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492
(далі - Інструкція № 492), клієнти мають право відкривати рахунки в будь-яких банках України відповідно до власного вибору для забезпечення своєї господарської / підприємницької / інвестиційної / незалежної професійної діяльності / діяльності, яка не пов'язана з підприємницькою, і власних потреб.

Забороняється використовувати поточні рахунки фізичних осіб, що відкриваються для власних потреб, для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності. За поточними рахунками в національній валюті фізичних осіб - резидентів здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України, які не пов'язані із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності (п. 14 розділ І Інструкції № 492).

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали