Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Як оподатковується грант, отриманий ФОП-«єдинником»

28.01.2019 1669 0 0У разі отримання ФОП - платником єдиного податку суми коштів у вигляді суми коштів цільового призначення, що надійшли на безоплатній і безповоротній основі від Українського культурного фонду, така сума коштів не включається до доходу ФОП - платника єдиного податку. Оскільки надання грошової суми у вигляді гранту не є результатом від здійснення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, то така сума допомоги оподатковується за загальними правилами, встановленими ПКУ для платників податків - фізичних осіб.


ГУ ДФС У ХАРКIВСЬКIЙ ОБЛАСТI

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 03.01.2019 р. № 24/ІПК/20-40-13-02-11

Головне управління ДФС у Харківській області, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі - ПКУ), розглянуло Ваші запити на отримання індивідуальної податкової консультації щодо деяких питань оподаткування грошових коштів, отриманих фізичною особою підприємцем (далі -ФОП) - платником єдиного податку від Українського культурного фонду, з урахуванням фактично викладених обставин, в межах компетенції, повідомляє наступне.

Відповідно до пп. 1 п. 292.1 ст. 292 ПКУ доходом ФОП - платника єдиного податку є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Пунктом 292.11 ст. 292 ПКУ визначено суми коштів, які не включаються до складу доходу платника єдиного податку. Зокрема, до складу доходу, визначеного ст. 292 ПКУ, не включаються суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм (пп. 4 п. 292.11 ст. 292 ПКУ).

Закон України від 23.03.2017 №1976-VІІІ «Про Український культурний фонд» із змінами та доповненнями (далі - ЗУ №1976-VIII) визначає правові, організаційні, фінансові засади діяльності Українського культурного фонду.

Відповідно до п. 1 ст. 1 ЗУ №1976-VІІІ Український культурний фонд є бюджетною установою, що виконує передбачені цим Законом спеціальні функції щодо сприяння національно-культурному розвиткові України.

Відповідно до п. З ст. 12 ЗУ №1976-VIII грант - це фінансові ресурси, що надаються на безоплатній і безповоротній основі Українським культурним фондом суб'єкту, який провадить діяльність у сфері культури, для реалізації проекту, рішення про фінансування якого прийняте в порядку, передбаченому ЗУ №1976-VIII.

У разі прийняття Дирекцією Фонду рішення про надання фінансування певному проекту за рахунок коштів Українського культурного фонду з отримувачем коштів укладається договір про надання гранту.

Так, відповідно до ЗУ №1976-VIII, за договором про надання гранту Український культурний фонд набуває право здійснювати контроль за реалізацією проекту відповідно до порядку, встановленого таким договором та законодавством, у тому числі вимагати виконання зазначеного порядку та вживати заходів у разі його порушення. Договір про надання гранту не може передбачати замовлення та (або) отримання Українським культурним фондом будь-яких товарів, робіт, послуг, майнових прав та (або) витрачання грошей на такі товари, роботи, послуги, майнові права.

Відповідно до наданих документів, а саме Договору ... «Про надання гранту», Український культурний фонд надає ФОП ....... грант для реалізації проекту .. Умовами Договору .... «Про надання гранту» визначено суму гранту (обсяг коштів) та допустимі витрати, а також визначено зобов'язання особи, яка отримує кошти, у тому числі щодо звітності; вимоги до проекту, які мають бути забезпечені; строк реалізації гранту; порядок надання доказів на підтвердження належного виконання договору про надання гранту; відповідальність за порушення умов договору та інші умови щодо прав та обов’язку сторін.

Таким чином, у разі отримання ФОП - платником єдиного податку суми коштів у вигляді суми коштів цільового призначення, що надійшли на безоплатній і безповоротній основі від Українського культурного фонду, така сума коштів не включається до доходу ФОП - платника єдиного податку.

Оскільки, надання грошової суми у вигляді гранту не є результатом від здійснення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, то така сума допомоги оподатковується за загальними правилами встановленими ПКУ для платників податків -фізичних осіб.

Оподаткування доходів платників податку - фізичних осіб регулюються розділом IV ПКУ відповідно до п. 162.1 ст. 162 якого, платниками податку на доходи фізичних осіб є фізична особа - резидент, яка отримує доходи з джерел їх походження в Україні.

Відповідно до пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 ПКУ об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Водночас доходи, які включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку визначено п. 164.2 ст. 164 ПКУ, зокрема інші доходи, крім випадків, передбачених ст. 165 ПКУ(пп. 164.2.20 п 164.2 ст. 164 ПКУ).

Крім того, вказані доходи є об'єктом оподаткування військовим збором (пп. 1.2 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ).

При цьому пп. 1.7 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ передбачено, що звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розділом IV ПКУ не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 ПКУ.

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) податку на доходи фізичних осіб і військового збору до бюджету здійснюється у порядку, встановленому ст.168 ПКУ.

Враховуючи викладене, дохід у вигляді гранту, що нараховується (виплачується) фізичній особі Українським культурним фондом на підставі укладеного договору про надання гранту, включається до її загального місячного (річного) оподатковуваного доходу як інший дохід та оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором на загальних підставах.

Слід зазначити, що відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали