Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Чи може підприємство, у якого є переплата з ПДФО, зменшити суму перерахування податку, що підлягає сплаті у наступні періоди?

02.07.2021 437 0 0

З метою використання надміру сплачених грошових зобов’язань, юридична особа - платник податків повинен подати до контролюючого органу заяву про повернення надміру сплачених грошових зобов’язань, в якій зазначає напрям перерахування коштів, передбачених п. 43.4 ст. 43 ПКУ, за умови підтвердження наявності відповідної суми переплати за результатами проведення перевірки відповідними підрозділами органів ДПС.


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 17.06.21 р. № 2493/ІПК/99-00-04-03-03-06

Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), розглянула звернення щодо повернення надміру та/або помилково сплачених коштів, та в межах компетенції повідомляє.

Платник податків у зверненні повідомив, що у бухгалтерському обліку підприємства обліковується переплата з податку на доходи фізичних осіб, який був сплачений на бюджетні рахунки сільських рад за місцем знаходження філій та орендованих земельних ділянок.

Протягом 2020 року були утворені об’єднані територіальні громади, до яких увійшли відповідні місцеві громади.

Таким чином платник податків просить надати індивідуальну податкову консультацію з питання правомірності зменшення суми податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті на рахунки об’єднаних територіальних громад, на суму податку, який був надміру сплачений на бюджетні рахунки сільрад селищ, які увійшли до зазначеної об’єднаної територіальної громади.

Умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань визначені ст. 43 ПКУ.

Відповідно до п. 43.3 ст. 43 ПКУ обов’язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов'язання та пені є подання платником податків заяви про таке повернення (крім повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб, які повертаються контролюючим органом на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік за результатами проведення перерахунку його загального річного оподатковуваного доходу) протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми та/або пені.

Платник податків подає заяву про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені у довільній формі, в якій зазначає напрям перерахування коштів: на поточний рахунок платника податків в установі банку; на погашення грошового зобов'язання та/або податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету; повернення у готівковій формі коштів за чеком у разі відсутності у платника податків рахунка в банку (п. 43.4 ст. 43 ПКУ).

Згідно з п. 43.5 ст. 43 ПКУ контролюючий орган не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви готує висновок про повернення відповідних сум коштів з відповідного бюджету та подає його для виконання відповідному органові, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.

На підставі отриманого висновку орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, протягом п’яти робочих днів здійснює повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені платникам податків у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Пунктом 1 розділу ІІ Порядку інформаційної взаємодії Державної фіскальної служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2019 р. N 60 (далі - Порядок), встановлено, що повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені у випадках, передбачених законодавством, здійснюється виключно на підставі заяви платника податку (за винятком повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку на доходи фізичних осіб, які розраховуються територіальним органом ДПС на підставі поданої платником податків податкової декларації про майновий стан і доходи за звітний календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку), поданої до територіального органу ДПС за місцем адміністрування (обліку) помилково та/або надміру сплаченої суми протягом 1095 днів від дня її виникнення.

Заява може бути подана платником до територіального органу ДПС в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем та з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу.

Отже, органи Державної податкової служби при поверненні помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань керуються ст. 43 ПКУ та Порядком.

Враховуючи зазначене вище, з метою використання надміру сплачених грошових зобов’язань, юридична особа - платник податків повинен подати до контролюючого органу заяву про повернення надміру сплачених грошових зобов’язань, в якій зазначає напрям перерахування коштів, передбачених п. 43.4 ст. 43 ПКУ, за умови підтвердження наявності відповідної суми переплати за результатами проведення перевірки відповідними підрозділами органів ДПС.

Крім того повідомляємо,що з метою контролю за повнотою нарахування, утримання та сплати (перерахування) належних сум податків, зборів платежів контролюючі органи здійснюють перевірки платників податків. Право проведення перевірок платників податків надано органам ДПС пп. 20.1.4 п. 20.1 ст. 20 ПКУ. Такі перевірки проводяться в межах повноважень, у встановленому порядку, виключно за наявності підстав, визначених ст. ст. 77 - 80 ПКУ та з урахуванням обмежень у їх проведенні, встановлених п. 522 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ в частині дії мораторію на проведення деяких видів перевірок.

Водночас, звертаємо увагу, що Законом України від 13 травня 2020 року N 591-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню короновірусної хвороби (COVID-19)» внесені зміни до підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, згідно з якими запроваджено мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок на період з 18 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, крім документальних позапланових перевірок з підстав, визначених пп. 78.1.8 п. 78.1 ст. 78 ПКУ.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали