• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

ДФС про застосування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію ПН

Редакція

26.12.2017 1369 0 0

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 18.12.2017 р. № 3026/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Про застосування штрафних санкцій на підставі пункту 1201.2 статті 1201 Податкового кодексу України

Державна фіскальна служба України розглянула лист платника щодо застосування штрафних санкцій на підставі пункту 1201.2 статті 1201Податкового кодексу України (далі - Кодекс) за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних, складених за операціями, що не оподатковуються ПДВ, в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН), та, керуючись статтею 52 Кодексу, повідомляє.

Вимоги до граничних строків реєстрації податкових накладних передбачені пунктом 201.10 статті 201 Кодексу. Так, реєстрація платниками податку податкових накладних в ЄРПН повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків:

для податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, - до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;

для податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, - до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені.

Пунктом 1201.1 статті 1201 Кодексу за порушення граничного строку, визначеного статтею 201 Кодексу для реєстрації податкових накладних в ЄРПН (крім податкових накладних, що не надаються отримувачу (покупцю), складених на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою), передбачено застосування штрафних санкцій у відповідних розмірах до платника податку на додану вартість, на якого відповідно до вимог статей 192 та 201 цього Кодексу покладено обов’язок щодо такої реєстрації.

Також пунктом 1201.2 статті 1201 Кодексу передбачено, що відсутність реєстрації протягом граничного строку, передбаченого статтею 201 Кодексу, податкової накладної в ЄРПН (крім податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою), що зазначена у податковому повідомленні-рішенні, складеному за результатами перевірки контролюючого органу, - тягне за собою накладення на платника податку штрафу у розмірі 50 відсотків суми податкових зобов’язань з податку на додану вартість, зазначеної у такій податковій накладній або від суми податку на додану вартість, нарахованого за операцією з постачання товарів/послуг, якщо податкову накладну на таку операцію не складено. У разі зупинення реєстрації податкової накладної в ЄРПН згідно з пунктом 201.16 статті 201 Кодексу штрафні санкції, передбачені вказаним пунктом, не застосовуються на період зупинення такої реєстрації до прийняття відповідного рішення щодо відновлення реєстрації таких податкових накладних згідно з підпунктом 201.16.4 пункту 201.16 статті 201 Кодексу.

Отже, за порушення термінів реєстрації податкових накладних в ЄРПН або відсутність реєстрації податкової накладної в ЄРПН штрафні, санкції, визначені Кодексом, не застосовуються виключно до податкових накладних, що не надаються отримувачу (покупцю) та складені на постачання товарів/послуг для операцій, які: звільнені від оподаткування; оподатковуються за нульовою ставкою.

Податкові накладні, які не надаються покупцю, а також податкові накладні, складені за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування, підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (пункт 201.10 статті 201 Кодексу).

Статтею 195 Кодексу визначено перелік операцій, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою, а перелік операцій, звільнених від оподаткування - статтею 197, підрозділом 2 розділу XX Кодексу.

Враховуючи зазначене, штрафні санкції, визначені пунктами 1201.1 та 1201.2 статті 1201 Кодексу, не застосовуються до платників податку за порушення ними граничного строку реєстрації/відсутності реєстрації в ЄРПН податкових накладних:

що не надаються отримувачу (покупцю), складених на операції з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування, та/або

що не надаються отримувачу (покупцю), складених на операції з постачання товарів/послуг, які оподатковуються за нульовою ставкою.

Пунктом 198.5 статті 198 Кодексу передбачено, що платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені цим Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися:

а) в операціях, що не є об’єктом оподаткування відповідно до статті 196 Кодексу (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 Кодексу) або місце постачання яких розташоване за межами митної території України;

б) в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до статті 197, підрозділу 2 розділу XX Кодексу, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 197.1.28 пункту 197.1 статті 197 Кодексу та операцій, передбачених пунктом 197.11 статті 197 цього Кодексу).

Оскільки платником складено податкові накладні, при визначенні податкових зобов’язань з ПДВ відповідно до пункту 198.5 статті 198 Кодексу в операціях, що не є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 Кодексу, та операціях, звільнених від оподаткування відповідно до підпункту 197.1.28 пункту 197.1 статті 197 Кодексу, у разі порушення платником податку термінів реєстрації в ЄРПН податкових накладних, до такого платника податку застосовуються штрафні санкції, визначені, відповідно, пунктами 1201.1 або 1201.2 статті 1201 Кодексу, у визначених розмірах.

Водночас слід зазначити, що пунктом 4 Закону України від 9 листопада 2017 року N 2198-VIII "Про внесення змін до податкового кодексу України щодо стабілізації розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України" підрозділ 2 розділу XX "Перехідні положення" добавлений пунктом 62, відповідно до якого тимчасово, до 1 липня 2018 року, не застосовуються штрафи відповідно до статті 1201 Кодексу

Таким чином, до 1 липня 2018 року платнику слід керуватися нормами вказаного Закону.

 

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали