Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Алгоритм складання декларації з податку на нерухомість, відмінну від земділянки

Редакція

25.01.2018 7505 0 0

(изложено на языке оригинала)

Алгоритм складання  

Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

 

 Назва показника

 

Код рядка

 

Пояснення щодо заповнення

 

Порядковий номер за рік 

 

1.1.Т

 

У рядку 1.1.Т вказується порядковий номер декларації, що подається.  

Нумерація ведеться послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій

 

Нумерація повинна вестись окремо за кожним типом декларації. Якщо подається перша декларація у звітному році, то в комірці "1.1.Т" проставляється "1". Якщо платник подає декларації до декількох контролюючих органів, то повинна вестись окрема нумерація декларацій за кожним із таких органів.

 

 

Тип декларації 

 

 

 

 

Звітна

 

01

У рядку 01 "Звітна" проставляється відмітка "Х" у разі подання річної декларації

Нова звітна

 

 02

У рядку 02 "Нова звітна" проставляється відмітка "Х", якщо в наданій раніше декларації була допущена помилка і вона виправляється шляхом подання нової декларації до настання граничного терміну її подання.

Уточнююча

 

03

У рядку 03 "Уточнююча" проставляється відмітка "Х", якщо виправляються помилки після настання граничного терміну подання декларації, шляхом подання уточнюючої декларації

 

Звітний податковий період

 

2

 

 

на  20__ рік

 

 

Вказується рік (арабськими цифрами), на який подається декларація

починаючи з

 

 

Реквізит "починаючи з" заповнюється у разі подання декларації за новостворені (нововведені) об'єкти житлової / нежитлової нерухомості або при переході права власності на об'єкт житлової / нежитлової нерухомості протягом звітного року.

Проставляється місяць (арабськими цифрами), з якого виникають податкові зобов'язання

з урахуванням уточнень з

 

 

Реквізит"з урахуванням уточнень з" заповнюється у разі уточнення податкових зобов'язань.

Зазначається місяць (арабськими цифрами), з якого здійснюється уточнення показників.

У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування. В такому випадку у комірці "з урахуванням уточнень" буде вказуватись місяць, в якому платник податку втратив право власності на об'єкт оподаткування

Повне найменування платника

 

У рядку 3 зазначається повне найменування юридичної особи відповідно до реєстраційних документів. Також зазначається статус юридичної особи - резидент чи нерезидент (проставляється відповідна помітка "Х") 

Податковий номер

 

У рядку 4 вказується індивідуальний податковий номер юридичної особи . Юридичні особи - нерезиденти зазначають реєстраційний (обліковий) номер платника податків, що присвоєний контролюючим органом.

Код виду економічної діяльності (КВЕД) 

 

У рядку 5 зазначається основний код економічної діяльності за КВЕД згідно з реєстраційними документами .

Місцезнаходження платника 

 

У рядку 6 зазначається місцезнаходження юридичної особи, тобто його податкова адреса.

Адреса вказується у загальновстановленому порядку: вулиця, № будинку, № офісу, місто (населений пункт), район (якщо населений пункт не є райцентром), область (якщо місто не є обласним центром), поштовий індекс. Загальноприйнятими є також скорочення "вул." замість "вулиця", "буд." замість "будинок" тощо. Електронна адреса та факс зазначаються за бажанням платника

Найменування контролюючого органу за місцезнаходженням об'єкта/об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, до якого подається декларація

 

У рядку 7 вказується найменування контролюючого органу за місцезнаходженням об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості, до якого подається декларація 

Код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості за КОАТУУ *

 

У рядку 8 вказується код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості за КОАТУУ.

Якщо платник податку має у власності декілька об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості на територіях різних сільських (селищних) рад, що належать до одного адміністративного району (коди органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості за КОАТУУ різні), то він подає до одного контролюючого органу декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, окремо по кожному коду органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості. При цьому кількість поданих декларацій буде відповідати кількості кодів органів місцевого самоврядування, за якими знаходяться об'єкти житлової та/або нежитлової нерухомості за КОАТУУ

 

 

 

Таблична частина

 Назва показника

Код графи

Пояснення щодо заповнення

Тип об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості (зазначається код)

 

2

У графі 2 вказується код об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості: 

1 - квартира;

2 - житловий будинок;

3 - інший об'єкт житлової нерухомості;

4 - будівля готельна;

5 - будівля офісна;

6 - будівля торговельна;

7 - гараж;

8 - будівля для публічних виступів;

9 - інша будівля

Загальна площа об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості

 

3

У графі 3 вказується загальна площа об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості.

Дані для  графи 3 беруться із правовстановлюючих документів.

 Якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій, спільній сумісній власності, вказується загальна площа частки, якою володіє платник податку

Ставка податку

 

4

У графі 4 вказується ставка податку (наводиться з двома десятковими знаками).

Ставки податку встановлюються за рішенням місцевої ради в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об'єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

Код пільги 

 

У графі 5 зазначається код пільги зі сплати податку (з довідника податкових пільг), встановленої відповідно до прийнятого рішення органів місцевого самоврядування.

Сума пільги зі сплати податку 

 

У графі 6 вказується сума пільги зі сплати податку за кодом, зазначеним у колонці 5, відповідно до прийнятого рішення органів місцевого самоврядування.

Показник вказується в гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків)

Річна сума податку на нерухоме майно, яка підлягає сплаті за даними платника

 

7

У графі 7 вказується річна сума податку (в гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків)), що розраховується, виходячи із загальної площі об'єкта нерухомості, на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт .

Показник визначається за формулою:

гр. 3 х гр. 4 - гр. 6

При виникненні права власності на новостворений (нововведений) об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості або при переході права власності на об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості протягом звітного року показники у графах 7-11 розраховуються з календарного місяця, в якому починають, та/або до календарного місяця, в якому припиняють діяти зазначені зміни.

     У рядку 6 вказується загальна сума нарахованого податку до сплати.

I квартал

 

8

Графи 8-11 заповнюються ідентично.

У графах вказується сума податку на нерухоме майно, що буде сплачена в І, ІІ, ІІІ та IV кварталах у розмірі авансових внесків. 

Річна сума податку розбивається на чотири квартали та вказується в графах 8-11. Розбиваючи річну суму рівними частинами поквартально, округлення відбувається так:

за І, ІІ і ІІІ квартали звітного року округлення здійснюється за загальними правилами округлення.

за останній IV квартал звітного року сума податку визначається як різниця річної суми податку та суми податку за перші три квартали.

У рядку 6 граф 8-11 вказується сума нарахованого податку до сплати поквартально.

Рядки 7-13 заповнюються у разі уточнення податкових зобов'язань протягом року

 

До декларації додаються:

 

 

 

 

Додаток

 

 

У комірці "Додаток "Відомості про наявні об'єкти житлової нерухомості" проставляється позначка "х". Позначка "х" буде проставлятися при поданні будь-якого типу декларації (звітна, нова звітна, уточнююча), оскільки додаток до декларації є її невід'ємною частиною.

Доповнення 

 

 

У комірці "Доповнення..." проставляється позначка "х" у випадку, якщо платник податків вважає, що дана форма податкової декларації збільшує або зменшує його податкові зобов'язання (п. 46.4 ПКУ). Такі доповнення до декларації, які складені за довільною формою і вважаються невід'ємною частиною податкової декларації, подаються з поясненням мотивів їх подання.

 

Обов’язковим додатком до декларації  є  Відомості про наявні об'єкти житлової нерухомості.

 

 Необхідно звернути увагу :

Облікові показники нарахованих та сплачених сум з Податку до бюджетів відображаються у інтегрованій картці платника, яка відкривається за кодом бюджетної класифікації згідно з Класифікацією доходів бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року N 11, для сплати Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів:

 

житлової нерухомості (коди типу об'єкта 1 - 3) на код бюджетної класифікації 18010100,

 

нежитлової нерухомості (коди типу об'єкта 4 - 9) на код бюджетної класифікації 18010400.

 

Декларування податкових зобов'язань за одним кодом органу місцевого самоврядування з Податку за звітний (податковий) період формою Декларації передбачено за житлові та нежитлові об'єкти нерухомості одночасно.

 

При цьому програмним забезпеченням автоматично здійснюється визначення сум податкових зобов'язань, що підлягають імпортуванню до інтегрованих карток платника за відповідними кодами бюджетної класифікації, що ідентифікуються за кодами типів об'єкта нерухомості, зазначених платником Податку у колонці 2 Декларації, шляхом підсумку сум податкових зобов'язань зазначених у колонці 7 Декларації за відповідними групами кодів типів об'єктів.

 

*Для м. Чернігова зазначаємо КОАТУУ 7410100000 без поділу на райони у місті. 

Источник: http://ch.sfs.gov.ua/media-ark/news-a...

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали