Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Порядок проведення індексації у вересні 2016 року

Редакція

09.09.2016 1265 0 2

Зважаючи на показники інфляції за останні місяці, суттєвих змін у розмірах індексації не відбулося. Але ми все ж розглянемо, як складеться ситуація
з такими виплатами для кожної категорії працівників у вересні цього року та ознайомимо вас із помісячними значеннями індексів споживчих цін (далі – ІСЦ) починаючи з 2015 року та величинами їх приросту. Індексація, як і раніше, проводитиметься відповідно до Порядку, затвердженого постановою КМУ від 17.07.03 р. № 1078 (далі – Порядок № 1078).

Працівники 1–25-го тарифнихрозрядів за ЄТС

Останнє підвищення окладів для такої категорії працівників відбулось у травні 2016 року. Розрахунок ІСЦ для з’ясування, коли настане право на поточну індексацію в подальшому, почався з індексу червня цього року.

На стадії включення до розрахунків ІСЦ липня (результат міг би вплинути на індексацію доходів вересня) перевищення порога індексації (з 01.01.16 р. – 103 %) не відбулося:

0,998 (червень) х 0,999 (липень) х 100 % = 99,7 %.

Це означає, що право на поточну індексацію у вересні не виникло як у тих працівників, що внаслідок грудневих (2015 рік) підвищень утратили право на належну їм фіксовану індексацію або фіксовану плюс поточну, яка склалася до початку цього місяця, так і для тих, що мали та мають на сьогодні право на залишкову суму індексації (назвемо її такою через скасування терміна «фіксована»). Вона утворилася внаслідок зменшення розміру індексації, на яку мали право працівники напередодні грудня 2015 року, на розмір підвищень постійних складових зарплати спочатку у грудні 2015 року, а пізніше – у травні 2016 року.

Працівникидержорганів таорганівмісцевого самоврядування

Спочатку поговоримо про тих працівників із числа держслужбовців та посадовців місцевого самоврядування, які отримали право на поточну індексацію в розмірі 5,1 %, або 73,95 грн. ще
в червні цього року.

Таке право було підтверджене розрахунками ІСЦ починаючи з індексу січня 2016 року – місяця, що настав за останнім місяцем підвищення доходів для такої категорії (груднем). Результат розрахунків – 105,1 %, який перевищив поріг індексації – 103 % був досягнутий при залученні до розрахунків індексу квітня 2016 року. Тому для з’ясування, коли наступного разу буде перевищено поріг індексації для такої категорії працівників, розрахунки ІСЦ почалися з індексу травня.

Щоб вирішити питання, чи виникне у них право на поточну індексацію у вересні цього року, достатньо було залучити до розрахунків індекс липня. Наведемо ці розрахунки:

1,001 (травень) х 0,998 (червень) х
х 0,999 (липень) х 100 % = 99,8 %.

Як бачимо, поріг індексації не перевищено. Це означає, що у вересні індексація має виплачуватися для таких осіб у попередньому розмірі, а саме 5,1 %, або 73,95 грн.

Для категорій держслужбовців, яким було підвищено оклади у травні 2016 року згідно з рішеннями уряду, а посадовцям місцевого самоврядування – рішенням органу місцевого самоврядування, цей місяць став місяцем підвищення доходу. Індекс травня прирівнюється до 1 або 100 %, розрахунки ІСЦ для можливості індексації в подальшому починаються з індексу червня.

Після включення до розрахунків індексу липня поріг індексації не перевищено:

0,998 (червень) х 0,999 (липень) х 100 % = 99,7 %.

Це означає, що у вересні право на поточну індексацію після травневого підвищення не виникло. Ті особи зазначеної категорії, які до початку травня не мали права на залишкову суму індексації після грудневих (2015 рік) підвищень, у вересні отримуватимуть лише підвищений оклад. А от особи, які до початку травня мали право на залишкову суму індексації після таких підвищень (тобто воно не зникло, а лише зменшилося на розмір підвищення у травні), у вересні цього року отримуватимуть підвищений оклад та остаточний розмір залишкової суми індексації.

Робітники, що обслуговують органидержавної влади та місцевого самоврядування

Ідеться про працівників, посади та умови оплати праці яких установлені наказом Мінпраці від 02.10.96 р. № 77. Згідно з абзацом другим п. 3 постанови КМУ від 09.12.15 р. № 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів» (далі – Постанова № 1013) розрахунок ІСЦ для таких працівників почався із січня 2016 року, що могло привести до виникнення права на індексацію в червні, так само як і для осіб першої категорії, яку ми розглядали в цій консультації. Але не судилося, і це добре.

Оскільки у травні були підвищені оклади таких робітників і цей місяць був визнаний місяцем підвищення доходів, то подальші розрахунки ІСЦ почалися з індексу червня і поки що до перевищення порога індексації після включення до них індексу липня не привели:

0,998 (червень) х 0,999 (липень) х 100 % = 99,7 %.

Це означає, що право на поточну індексацію виходячи з місяця підвищення доходу (травня) у вересні для таких осіб не виникло. Але це не означає, що вони залишаться зовсім без індексації.

Згадаймо, що внаслідок внесення Постановою
№ 1013 змін до Порядку № 1078 той чи інший місяць може бути визнаний місяцем підвищення доходу лише в разі підвищення окладів (тарифних ставок). Така норма діє з 01.12.15 р. І враховуючи, що оклади в цьому місяці для такої категорії не були підвищені, працівники аж до травня 2016 року мали право на щомісячну індексацію, що склалася для них на початок грудня.

У травні на підставі абзацу четвертого п. 5 Порядку № 1078 мала бути визначена різниця між розміром індексації, на яку вони мали право (про яке ми щойно говорили), та розміром підвищення постійних складових у травні 2016 року.

Додатна різниця і є залишковою сумою щомісячної індексації. Працівники, для яких вона була визначена, мають право на залишкову суму індексації, починаючи із травня і закінчуючи, принаймні, вереснем (включно). Як розгортатимуться події далі, проаналізуємо пізніше.

Студенти та учні, що отримують стипендії

Із першокурсниками все зрозуміло. Право на індексаціюу вересні цього року для них не виникне. Згідно з п. 101 Порядку № 1078 розрахунки для виникнення права на індексацію стипендій розпочинатимуться з ІСЦ вересня. А якщо припустити, що ІСЦ вересня перевищить поріг індексації (як це відбулось у минулому році), то він спричинить право на певний відсоток індексації стипендії за листопад.

Отже, для індексації стипендій у подальших місяцях будемо чекати на інформацію про ІСЦ починаючи з індексу вересня.

Що стосується студентів та учнів 2-го курсу, то під час їх перебування у статусі першокурсників з’явилася норма (п. 101 Порядку № 1078), за якою правило визначення розміру індексації стипендії виходячи з ІСЦ місяця, у якому її призначено, не змінюється, якщо в результаті семестрових контролів такий студент (учень) отримав право на підвищену стипендію. Як і протягом минулих 3 місяців, вони матимуть право на індексацію стипендій за вересень
у розмірі 8,9 %.

Що стосується студентів та учнів3–5-го курсів, то застосування наведеного правила для них не
є можливим з огляду на те, що на момент початку дії наведеної вище норми (01.12.15 р.) індексація для них визначалася як фіксована сума після вересневого (2015 рік) підвищення стипендій згідно із рішеннями уряду.

Тобто робити висновок про будь-яку залежність розміру індексації їх стипендії від ІСЦ місяця, в якому їм стипендію було призначено вперше, немає підстав.

Вересень 2015 року для цієї категорії студентів залишається базовим, і ті з них, хто не отримував права протягом попереднього року на підставі даних таблиці з величинами приросту ІСЦ (див. у кінці консультації), мають право на індексацію стипендії за вересень 2016 року у розмірі 6,5 %.

Якщо ж припустити збільшення їх стипендій за успішне навчання, то місяці такого збільшення на підставі абзацу першого п. 5 Порядку № 1078 мали бути визнані місяцями підвищення доходу. ІСЦ за такий місяць приймається за 1 чи 100 %, а розрахунки права на отримання поточної індексації в подальшому починаються з індексу місяця, що настає за місяцем підвищення стипендії.

Величини приросту ІСЦ за базовими
місяцями 2015–2016 років

Базові
місяці

 

ІСЦ, %

 

ВІдсоток індексації доходів у 2016 році за місяці

 

Серпень

 

Вересень

 

1

 

2

 

3

 

4

 

2015 рік

 

Січень

 

103,1

 

45,9

 

45,9

 

Лютий

 

105,3

 

38,6

 

38,6

 

Березень

 

110,8

 

25,1

 

25,1

 

Квітень

 

114,0

 

9,7

 

9,7

 

Травень

 

102,2

 

7,4

 

7,4

 

Червень

 

100,4

 

7,0

 

7,0

 

Липень

 

99,0

 

8,1

 

8,1

 

Серпень

 

99,2

 

8,9

 

8,9

 

Вересень

 

102,3

 

6,5

 

6,5

 

Жовтень

 

98,7

 

7,9

 

7,9

 

Листопад

 

102,0

 

5,8

 

5,8

 

Грудень

 

100,7

 

5,1

 

5,1

 

2016 рік

 

Січень

 

100,9

 

4,1

 

4,1

 

Лютий

 

99,6

 

4,5

 

4,5

 

Березень

 

101

 

3,5

 

3,5

 

Квітень

 

103,5

 

 

 

Травень

 

100,1

 

 

 

Червень

 

99,8

 

 

 

Липень

 

99,9

 

 

 

* Звертаємо увагу: у таблиці наведені результати розрахунків відсотків індексації виходячи з того, що у разі участі в розрахунках індексів інфляції, які опубліковані після 01.01.16 р., для визначення права на поточну індексацію результати розрахунків ІСЦ слід порівнюватися із новим порогом індексації – 103 %.

 

Наталія ВОЛКОВА, консультант із питань бухгалтерського обліку

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали