• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Внутришньовідомча передача основних засобів

23.10.2019 340 0 0

Ситуація: бюджетна установа (головний розпорядник коштів) придбала для власних потреб основні засоби (далі – ОЗ) – два комплекти офісної техніки у складі ноутбуку та МФУ. Вартість одного комплекту – 18 000 грн. Отримане від постачальника обладнання було оприбутковано та введено в експлуатацію. Утім у двох підзвітних установах вийшло з ладу комп’ютерне обладнання, про що було повідомлено головного розпорядника. Керівник установи прийняв рішення передати два комплекти нещодавно придбаної офісної техніки для забезпечення безперервності діяльності установ. Як у бухобліку відобразити цю ситуацію?

За обсягом наданих повноважень розпорядники бюджетних коштів поділяються на головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня (п. 1 ст. 22 Бюджетного кодексу, далі – БК).

Головний розпорядник бюджетних коштів (п. 5 ст. 22 БК):

 • розробляє план діяльності на середньостроковий період (включаючи заходи щодо реалізації інвестиційних проектів) з урахуванням Бюджетної декларації (прогнозу місцевого бюджету), закону про Держбюджет (рішення про місцевий бюджет), прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку;
 • організовує та забезпечує на підставі Бюджетної декларації (прогнозу місцевого бюджету) та плану діяльності на середньостроковий період складання проекту кошторису та бюджетного запиту і подає їх місцевому фінансовому органу;
 • отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження у законі про Держбюджет (рішенні про місцевий бюджет); приймає рішення про делегування повноважень на виконання бюджетної програми розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та/або одержувачами бюджетних коштів, розподіляє та доводить до них у встановленому порядку обсяги бюджетних асигнувань;
 • затверджує кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (плани використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів), якщо інше не передбачено законодавством;
 • розробляє проекти порядків використання коштів держбюджету за бюджетними програмами, передбаченими ч. 7 ст. 20 БК;
 • розробляє та затверджує паспорти бюджетних програм і складає звіти про їх виконання;
 • організовує та здійснює моніторинг виконання бюджетних програм, оцінює їх ефективність;
 • здійснює управління бюджетними коштами у межах своїх бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організовує та координує роботу розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
 • здійснює контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих державою (АР Крим чи територіальною громадою міста), та коштів, наданих під державні (місцеві) гарантії;
 • здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів;
 • забезпечує організацію та ведення бухобліку, складання та подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, установленому законодавством;
 • забезпечує доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства та БК.

Завдання, права та обов’язки головного розпорядника безпосередньо прописано в статуті, який затверджує установа вищого рівня або орган місцевого самоврядування (далі – ОМС).

Згідно із чинним законодавством бюджетна установа повинна мати майно і володіти ним або на праві власності, або на праві оперативного управління. У разі прийняття рішення про його відчуження, передання чи списання вона зобов’язана повідомити вищу установу/ОМС відповідно до внутрішнього порядку.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали