Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Агропорадник «Собівартість продукції сільськогосподарських підприємств: облік, калькулювання та податки»

24.12.2022 1364 0 3

1 из 1

Шановні колеги!

Сільгосппідприємства визначають фактичну собівартість продукції одночасно з остаточним закриттям калькуляційних рахунків наприкінці року. Проте кожна галузь сільського господарства має свою виробничу специфіку, що, безумовно, визначає облікові особливості та впливає на процес калькулювання кожного виду продукції.

Агропорадник присвячено правилам калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у різних галузях сільського господарства. У ньому опубліковано рекомендації та роз'яснення держорганів, а також консультації фахівців, присвячені собівартості продукції сільгосппідприємства як управлінської та податково-бухгалтерської категорії.

Збірник складається з восьми розділів. Докладно та на прикладах розповідаємо про облік виробничих витрат, послідовність калькуляційних робіт та закриття бухгалтерських рахунків, розподіл загальновиробничих витрат, особливості закриття бухгалтерського рахунку 23. Головна увага приділяється методиці й техніці визначення собівартості основних видів сільськогосподарської продукції, робіт та послуг. Зокрема, розглянуто:

  1. Основні правила формування витрат на виробництво (склад та класифікація витрат підприємства; склад та види бухгалтерської собівартості; облік прямих матеріальних витрат на виробництво, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат, загальновиробничих витрат).
  2. Загальнометодологічні принципи калькулювання собівартості продукції сільського господарства (калькулювання та калькуляція: процес і документ; планова собівартість: коли вона потрібна; об'єкти калькулювання та калькуляційні одиниці в сільському господарстві; статті калькуляції собівартості продукції; періодичність калькулювання і послідовність калькуляційних робіт).
  3. Калькулювання собівартості продукції, робіт і послуг допоміжних виробництв (загальні принципи і послідовність калькулювання собівартості робіт і послуг допоміжних виробництв; калькулювання собівартості електроенергії з власних електростанцій та генераторів; калькулювання собівартості робіт вантажного автотранспорту).
  4. Облік витрат і калькулювання собівартості робіт, виконаних сільськогосподарською технікою (облік виробничих витрат машинно-тракторного парку та калькулювання виконаних робіт).
  5. Облік і розподіл витрат на організацію та управління виробництвом (ЗВВ).
  6. Калькулювання собівартості продукції рослинництва (загальні принципи та послідовність калькуляційних робіт; калькулювання у зерновиробництві; калькулювання продукції овочівництва; калькулювання собівартості зеленої маси та силосу; облік виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції садівництва).
  7. Калькулювання собівартості продукції тваринництва (загальні принципи калькулювання; калькулювання собівартості продукції великої рогатої худоби; визначення собівартості продукції свинарства у неспеціалізованому господарстві; калькулювання собівартості продукції птахівництва; обчислення собівартості у бджільництві; облік витрат та калькулювання собівартості продукції на підприємствах аквакультури).
  8. Калькулювання собівартості продукції і послуг переробних виробництв (калькулювання собівартості продукції та послуг млина; облік і калькулювання продукції забою тварин та птиці).

Збірник може бути цікавим керівникам сільгосппідприємств, юристам, спеціалістам з управлінського обліку, бухгалтерам та податковим консультантам. Безумовно, він додасть великої впевненості його читачам, буде не лише корисним, а й зручним у роботі.

Для ознайомлення з Агропорадником не забувайте вводити свій логін та пароль або оформити передплату.

З питань придбання звертайтеся за тел. +38(044) 334-62-70

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Агропорадники»

Всебічні та обґрунтовані рішення для агропідприємств

2880 грн. / рік

Купити