Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Розкорчували сад – отримали деревину: як її оприбуткувати?

25.04.2022 476 0 1

Сільгосппідприємство, що займається садівництвом, у результаті розкорчування саду отримало деревину, яка буде використана як дрова. За якою вартістю її оприбуткувати і якими документами оформити цю операцію?

Перш за все завважимо, що запаси визнаються активами, якщо існує вірогідність, що підприємство в майбутньому отримає економічні вигоди від їх використання, і якщо їх вартість може бути достовірно визначена (п. 5 П(С)БО 9 «Запаси»). Отже, якщо ТМЦ (у нашому випадку – деревина), отримані в процесі розкорчування саду, планується реалізувати або використати на підприємстві, тобто отримати економічну вигоду, тоді їх можна визнати активом (запасом).

За загальним правилом (п. 8–14 П(С)БО 9) оцінка ТМЦ проводиться при їх зарахуванні на баланс. Відповідно до п. 8 П(С)БО 9 придбані (отримані) або виготовлені запаси зараховують на баланс підприємства за первісною вартістю, яка визначається згідно з п. 9–13 цього стандарту і залежить від способу їх отримання (придбання за плату; виготовлення власними силами підприємства; передача як внеску до статутного капіталу підприємства; безплатне отримання; обмін на подібні (неподібні) активи).

Як бачимо, отримання запасів у результаті розкорчування саду не підпадає під зазначені норми. Тому в цьому випадку слід керуватися п. 2.12 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Мінфіну від 10.01.07 р. № 2. Згідно із цією нормою запаси, отримані в процесі розкорчування саду, потрібно прибуткувати на баланс підприємства:

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали