• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Чи можна нараховувати амортизацію на основні засоби і нематеріальні активи за період карантину

31.03.2020 25 0 0

Баланс № 14 від 6 квітня 2020 року «Карантин = форс-мажор: як працювати в нових умовах?»

Для цілей бухобліку в період карантину не потрібно припиняти нарахування амортизації на об'єкти основних засобів і нематеріальних активів (далі – ОЗ та НА). А ось для цілей обкладення податком на прибуток у цьому питанні такої однозначності немає. Розглянемо докладніше.

Згідно з п. 23, 29 П(С)БО 7, амортизація на об'єкти ОЗ нараховується щомісяця протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта і припиняється на період реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання і консервації такого об'єкта. Для всіх інших випадків припинення нарахування амортизації національними стандартами бухобліку не передбачено.

Майте на увазі! Об’єкти ОЗ, амортизація яких нараховується із застосуванням виробничого методу, також амортизуються в період їх простою. Просто сума їх амортизації дорівнює нулю (пп. 5 п. 26 П(С)БО 7).

А згідно з міжнародним стандартом МСБО 16 «Основні засоби», амортизація на об'єкт ОЗ нараховується безперервно, до тих пір поки актив не буде замортизований повністю (п. 55). Амортизацію нараховують навіть у той період, коли актив не використовується або вибуває з активного використання. При цьому, залежно від застосовуваного методу амортизації, амортизаційні відрахування можуть дорівнювати нулю, якщо немає виробництва.

Повна версія доступна тільки передплатникам