• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Про оприбуткування готівки відокремленими підрозділами: НБУ

15.05.2019 141 0 0

Положенням № 5 передбачене зарахування на поточний рахунок посольства/консульства коштів в нацвалюті, отриманих за надані консульські послуги, у т. ч. у готівковій формі, і відповідно передбачена можливість купівлі інвалюти на міжбанківському валютному ринку України.


НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 25.04.2019 р. № 50-0006/22839

Національний банк України розглянув лист [...] щодо надання роз'яснення з питань оприбуткуванням готівки в касах відокремлених підрозділів підприємств та повідомляє таке.

Відповідно до норм пункту 11 розділу II Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 р. № 148 <...> (далі - Положення), готівка, що надходить до кас, оприбутковується в день одержання готівки в повній сумі.

Оприбуткуванням готівки в касах установ/підприємств та їх відокремлених підрозділів, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО) та з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів.

Оприбуткуванням готівки в касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО без ведення касової книги, є забезпечення зберігання щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в електронній формі протягом строку, визначеного пунктом 44.3 статті 44 Податкового кодексу України і занесення інформації згідно з фіскальними звітними чеками до відповідних книг обліку (КОРО - у разі її використання).

Наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 р. № 547 «Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій» (зі змінами - наказ від 20.09.2018 р. № 773) (далі - Наказ № 547) передбачено можливість суб'єкта господарювання не реєструвати та не зберігати КОРО.

Отже, на нашу думку, у випадку реєстрації КОРО на РРО інформація згідно з фіскальними звітними чеками має заноситися до КОРО. У разі ж коли КОРО не зареєстроване на РРО, готівка буде вважатися оприбуткованою за умови забезпечення зберігання щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в електронній формі протягом строку, визначеного пунктом 44.3 статті 44 Податкового кодексу України.

Порядок застосування розрахункових квитанцій, порядок роботи із покупцями під час ремонту РРО, обліку у книзі доходів і витрат визначені нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України. Отже, за роз'ясненнями пропонуємо звернутися до Міністерства фінансів України та/або Державної фіскальної служби України.

Згідно з нормами абзаців четвертого та п'ятого пункту 11 розділу II Положення, оприбуткуванням готівки в касах суб'єктів господарювання, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням КОРО без застосування РРО, є занесення даних розрахункових квитанцій до КОРО.

Оприбуткування та облік фізичними особами - підприємцями отриманих доходів здійснюється в книгах обліку доходів і витрат (або книгах обліку доходів) у порядку, визначеному Податковим кодексом України.

Статтею 99 Конституції України, статтею 192 Цивільного кодексу України встановлено, що грошовою одиницею України є гривня, яка є законним платіжним засобом, обов'язковим до приймання за номінальною вартістю на всій території України.

Статтею 5 Закону України «Про валюту і валютні операції» зазначено, що гривня є єдиним законним платіжним засобом в Україні з урахуванням особливостей, встановлених частиною другою цієї статті, і приймається без обмежень на всій території України для проведення розрахунків.

Пунктом 120 розділу X Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. № 5 (далі - Положення N 5), встановлено, що за поточними рахунками в національній валюті для здійснення розрахунків, пов'язаних з утриманням офіційного представництва, здійснюються, зокрема, операції із зарахування коштів, отриманих посольством, консульством за надані консульські послуги, уключаючи кошти в готівковій формі, а також операції з торгівлі іноземною валютою.

Отже, Положенням № 5 передбачене зарахування на поточний рахунок посольства/консульства коштів в національній валюті, отриманих за надані консульські послуги, у тому числі у готівковій формі, і відповідно передбачена можливість купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України.

Директор Департаменту грошового
обігу Національного банку

В. Зайвенко

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали