• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Чи потрібна печатка на первинних документах?

06.09.2019 1846 0 0

Використання печатки на документах суб’єкта господарювання є правом такого суб’єкта, а не його обов’язком


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 11.06.2019 р. № 2658/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула ласт щодо обов’язковості використання печатки на договорах, первинних, транспортних та інших документах та використання такої печатки під час проведення документальної перевірки, керуючись ст. 52 Податкового коде ссу України (далі - Кодекс), в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до п.п. 19-1.1.28 п.19-1 ст.19-1 Кодексу до функцій контролюючих органів належить, зокрема, надання індивідуальних податконих консультацій, інформаційно-довідкових послуг з питань податкового та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи.

Згідно з п. 44.1 п. 44 Кодексу для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підст аві первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим п. 44.1 ст. 44 Кодексу.

Для обрахунку об'єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування (п. 44.2 ст. 44 Кодексу).

Відповідно до п. 1 ст. 9 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі - Закон № 996) підставою для бухгалтерського обліку господарських операції є первинні документи.

Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документа.

Пунктом 2 ст. 9 Закону № 996 передбачено, що первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов'язкові реквізити:

  • назву документа (форми);
  • дату складання;
  • назву підприємства, від імені якого складено документ;
  • зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;
  • посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;
  • особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Підпунктом 2.5 п. 2 Положення «Про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88 встановлено, що документ має 6ути підписаний особисто, а підпис може бути скріплений печаткою.

Відповідно до абзапу третього п. 5 ст. 8 Закону № 996 підприємство самостійно розробляє систему і форми внутрішньогосподарське »го (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів.

Одночасно повідомляємо, що регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п 2 ст. 6 Закону № 996).

Таким чином, з питань використання печатки при оформленні первинних документів доцільно звернутися до Міністерства фінансів України.

Слід зазначити, що частиною першою 1 ст. 581 Господарського кодексу України (далі - ГКУ) встановлено, що суб’єкт господарювання має право використовувати у своїй діяльності печатки.

Використання суб’єктом господарювання печатки не є обов’язковим.

Наявність або відсутність відбитка печатки суб’єкта господарювання на документі не створює юридичних наслідків (ч.З ст. 581 ГКУ).

Таким чином, використання печатки на документах суб’єкта господарювання є правом такого суб’єкта, а не його обов’язком.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали