• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Рух нематеріальних активів: документальне оформлення

25.04.2019 794 0 1

Нематеріальним активом (далі – НА) є немонетарний актив, який не має матеріальної форми і може бути ідентифікований (незалежно від строку його корисного використання) (п. 4 П(С)БО 8; п. 1.2 Методрекомендацій № 1327).

На балансі підприємства НА відображається, якщо одночасно дотримуються три умови (п. 2.1 Методрекомендацій № 1327):

 • підприємство здійснює контроль за НА;
 • існує вірогідність отримання майбутніх економічних вигід від його використання;
 • вартість НА може бути достовірно визначена.

Бухгалтерський облік НА ведеться за кожним об'єктом за такими групами (п. 5 П(С)БО 8):

 • права користування природними ресурсами: надрами, іншими ресурсами природного середовища тощо (субрахунок 121);
 • права користування майном: право користування земельною ділянкою згідно із земельним законодавством, будовою, право на оренду приміщень тощо (субрахунок 122);
 • права на комерційні позначення: торгові марки, знаки для товарів і послуг, комерційні найменування тощо, крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті (субрахунок 123);
 • права на об'єкти промислової власності: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, комерційні таємниці, у тому числі ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо, крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті (субрахунок 124);
 • авторське право і суміжні з ним права: на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, фоно- і відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо, крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті (субрахунок 125);
 • інші НА: право на провадження певного виду діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо (субрахунок 127).

У податковому обліку НА для цілей визначення строку амортизації групуються в шість груп за аналогічними ознаками (пп. 138.3.4 Податкового кодексу, далі – ПК).

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали