Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Подписаться

Разъяснение Минагрополитики к новому Порядку бронирования военнообязанных для предприятий, учреждений и организаций агропромкомплекса

19.03.2024 236 0 2

27 января принято постановление КМУ от 27.01.2023 № 76 «Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» относительно бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время». 

В связи с этим Минагрополитики предоставило разъяснение к новому Порядку бронирования военнообязанных для предприятий, учреждений и организаций агропромышленного комплекса: как это сделать и куда обращаться 

1 из 1

Міністерство аграрної політики та продовольства України
18 березня 2024 року 

Бронювання військовозобов'язаних 

Постанову Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 р. № 76 затверджено новий Порядок бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану (далі – Порядок), а також Порядок та критерії визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період (далі – Порядок та критерії). 

Хто може подати заявку на бронювання 

Відповідно до Порядку, бронюванню підлягають військовозобов’язані працівники, які працюють на: 

1) підприємствах, установах та організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень); 

2) підприємствах, установах та організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань; 

3) підприємствах, установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. 

Куди подавати заявку на бронювання 

1. Підприємства, установи і організації, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), подають список до органу державної влади, іншого державного органу, який встановив (довів) мобілізаційне завдання (замовлення) (такий орган визначено Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»). Як, правило, це обласні військові адміністрації чи районні військові адміністрації. 

Список подається за формою згідно з додатком 1 Порядку в паперовій та/або електронній формі разом з відповідним обґрунтуванням та довідкою про кількість військовозобов’язаних за формою згідно з додатком 2 Порядку. 

2. Підприємства, установи і організації, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, подають список до центральних органів виконавчої влади, що здійснюють керівництво Збройними Силами, іншими військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, до СБУ в інтересах яких вони здійснюють виробництво товарів, виконують роботи, надають послуги, або до Мінстратегпрому. 

Список подається за формою згідно з додатком 1 Порядку в паперовій та/або електронній формі разом з відповідним обґрунтуванням та довідкою про кількість військовозобов’язаних за формою згідно з додатком 2 Порядку. 

3. Підприємства, установи і організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, подають список до центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері, або відповідної обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, або відповідної обласної, Київської та Севастопольської міської військової/військово-цивільної адміністрації (у разі її утворення), на території юрисдикції якої вони розташовані. 

Підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період в галузі сільського господарства, що були визначені такими відповідно до Порядку та критеріїв, Критеріїв з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства в особливий період, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21 лютого 2023 р. № 223, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2023 р. за № 330/39386 (зі змінами), та отримали відповідне рішення (наказ Мінагрополітики про визначення підприємства критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період), подають до Мінагрополітики список військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час (далі - список)через Кабінет бронювання. 

Список подається за формою згідно з додатком 1 Порядку в паперовій та/або електронній формі разом з відповідним обґрунтуванням та довідкою про кількість військовозобов’язаних за формою згідно з додатком 2 Порядку. 

В обґрунтуванні зазначається: 

 • дата прийняття і номер рішення центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу, органу державного управління, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (за відповідною сферою управління та галуззю національної економіки), або обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, або обласної, Київської та Севастопольської міських військових/військово-цивільних адміністрацій (у разі їх утворення) про визначення підприємства, установи і організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період або рішення МЗС чи Секретаріату Кабінету Міністрів України про затвердження переліку таких підприємств; 
 • інформація про відповідність облікових даних військовозобов’язаних, зазначених у списку, їх військово-обліковим документам. 

При цьому звертаємо увагу, що кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, повинна становити 50 відсотків кількості військовозобов’язаних підприємства, установи і організації на дату подання списку.  

Як отримати статус критично важливого підприємства для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, зокрема, у галузі сільського господарства  

Щоб отримати статус критично важливого підприємства, зокрема, у галузі сільського господарства, необхідно відповідати трьом і більше критеріям, які встановлює Порядок та критерії, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 р. № 76: 

1) загальна сума сплачених податків, зборів, платежів до державного і місцевих бюджетів, крім митних платежів, та сума сплаченого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування протягом звітного податкового року перевищує еквівалент 1,5 млн. євро, визначений за середньозваженим офіційним курсом Національного банку за той самий період; 

2) сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і позик, за звітний податковий рік перевищує еквівалент 32 млн євро; 

3) підприємство має стратегічне значення для економіки і безпеки держави відповідно до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 83; 

4) підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади. Критерії, за якими здійснюється визначення підприємства, яке має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади, встановлюються органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, за сферою їх управління чи галуззю національної економіки або обласною, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, або обласною, Київською та Севастопольською міськими військовими/військово-цивільними адміністраціями (у разі їх утворення) з урахуванням потреб територіальної громади; 

Зокрема, критерії, за якими здійснюється визначення підприємства, яке має важливе значення для галузі національної економіки (галузі сільського господарства) затверджено наказом Мінагрополітики від 21 лютого2023 р. № 223, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2023 р. за № 330/39386 (зі змінами) та визначено такі: 

 • підприємство, яке здійснює оброблення угідь сільськогосподарського призначення на площі не менше 500 гектарів для провадження сільськогосподарської діяльності, 

або 

 • підприємство, яке має середню кількість застрахованих осіб-працівників не менше 20 осіб, 

або 

 • підприємство, яке є постачальником насіння овочевих та/або польових культур і представляє та діє в інтересах суб'єкта прав інтелектуальної власності на сорт рослин по більш ніж 100 сортам рослин у Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні та постачає насіння овочевих та/або польових культур та має об'єми ввезення такого насіння в Україну за річний період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року на більш ніж 40 млн гривень. 

2) основним видом діяльності підприємства (станом на 1 червня 2023 року), згідно кодів класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) Національного класифікатора України класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 (далі – КВЕД-2010), є один з КВЕД, який зазначено у наказі Мінагрополітики від 21 лютого 2023 р. № 223 (із змінами). 

5) відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; 

6) розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб-працівників на підприємстві за останній календарний квартал не менший від розміру середньої заробітної плати у регіоні за IV квартал 2021 р; 

7) підприємство є резидентом Дія Сіті. 

Надалі підприємство, установа чи організація для отримання статусу критичного важливого у галузі сільського господарства звертається до Мінагрополітики. 

До звернення додаються копії підтвердних документів, а також інформація про подання підприємством в установленому законодавством порядку податкової звітності за останній календарний квартал, що підтверджується: 

 • копією податкової декларації з відмітками (штампами) контролюючого органу, який отримав податкову декларацію, із зазначенням дати її отримання або 
 • квитанцією про прийняття податкової декларації у разі її подання засобами електронного зв’язку або 
 • квитанцією контролюючого органу, на який покладено функції щодо результатів перевірки та прийняття пакета звітних документів платників податків, або 
 • поштовим повідомленням з відміткою про вручення контролюючому органу у разі надсилання податкової декларації поштою. 

Мінагрополітики розглядає звернення на відповідність підприємства, установи чи організації визначеним критеріям та за результатами розгляду приймає одне з таких рішень: 

 • про відповідність підприємства критеріям і визначає його критично важливим для функціонування економіки у галузі сільського господарства в особливий період; 
 • про невідповідність підприємства критеріям. 

Підтвердження статусу критично важливого підприємства для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період здійснюється підприємством не рідше, ніж один раз на рік. 

Після отримання статусу критично важливого підприємства, установи чи організації подається заявка на бронювання військовозобов’язаних працівників, як зазначено в розділі «Куди подавати заявку на бронювання». 


Присоединяйтесь к Uteka в Telegramm

Комментарии к материалу

Лучшие материалы