Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Подписаться

О процедуре контроля за соблюдением законодательства о труде

Редакция

03.10.2017 218 0 0

Лист Держпраці України

від 18.08.2017 № 8573/4.1/4.1-ДП-17

«Щодо процедури здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю»

Департамент з питань праці Держпраці розглянув лист ТОВ «ВГ «АС» ... щодо надання роз'яснень та повідомляє.

16.05.2017 р. набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 р. № 295 «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», якою затверджені Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю (далі - Порядок контролю) та Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю.

Пунктом 5 Порядку контролю визначений вичерпний перелік підстав для проведення інспекційних відвідувань.

Статтею 12 Конвенції Міжнародної організації праці № 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі (далі - Конвенція), ратифікованою Законом України «Про ратифікацію Конвенції міжнародної організації праці № 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі» від 08.09.2004 р. № 1985-IV, визначено, що інспектори праці, забезпечені відповідними документами, що засвідчують їхні повноваження, мають право безперешкодно, без попереднього повідомлення і в будь-яку годину доби проходити на будь-яке підприємство, яке підлягає інспекції; проходити у денний час до будь-яких приміщень, які вони мають достатні підстави вважати такими, що підлягають інспекції; здійснювати будь-який огляд, перевірку чи розслідування, які вони можуть вважати необхідними для того, щоб переконатися у тому, що правові норми суворо дотримуються.

Відповідно до статті 16 Конвенції інспекції на підприємствах проводяться так часто і так ретельно, як це необхідно для забезпечення ефективного застосування відповідних правових норм.

Статтею 9 Конституції України передбачено, що чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Статтею 19 Закону України «Про міжнародні договори України» передбачено, що чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства.

Підпунктом 4 пункту 14 Порядку контролю визначено, що під час проведення інспекційного відвідування об'єкт відвідування має право вимагати від інспектора праці внесення запису про проведення інспекційного відвідування до відповідного журналу перевірок об'єкта відвідування (за його наявності) перед наданням акта для підпису керівником об'єкта відвідування або його уповноваженим представником.

Порядок контролю розроблений як ефективний механізм боротьби із нелегальною зайнятістю. Відповідно до пункту 8 Порядку контролю про проведення інспекційного відвідування інспектор праці повідомляє об'єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі.

Про проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин інспектор праці повідомляє об'єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі, якщо тільки він не вважатиме, що таке повідомлення може завдати шкоди інспекційному відвідуванню.

Внесення запису про проведення інспекційного відвідування до журналу перевірок об'єкта відвідування до проведення інспекційного відвідування може призвести до приховування таких порушень законодавства про працю, як неоформлені трудові відносини.

Заступник директора департаменту                                                   О. КОНОВАЛОВА

Комментарии к материалу

Лучшие материалы