• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Щодо розподілу отриманих доходів серед засновників бюджетних установ

ДФС у листі від 04.02.2016 р.№ 1766/5/99-99-15-02-02-16 розглянула запит щодо розподілу отриманих доходів або їх частини серед засновників (учасників) бюджетних установ.

Податківці нагадали, що неприбутковою є установа, що одночасно відповідає таким вимогам (пп. 133.4.1 ПКУ):

  • утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
  • установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування ЄСВ), членів органів управління та їхніх пов’язаних з ними осіб;
  • установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юрособи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюються на об’єднання та асоціації ОСББ;
  • внесена контролюючим органом до Реєстру неприбутківців.

Обов’язковою умовою для неприбутківців є використання своїх доходів виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації її мети та напрямів діяльності, що визначено її установчими документами.

До неприбуткових організацій можуть бути віднесені і бюджетні установи, які відповідають вищезазначеним вимогам та не є платниками податку на прибуток.

Під бюджетними установами розуміють органи державної влади, місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно держбюджету чи місцевого бюджету (п. 12 ст. 2 БКУ).

Бюджетні установи здійснюють свою діяльність на основі кошторису.

Отримані в установленому порядку бюджетними установами кошти як плата за надання послуг, виконання робіт, гранти, дарунки та благодійні внески, а також кошти від реалізації в установленому порядку продукції чи майна та іншої діяльності (власні надходження бюджетних установ) належать до доходів бюджету і використовуються бюджетниками на цілі, визначені ст. 13 БКУ.

Отже, враховуючи положення БКУ, бюджетні установи взагалі не наділені правом розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої установи, працівників (окрім оплати їхньої продукції, нарахування ЄСВ), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб, а їхні доходи (прибутки) є доходами бюджету.

Відповідно до ст. 141 ГКУ держустанови для здійснення господарської діяльності наділяються майном держави. Поряд з цим, органи держвлади та місцевого самоврядування, а також державні та комунальні підприємства, установи, організації, що повністю або частково фінансуються з бюджету, не можуть бути засновниками (засновником) та/або членами благодійної організації (ч. 3 ст. 131 ГКУ). При цьому, враховуючі положення БКУ, всі активи бюджетної установи у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення зараховуються до доходу бюджету.

Тож, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади та установи і організації, утворені ними, які є бюджетними установами, можуть бути включені контролюючим органом до Реєстру неприбутківців на підставі положень чинного законодавства. Невнесені до Реєстру неприбутківців бюджетні установи є платниками податку на прибуток на загальних підставах та зобов’язані подавати за місцем податкового обліку прибуткову  декларацію.

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали