• Быстрый поиск надежных решений
    и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Штрафуют ли налоговики за вклеивание Z-отчетов в КУРО

05.11.2020 276 0 1

Предприятие может разработать и утвердить внутренним документом порядок оприходования наличности в кассах обособленных подразделений, где определить место хранения ежедневных Z-отчетов КУРО. То есть, как видим, при условии определения внутренним документом места хранения ежедневных Z-отчетов КУРО, не грозит штраф за нарушение установленного порядка использования КУРО согласно п. 3 ст. 17 Закона о РРО.


ГУ ДПС У М.КИЄВІ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 22.09.2020 р. № 3961/ІПК/26-15-05-09-01-14

Головне управління ДПС у м. Києві розглянуло звернення про надання індивідуальної податкової консультації щодо порядку ведення книг обліку розрахункових операцій  та в межах своїх повноважень повідомляє наступне.

 Відповідно до запиту підприємство знаходиться на загальній системі оподаткування, є платником ПДВ та здійснює роздрібну торгівлю комп’ютерами, периферійним устаткуванням та програмним забезпеченням у магазинах. Роздрібна торгівля в структурних підрозділах (магазинах) здійснюється з використанням реєстраторів розрахункових операцій з відповідним відображенням суми отриманих грошових коштів у книзі обліку розрахункових операцій на підставі роздрукованих щоденних фіскальних звітних чеків (Z-звітів).

Підприємство звернулось з проханням надати відповідь на наступні питання:

1.Чи можна й надалі, після 01 серпня 2020 року, щоденно відображати в КОРО суми розрахунків на підставі фіскальних Z-звітів)?

2.Чи не суперечить чинному законодавству щоденне вклеювання фіскальних звітних чеків (Z-звітів) у І розділі КОРО? Чи не буде факт вклеювання в КОРО порушенням порядку ведення КОРО?

3.Чи можна вважати роздруковані та вклеєні в КОРО фіскальні щоденні звітні чеки (щоденні Z-звіти) візуальним підтвердженням факту повноти обліку здійснених розрахункових операцій та надавати їх під час перевірок контролюючим органам (на виконання вимоги абз.2 п.12 розділу ІІ Положення №148)?

4.Чи можна визначити та затвердити внутрішнім наказом коро як місце зберігання відокремленими підрозділами щоденніх Z-звітів (згідно п.12 розділу ІІ Положення №148)?

Правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій
(далі - РРО) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг визначені Законом України від 06 липня 1995 року N 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі - Закон № 265).

Відповідно до статті 7 та 8 Закону № 265 розроблено, зокрема, порядок реєстрації та застосування РРО, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги) (далі - Порядок РРО), порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій (далі - Порядок КОРО), які затверджено наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 547, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.07.2016 за № 918/29048 (далі - Наказ № 547).

З метою спрощення процедури реєстрації та застосування РРО та КОРО наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2018 № 773, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.09.2018 за № 1106/32558 (далі - Наказ № 773), внесено зміни, зокрема, до Порядку РРО та Порядку КОРО.

Змінами, передбаченими Наказом № 773, суб'єкту господарювання надано право не реєструвати та не зберігати КОРО та розрахункові книжки у разі прийняття рішення про те, що у випадках виходу з ладу РРО або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється до моменту належного підключення резервного РРО або включення електроенергії (абзац п'ятий пункт 2 розділу III Порядку РРО).

Наказом № 773 також внесено зміни до Порядку КОРО, зокрема, до пункту 6 глави 4 розділу II, згідно з якими скасовано обов'язок суб'єкта господарювання, що використовує КОРО на РРО, підклеювати фіскальні звітні чеки до відповідних сторінок КОРО. В той же час заборони на відображення та вклеювання фіскальних звітних чеків в КОРО в законодавстві немає, а у додатку 1 до Порядку КОРО залишено розділ 1 «Облік руху готівки та сум розрахунків».

Згідно пункту 6 глави 4 розділу ІІ Порядку 547 встановлено, що суб’єкт господарювання має забезпечити збереження щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в паперовій та/або електронній формі протягом строку, визначеного пунктом 44.3 статті 44 Кодексу. Місце зберігання щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в паперовій формі у діючому законодавстві не визначено, тому суб’єкт господарювання самостійно визначає це місце.

Згідно  пункту 11 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року № 148  готівка, що надходить до кас, оприбутковується в день одержання готівки в повній сумі.

Оприбуткуванням готівки в касах установ/підприємств та їх відокремлених підрозділів, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО та з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів.

Оприбуткуванням готівки в касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО без ведення касової книги, є забезпечення зберігання щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в електронній формі протягом строку, визначеного пунктом 44.3 статті 44 Податкового кодексу України і занесення інформації згідно з фіскальними звітними чеками до відповідних книг обліку (КОРО - у разі її використання на період виходу з ладу РРО чи відключення електроенергії).

Установа/підприємство самостійно визначає місце та спосіб зберігання відокремленими підрозділами щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в паперовій та/або електронній формі. Тому підприємство може розробити та затвердити внутрішнім документом порядок оприбуткування готівки в касах відокремлених підрозділів, де визначити місцем зберігання щоденних Z-звітів книгу ОРО.

У відповідності до п. 52.2 ст. 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію та діє в межах законодавства яке було чинним на момент надання такої консультації.

Комментарии к материалу

Лучшие материалы