Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Подписаться

Предприятие без главбуха: может ли поставить ЭЦП бухгалтер

13.11.2019 889 0 0


В случае отсутствия на предприятии должности главного бухгалтера, подают усиленные сертификаты открытых ключей путем направления уведомления на всех ответственных лиц налогоплательщика, имеющих право соответствующей подписи


ГУ ДФС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 05.11.2019 р. № 1191/ІПК/04-36-04-01-16

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області розглянуло запит Товариства щодо порядку складання податкових накладних, та повідомляє таке.

У відповідності до п. 52.1 ст. 52 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ (далі - ПКУ) за зверненням платників податків контролюючі органи надають їм безоплатно індивідуальні податкові консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Товариство просить надати роз’яснення щодо правомірності надання права підпису електронних документів бухгалтеру підприємства за допомогою електронного цифрового підпису (кваліфікованого електронного підпису) через відсутність посади головного бухгалтера.

Згідно п. 201.1 ст. 201 ПКУ на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) у встановлений ПКУ термін.

Реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування у ЄРПН здійснюється відповідно до вимог ПКУ та Порядку ведення ЄРПН, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1246, зі змінами (далі - Порядок № 1246).

Відповідно до п.10 Порядку № 1246 після складення податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронній формі на них накладається електронний цифровий підпис (далі - ЕЦП) посадових осіб постачальника (продавця).

Подання електронних документів здійснюється платниками відповідно до норм ПКУ, Закону України від 05.10.2017 № 2155 «Про електронні довірчі послуги» (далі - Закон № 2155), Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 557, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.08.2017 за № 959/30827 (далі - Порядок № 557).

Пунктом 3 розділу II Порядку № 557 встановлено, що платник створює електронні документи у строки та відповідно до порядку, що визначені законодавством для відповідних документів в електронному та паперовому вигляді, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів та з використанням надійного засобу електронного цифрового підпису (кваліфікованого електронного підпису), керуючись Порядком № 557, а також Договором про визнання електронних документів (крім фізичних осіб, які не є самозайнятими особами).

Контроль за введенням даних, їх повнотою та достовірністю при створенні електронного документа покладається на платника. Створення електронного документа завершується накладанням на нього електронного цифрового підпису (кваліфікованого електронного підпису) підписувача (підписувачів), електронної печатки (за наявності), як передбачено для аналогічного документа в паперовому вигляді.

Згідно із п. 4 ст. 8 розділу III Закону України від 16.11.1999 № 996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами та доповненнями (далі - Закон № 996) для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно з дотриманням вимог Закону № 996 обирає форми його організації, яке зокрема передбачає самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства.

Враховуючи вищезазначене, за відсутності на підприємстві посади головного бухгалтера при складанні податкових накладних можливе накладення електронного цифрового підпису (кваліфікованого електронного підпису) безпосередньо власником або керівником підприємства.

Згідно з пунктом 11 розділу III Порядку № 557 для надання права підпису електронних документів (крім заяви про приєднання до Договору про визнання електронних документів) іншим особам, яким делеговано право підпису, платник повідомляє про таких осіб контролюючий орган (визначений відповідно до пункту 5 розділу III Порядку № 557) шляхом направлення повідомлення про надання інформації щодо ЕЦП в електронному вигляді за формою згідно з додатком 2 до Порядку № 557 (за ідентифікатором форми J(F)1391103).

Пунктом 12 розділу III Порядку № 557 передбачено, що до повідомлення про надання інформації щодо ЕЦП вноситься інформація про підписувача (підписувачів), якому (яким) надається право підпису електронних документів. На сформоване повідомлення першими накладаються електронні цифрові підписи (кваліфіковані електронні підписи) усіх осіб, включених до повідомлення, у порядку черговості їх внесення до повідомлення, після них - електронний цифровий підпис (кваліфікований електронний підпис) підписувача заяви про приєднання до договору про визнання електронних документів (керівника) і останньою - електронна печатка (за наявності).

Відповідно до абзацу другого пункту 48.5.1 статті 48 ПКУ достатнім підтвердженням справжності документа податкової звітності є наявність оригіналу підпису уповноваженої особи на документі у паперовій формі або наявність в електронному документі електронного цифрового підпису (кваліфікованого електронного підпису) платника податку, тому, у разі відсутності на підприємстві посади головного бухгалтера, подаються посилені сертифікати відкритих ключів шляхом направлення повідомлення на всіх відповідальних осіб платника податків, які мають право відповідного підпису.

Одночасно повідомляємо, що регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону № 996).

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.1 статті 52 розділу II ПКУ).

Комментарии к материалу

Лучшие материалы