Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Обособленное подразделение не ведет кассовую книгу: как сдать наличку в банк?

11.10.2019 757 0 2

Обособленные подразделения предприятия имеют право сдавать наличную выручку непосредственно в кассу предприятия либо в кассу банка или небанковского финансового учреждения для зачисления на банковские счета юрлица (п. 15 Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденного постановлением Правления НБУ от 29.12.17 г. № 148, далее – Постановление № 148). 

В момент изъятия выручки из ящика РРО проводится операция «Служебная выдача». А дальше всегда возникал вопрос: можно ли обойтись без оформления кассовых ордеров обособленным подразделениям? Ведь в п. 29 Положения № 148 предусмотрено, что кассовые ордера оформляются при сдаче наличных в банк, а сумма таких наличных отражается в кассовой книге.

Ясно, что когда обособленное подразделение ведет кассовую книгу, таких проблем нет. А если у обособленного подразделения нет кассовой книги, то как ему сдавать наличку в банк или в центральную кассу юридического лица? 

Понимая эту проблему, мы направили запрос в НБУ. Однако в ответе на наш запрос (письмо НБУ от 07.03.18 г. № 50-0007/13560) регулятор рассмотрел только ситуацию, когда выручку забирал инкассатор с места проведения расчетов. Действительно, тогда можно обойтись без кассовой книги и кассовых ордеров.

Индивидуальная налоговая консультация ГНС от 12.09.19 г. № 143/6/99-00-05-04-01-15/ІПК посвящена этой же проблеме. Проанализировав правила Положения № 148, налоговики сделали вывод, что при изъятии наличной суммы, проведенной через РРО, можно обойтись без кассовой книги. В таком случае достаточно сформировать фискальный отчет и сделать запись в КУРО. Тогда будет соблюден порядок оприходования наличных для таких обособленных подразделений.

Кроме того, налоговики считают возможным перемещать наличные деньги с места проведения расчетов в специальное помещение – для дальнейшей сдачи в банк через инкассатора. Главное условие, чтобы сумма выручки была проведена через РРО и сделана операция «Служебная выдача». В таком случае эта сумма будет считаться оприходованной.


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

12.09.2019 № 143/6/99-00-05-04-01-15/ІПК

Державна податкова служба України з урахуванням пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року № 1200 «Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 682-р» Питання Державної податкової служби» розглянула запит щодо надання податкової консультації та в порядку статті 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс) повідомляє.

Щодо застосування касової книги на відокремленому підрозділі при переміщенні готівкових коштів з місця проведення розрахунків до місць тимчасового зберігання готівки (питання 1).

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, яке затверджене постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 р. № 148, розроблене відповідно до Закону України «Про Національний банк України» (далі - Положення № 148) і визначає порядок ведення касових операцій у національній валюті України юридичними особами (крім банків) та їх відокремленими підрозділами незалежно від організаційно-правової форми та форми власності (далі - підприємства), органами державної влади та органами місцевого самоврядування під час здійснення ними діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності (далі - установи), фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність (далі - фізичні особи - підприємці) (далі разом у тексті - суб'єкти господарювання), фізичними особами.

Пунктом 15 розділу II Положення № 148 визначено, що установи/підприємства мають право тримати в позаробочий час у своїх касах готівкову виручку (готівку) у межах, що не перевищують самостійно встановлений ними ліміт каси. Готівкова виручка (готівка), що перевищує самостійно встановлений ліміт каси, здається до банків для її зарахування на банківські рахунки. Відокремлені підрозділи установ/підприємств мають право здавати готівкову виручку (готівку) безпосередньо до кас юридичних осіб або банку чи небанківської фінансової установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку для її переказу і зарахування на банківські рахунки юридичних осіб.

Підприємство має право здійснювати збір готівкової виручки (готівки), отриманої від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), для подальшого її здавання до банку з використанням комплексу технічних та програмних засобів, розташованих у місці здійснення готівкових розрахунків, які б забезпечували безпечне передавання коштів з робочих місць касирів до спеціально обладнаного приміщення для зберігання та подальшого здавання готівки до кас банків.

Враховуючи вищезазначене, якщо готівка отримана від реалізації і проведена через РРО, вилучається з місця проведення розрахунків, то така операція має бути відображена у РРО операцією «службове виведення» і відповідно до п. 11 розділу II Положення № 148 у цьому випадку касова книга може не використовуватись.

Крім того, п. 39 розділу IV Положення № 148 передбачено, що установи/підприємства відображають у касовій книзі усі надходження і видачу готівки в національній валюті (додаток 5 цього Положення).

Кожна/кожне установа/підприємство (юридична особа), що має касу, веде одну касову книгу для обліку операцій з готівкою в національній валюті (без урахування кас відокремлених підрозділів).

Відокремлені підрозділи установ/підприємств, страхові агенти, брокери, розповсюджувачі лотерей, які здійснюють готівкові розрахунки із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій або розрахункових книжок та веденням книги обліку розрахункових операцій, але не проводять операцій з приймання (видачі) готівки за касовими ордерами, а також фізичні особи - підприємці касової книги не ведуть.

Враховуючи вказане, суб'єкт господарювання має право не вести касову книгу на відокремленому підрозділі, якщо здійснюються готівкові розрахунки із застосуванням РРО або розрахункових книжок та веденням КОРО, але не проводяться операцій з приймання (видачі) готівки за касовими ордерами.

Щодо переміщення готівки з робочого місця касира до спеціально обладнаного приміщення для зберігання та подальшого здавання готівки до банку через службу інкасації (питання 2).

У разі дотримання суб'єктом господарювання алгоритму дій щодо використання у РРО операції «службове виведення» готівкові кошти можливо переміщувати з місця проведення розрахунків та така сума буде вважатись оприбуткованою. Крім того, у розумінні Закону № 265 невідповідності на місці проведення розрахунків не буде.

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
 

Комментарии к материалу

Лучшие материалы