Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Подписаться

Об оплате труда работников централизованных бухгалтерий

16.09.2019 826 0 0

Согласно статье 8 Закона Украины «Об оплате труда» условия и размеры оплаты труда работников учреждений и организаций, финансируемых из бюджета, определяются Кабинетом Министров Украины.


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 21.05.2019 р. № 9602/0/2-19/52

Про оплату праці працівників централізованих бухгалтерій

Міністерство соціальної політики розглянуло звернення щодо деяких питань оплати праці працівників централізованих бухгалтерій та повідомляє.

Згідно зі статтею 8 Закону України «Про оплату праці» умови та розміри оплати праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Умови оплати праці працівників централізованих бухгалтерій, створених при органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, визначено постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами) (далі - постанова № 1298).

Посада головного бухгалтера та керівника групи обліку централізованої бухгалтерії, створеної при місцевих державних адміністраціях, міністерствах та республіканських комітетах Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, в інших установах та організаціях, відноситься до тарифних розрядів відповідно до розділу XI додатка 2 до постанови № 1298 (6 - 12 та 6 - 10 тарифні розряди відповідно), бухгалтера (з дипломом спеціаліста), економіста - відповідно до додатка 3 до постанови № 1298 (7 - 10 тарифний розряд), прибиральника службових приміщень - відповідно до додатка 4 до постанови № 1298 (1 - 2 тарифний розряд).

Відповідно до пункту 4 постанови № 1298 керівникам місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, при яких створено централізовані бухгалтерії, надано право в межах фонду заробітної плати установлювати працівникам конкретні розміри посадових окладів відповідно до затверджених схем тарифних розрядів посад (професій) і тарифних коефіцієнтів.

Конкретний розмір тарифного розряду за Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (далі - ЄТС) і, відповідно, розмір посадового окладу працівника визначаються за тією посадою, яку він обіймає згідно зі штатним розписом.

На виконання пункту 6 постанови № 1298 міністерствами та іншими центральними органам виконавчої влади було розроблено і затверджено конкретні умови оплати праці та розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників підвідомчих бюджетних установ, закладів та організацій відповідно до ЄТС з урахуванням складності, відповідальності та специфіки їх роботи.

Умови оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури та спорту врегульовано наказом Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 р. № 2097 «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту» (зі змінами), умови оплати праці працівників закладів та установ освіти - наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (зі змінами).

Статтею 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачено, що питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів.

Для розрахунку нормативної чисельності працівників, зайнятих бухгалтерським обліком, застосовуються Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 26.09.2003 р. № 269. Для централізованих бухгалтерій, створених при відділах (управліннях) освіти, охорони здоров'я та культури, також може застосовуватися постанова Ради Міністрів Української РСР від 17.05.79 р. № 255 «Про типові штати централізованих бухгалтерій при обласних, міських та районних відділах (управліннях) народної освіти, охорони здоров'я і культури та при центральних районних і міських лікарнях».

Міністр

А. Рева

Комментарии к материалу

Лучшие материалы