• Быстрый поиск надежных решений
    и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Может ли предприятие-единщик выплачивать дивиденды ежемесячно

18.01.2019 416 0 0


Дивиденды – каждый месяц: что нужно учесть единщику?


Дивиденды могут выплачиваться за любой период, кратным кварталу, если другое не предусмотрено уставом. Дивиденды облагаются налогами налоговым агентом во время их начисления по ставкам в зависимости от вида дивидендов: 18% или 5%.


ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 30.08.2018 р. №3769/ІПК/15-32-12-04-21

Головне управління ДФС в Одеській області на звернення Товариства щодо нарахування та виплати дивідендів юридичною особою – платником єдиного податку третьої групи на користь фізичної особи (учасника юридичної особи), керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Товариство поінформувало, що зареєстроване платником єдиного податку третьої групи та на теперішній час планується проведення загальних зборів учасників товариства з метою встановлення щомісячної виплати дивідендів.

З огляду на зазначене виникають наступні питання.

1. Чи можливо, згідно з діючим податковим законодавством, щомісячне нарахування та виплата дивідендів юридичною особою, на користь фізичної особи (учасника юридичної особи), у зв’язку з розподілом частини прибутку такої юридичної особи, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку?

Підприємства, які створені відповідно до вимог Закону України від 06.02.18 р. № 2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – Закон), можуть здійснювати виплату дивідендів за рахунок чистого прибутку товариства особам, які були учасниками товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу, якщо інше не передбачено статутом (ст. 26 Закону).

При цьому податковим законодавством не передбачено особливостей застосування вказаного Закону в залежності до системи оподаткування, на якій знаходиться товариство з обмеженою відповідальністю.

2. Який строк сплати до бюджету ПДФО та військового збору у разі щомісячного нарахування та виплати дивідендів (шляхом перерахування останніх на картковий рахунок в установі банку) на користь фізичної особи (учасника юридичної особи)?

Оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом IV ПКУ. Відповідно до вимог пп. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються пасивні доходи (крім зазначених у пп. 165.1.41 п. 165.1 ст. 165 ПКУ).

Зокрема, визначено доходи, що отримані у вигляді дивідендів (пп. 14.1.268 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

Доходи у вигляді дивідендів оподатковуються відповідно до норм п. 170.5 ст. 170 ПКУ.

Податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь дивідендів, крім випадків, зазначених у пп. 165.1.18 п. 165.1 ст. 165 ПКУ, є емітент корпоративних прав або за його дорученням інша особа, яка здійснює таке нарахування (пп. 170.5.1 п. 170.5 ст. 170 ПКУ).

Будь-який резидент, який нараховує дивіденди, включаючи того, який сплачує податок на прибуток підприємств у спосіб, відмінний від загального (є суб’єктом спрощеної системи оподаткування), або звільнений від сплати такого податку з будь-яких підстав, є податковим агентом під час нарахування дивідендів (пп. 170.5.2 п. 170.5 ст. 170 ПКУ).

Доходи, зазначені в п. 170.5 ст. 170 ПКУ, остаточно оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування платнику податку за ставкою, визначеною пп. 167.5.1 та 167.5.2 п. 167.5 ст. 167 ПКУ (пп. 170.5.4 п. 170.5 ст. 170 ПКУ).

Згідно з пп. 167.5.1 п. 167.5 ст. 167 ПКУ ставку податку встановлено у розмірі 18 відс. – для пасивних доходів, крім зазначених у пп. 167.5.2 п. 167.5 ст. 167 ПКУ.

Відповідно до пп. 167.5.2 п. 167.5 ст. 167 ПКУ ставку податку встановлено у розмірі 5 відс. – для доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами – платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування).

Крім того, дивіденди, нараховані платникові податку за акціями або іншими корпоративними правами, що мають статус привілейованих, або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка перевищує суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку, для цілей оподаткування прирівнюються до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням (пп. 170.5.3 п. 170.5 ст. 170 ПКУ), тобто оподатковуються за ставкою 18 відсотків.

Відповідно до пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 ПКУ податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст. 167 ПКУ.

Згідно з пп. 168.1.2 п. 168.1 ст. 168 ПКУ податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування податку до бюджету.

Відповідно до пп. 168.1.4 п. 168.1 ст. 168 ПКУ якщо оподатковуваний дохід надається у негрошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента, податок сплачується (перераховується) до бюджету протягом трьох банківських днів з дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання).

Відповідно до пп. 1.4 п. 161 підрозділу 10 розділу XX ПКУ нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюється у порядку, встановленому ст. 168 ПКУ для податку на доходи фізичних осіб, за ставкою, визначеною пп. 1.3 п. 161 підрозділу 10 розділу XX ПКУ (1,5 відсотка від об’єкта оподаткування).

Також згідно з пп. «б» п. 176.2 ст. 176 ПКУ та пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 ПКУ особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого обліку.

3. Чи виникає необхідність у юридичної особи, платника єдиного податку третьої групи обов’язок щодо подання податкової декларації за інший, ніж квартальний, податковий період у зв’язку із щомісячним нарахуванням та виплатою дивідендів на користь фізичної особи (учасника юридичної особи)?

Згідно з абз. 1 п. 49.2 ст. 49 ПКУ платник податків зобов’язаний за кожний встановлений ПКУ звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог ПКУ подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є. Цей абзац застосовується до всіх платників, в тому числі платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування обліку та звітності.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал (абзац другий п. 294.1 ст. 294 ПКУ).

Відповідно до п. 296.7 ст. 296 ПКУ податкова декларація складається наростаючим підсумком з урахуванням норм п. 296.5 і п. 296.6 ст. 296 ПКУ.

У податковій декларації юридичні особи – платники єдиного податку третьої групи відображають обсяг доходу, що оподаткований за відповідною ставкою єдиного податку (пп. 296.5.4 пп. 296.5 ст. 296 ПКУ).

Окремо повідомляємо, що форма податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи) затверджена наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року № 578 <...>.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Комментарии к материалу

Лучшие материалы